НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2008 року N 488

Про затвердження Звіту про діяльність НКРЕ в 2007 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України в 2007 році (додається).

 

Голова Комісії 

В. Кальченко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 27 березня 2008 р. N 488 


ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2007 році

1. Коротка інформація про Комісію та основні напрямки її діяльності

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є органом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. НКРЕ утворена Указом Президента України від 8 грудня 1994 року N 738 з метою забезпечення ефективного функціонування енергетичної галузі країни.

У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України, законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про нафту і газ", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213/95 (у редакції Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98), зокрема:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування Оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів;

забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг;

захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

розроблення і затвердження правил користування електричною енергією та газом;

координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків енергоносіїв;

видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (Ліцензійними умовами), на передачу та постачання електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (Ліцензійними умовами), постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

інші завдання, визначені законодавчими та нормативними актами.

Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" НКРЕ визначена центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України. Цим Указом на НКРЕ покладені завдання щодо співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до компетенції Комісії, участь у підготовці міжнародних договорів України та здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань природних монополій і суміжних ринків.

До складу Комісії входять Голова і чотири члени Комісії, які мають рівні права при вирішенні питань, що належать до компетенції НКРЕ.

Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат, який складається з центрального апарату та територіальних представництв, що діють у Автономній Республіці Крим та в усіх областях України. Станом на 01.01.2007 робочий апарат складався з 336 працівників.

Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1.

2. Оптовий ринок електричної енергії України

2.1. Основні засади державного регулювання діяльності Оптового ринку електроенергії

Правові та організаційні засади, які покладені в основу діючої моделі Оптового ринку електричної енергії, визначені Конституцією України, Законом України "Про електроенергетику", нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Згідно з Законом України "Про електроенергетику" Оптовий ринок електричної енергії України (ОРЕ) діє на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ). Враховуючи, що значна частина учасників ОРЕ є суб'єктами природних монополій або займає домінуюче становище на ньому, державне регулювання Оптового ринку електричної енергії здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про природні монополії" та Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Діюча модель ОРЕ реалізована на основі принципу самоврядування, яке забезпечується діяльністю Ради ОРЕ як представницького органу членів Оптового ринку.

Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії наведена в додатку 2.1.1.

2.2. Стан розрахунків на ОРЕ (енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок", ДП "Енергоринок" з генеруючими компаніями, заборгованість енергопостачальних компаній та ДП "Енергоринок")

Розрахунки Оптового ринку з кредиторами

У 2007 році продаж електричної енергії в Оптовий ринок здійснювали 37 українських виробників електроенергії, у тому числі: ДП "НАЕК "Енергоатом", 5 компаній теплових електростанцій, ВАТ "Укргідроенерго", ВАТ "Дністровська ГАЕС", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (ГЕС), 23 підприємства теплоелектроцентралей, 4 підприємства вітрових електростанцій, та 1 підприємство, що виробляє електричну енергію на газотурбінних установках.

Обсяг проданої електроенергії в Оптовий ринок у 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшився на 2,04 % (з 171815,1 млн. кВт·год. до 175312,4 млн. кВт·год.). Зокрема, обсяг електричної енергії, проданої ДП "НАЕК "Енергоатом", збільшився на 2,88 % (з 84854,2 млн. кВт·год. до 87298,2 млн. кВт·год.), компаніями теплових електростанцій (ТЕС) - на 5,51 % (з 63617,6 млн. кВт·год. до 67123,8 млн. кВт·год.), теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - на 3,19 % (з 10813,5 млн. кВт·год. до 11158,7 млн. кВт·год.), вітровими електростанціями - на 30,69 % (з 33,1 млн. кВт·год. до 43,3 млн. кВт·год.). Обсяг електричної енергії, проданої компаніями гідроелектростанцій зменшився на 22,6 % (з 12435,4 млн. кВт·год. до 9626,8 млн. кВт·год.). Крім того, з метою забезпечення паралельної роботи ЄЕС Росії та ОЕС України у 2007 році з Росії було імпортовано електричну енергію в обсязі 34,7 млн. кВт·год.

Обсяг товарного відпуску електроенергії українськими виробниками в Оптовий ринок у 2007 році (з урахуванням ПДВ) становив 34858,58 млн. грн. при загальній сумі оплати - 34865,39 млн. грн. або 100,02 % від вартості товарного відпуску електричної енергії. Рівень же поточної оплати товарної продукції, відпущеної в ОРЕ у 2007 році, становить 96,93 % (що на 0,85 процентних пункти (пп.) вище ніж у 2006 році).

Загальний обсяг коштів, перерахованих кредиторам в Україні у 2007 році, збільшився порівняно з 2006 роком на 6815,2 млн. грн. (на 20,61 %) та становив 39875,19 млн. грн. при сумарній вартості товарного відпуску електричної енергії та виконаних робіт 39862,67 млн. грн. Рівень оплати кредиторам ОРЕ у звітному періоді становив 100,03 %.

Заборгованість Оптового ринку електричної енергії України перед кредиторами у 2007 році, порівняно з 2006 роком, зменшилась з 17587,19 млн. грн. до 16827,87 млн. грн. (на 759,33 млн. грн. або на 4,32 %). Зокрема, відбулось зменшення заборгованості за рахунок списання ДП "Енергоринок" заборгованості перед виробниками електричної енергії в сумі 821,6 млн. грн., що дорівнює різниці дебіторської та кредиторської заборгованості минулих періодів, та за рахунок погашення заборгованості за договорами з реструктуризації заборгованості в сумі 1,3 млн. грн. відповідно до механізмів, передбачених Законом України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу". Також проведено взаєморозрахунки з погашення заборгованості за постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 192 "Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків" на суму 41,1 млн. грн.

Слід зазначити, що протягом 2007 року з урахуванням доплат, які згідно з умовами договірних відносин між ДП "Енергоринок" та виробниками електроенергії, здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового, регулярно забезпечувалася стовідсоткова оплата за поточну товарну продукцію, відпущену в попередньому розрахунковому періоді, та здійснювалась оплата робіт, які виконує ДП "НЕК "Укренерго" (за передачу електричної енергії магістральними мережами, диспетчеризацію та інше), що є одним із вагомих досягнень стабільної роботи ринку та ОЕС України в цілому. Так, станом на 15 січня 2008 року рівень розрахунків з енергогенеруючими компаніями за електричну енергію, закуплену в них у 2007 році, та з ДП "НЕК "Укренерго" становив 100 %, порівняно з рівнем розрахунків за 2006 рік - 98,80 % станом на 15 січня 2007 року.

Розрахунки дебіторів з ДП "Енергоринок"

У 2007 році закупівля електричної енергії з ОРЕ всіма компаніями (як для споживачів України так і для експорту) становила 170737,4 млн. кВт·год., що на 3404,9 млн. кВт·год. або на 2,03 % більше ніж у 2006 році. У тому числі, порівняно з 2006 роком, збільшився обсяг закупок електричної енергії на ОРЕ енергопостачальними компаніями, які здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом - на 1031,0 млн. кВт·год. (на 0,73 %) та ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом - на 3537,5 млн. кВт·год. (на 23,63 %) і становив відповідно 142800,4 млн. кВт·год. та 18507,9 млн. кВт·год. (додаток 2.2.1).

Вартість електроенергії, закупленої постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом у 2007 році, зросла у порівнянні з 2006 роком на 19,78 % і становила 33220,2 млн. грн. (з урахуванням ПДВ).

У звітному періоді всього надійшло 40281,4 млн. грн. в рахунок оплати за електричну енергію, куповану на ОРЕ, що на 6570,5 млн. грн. (на 19,49 %) більше ніж у 2006 році.

Загальний рівень розрахунків дебіторів в Україні за куповану електроенергію (з урахуванням авансових платежів на початок звітного періоду) становив у 2007 році 99,51 % від вартості товарної продукції, у 2006 році - 102,27 %. У той же час, зріс рівень поточних розрахунків дебіторів ОРЕ за електричну енергію та становив у 2007 році 99,40 % порівняно з рівнем 97,14 % у 2006 році. Поточна оплата у 2007 році енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом зросла та становила 99,18 % від вартості відпущеної електроенергії, порівняно з 96,37 % у 2006 році.

Оплата електричної енергії, купованої в оптового постачальника електричної енергії у 2007 році ліцензіатами з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, проведена на 100,60 % на суму 5011,1 млн. грн., що на 1551,0 млн. грн. більше ніж у 2006 році (додаток 2.2.2).

Загальний обсяг оплати за електроенергію, куповану енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом у 2007 році, за даними ДП "Енергоринок", становив 32989,9 млн. грн. (99,31 % від товарної продукції), у 2006 році - 28281,7 млн. грн. (101,97 %), що обумовлено проведенням у 2006 році розрахунків по боргах минулих періодів за урядовими рішеннями, які здійснювались у рамках Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", а саме: за постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 192 "Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків" - на суму 246,0 млн. грн.

У звітному році 22 (із 35) постачальника електричної енергії за регульованим тарифом здійснили поточну оплату за куповану на ОРЕ електроенергію в повному обсязі (додаток 2.2.3). Це наступні компанії: ВАТ "АК Вінницяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ТОВ "Сервіс-Інвест", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "Чернігівобленерго", ВАТ "Черкасиобленерго", ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", ВАТ "Крименерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Волиньобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", ВАТ "Херсонобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", АК "Харківобленерго".

Слід зазначити, що станом на 01.01.2008 року близько 12 постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, які не мають заборгованості за електричну енергію (з урахуванням договору реструктуризації боргу) перед оптовим постачальником електроенергії та погодили з ДП "Енергоринок" графік здійснення платежів за куповану на Оптовому ринку електричну енергію, застосовується особливий порядок розрахунків. А саме, кошти за електричну енергію, які надходять від споживачів, у повному обсязі перераховуються на поточний рахунок енергопостачальних компаній.

Особливий порядок розрахунків застосовується до наступних постачальників:

ВАТ "Тернопільобленерго";

ВАТ "Кіровоградобленерго";

ТОВ "Сервіс-Інвест";

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго";

ВАТ "Чернігівобленерго";

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго";

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго";

ВАТ "Львівобленерго";

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго";

ВАТ "Прикарпаттяобленерго";

ВАТ "Полтаваобленерго";

ВАТ "Сумиобленерго".

У 2007 році спостерігається покращення рівня поточної оплати за електричну енергію (порівняно з 2006 роком) наступних компаній:

ВАТ "Донецькобленерго" - 93,15 % (у 2006 році - 81,19 %);

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 95,97 % (у 2006 році - 91,26 %);

АЕК "Київенерго" - 99,69 % (у 2006 році - 98,77 %);

ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" - 86,96 % (у 2006 році - 62,18 %);

ДП "Укренерговугілля" - 89,27 % (у 2006 році - 80,43 %).

Покращення стану розрахунків енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок" значною мірою зумовлене реалізацією запровадженого НКРЕ стимулюючого механізму - понижуючих коефіцієнтів до нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у випадку незабезпечення ними повної оплати купованої на ОРЕ електричної енергії та за понаднормативні втрати електроенергії в мережах, що дозволило значно покращити платіжну дисципліну на енергоринку та додатково перерахувати у 2007 році виробникам електричної енергії понад 214 млн. грн.

Незважаючи на заходи, вжиті НКРЕ з метою стимулювання постачальників електроенергії за регульованим тарифом до покращення розрахунків за електроенергію, куповану на ОРЕ, їх загальна заборгованість перед ОРЕ (без урахування погашення заборгованості минулих періодів за законодавчими та урядовими рішеннями) зросла на 211,7 млн. грн. (1,31 %). Проте, порівняно з минулими роками спостерігається тенденція до зниження темпів нарощування заборгованості. Зростання боргу у 2007 році, в основному, обумовлене незадовільною діяльністю ДП "Укренерговугілля" (зростання боргу на 187,8 млн. грн.), ВАТ "Донецькобленерго" (зростання боргу на 150,8 млн. грн.) та ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (зростання боргу на 74,6 млн. грн.).

2.3. Аналіз та ефективність заходів щодо підвищення рівня розрахунків за спожиту електричну енергію учасників Оптового ринку електроенергії. Алгоритм розподілу коштів

Згідно з положеннями Закону України "Про електроенергетику" розподіл коштів між учасниками ринку в ОРЕ забезпечується відповідно до алгоритму розподілу коштів, затвердженого НКРЕ.

Алгоритм розподілу коштів складається з двох частин. Перша складова алгоритму визначає порядок розподілу коштів із поточних рахунків зі спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом.

Розрахунковий норматив відрахувань цієї складової алгоритму визначається НКРЕ один раз на місяць і він базується на визначенні частки коштів, що належить енергопостачальнику. При цьому враховуються:

обсяги споживання електричної енергії;

обсяги електричної енергії, що відпускаються власними ГЕС і ТЕЦ енергопостачальника або закуповуються в установленому порядку в іншого виробника;

тарифи на передачу та постачання електроенергії місцевими (локальними) електромережами, затверджені НКРЕ;

тарифи на виробництво електроенергії для ГЕС і ТЕЦ енергопостачальника, затверджені НКРЕ, або ціни на електричну енергію іншого виробника, у якого енергопостачальник закуповує електричну енергію в установленому порядку;

роздрібні тарифи на електроенергію, розраховані енергопостачальними компаніями відповідно до Ліцензійних умов для споживачів за класами та групами (крім населення);

тарифи на електричну енергію для населення, затверджені НКРЕ.

Відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії передбачено застосування коригуючих коефіцієнтів до нормативу відрахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у випадку неповних розрахунків ними з ОРЕ за куповану електроенергію та/або неналежного виконання фінансових зобов'язань при здійсненні ними поточної оплати за куплену на ОРЕ електроенергію та/або за перевищення допустимого рівня понаднормативних витрат електричної енергії в їх мережах.

Застосування корегуючих коефіцієнтів призвело до зростання рівня поточних розрахунків постачальників за регульованим тарифом за куповану на ОРЕ електроенергію і дозволило у 2007 році додатково перерахувати виробникам електричної енергії понад 214 млн. грн.

Друга складова алгоритму стосується порядку розподілу коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії. Такий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ від 30.12.2005 N 1278, діяв протягом всього 2007 року.

Із загального обсягу коштів, що надходили на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, учасникам Оптового ринку електричної енергії України перераховувалися кошти на їх рахунки з податку на додану вартість (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2002 N 105-р) та кошти, необхідні для реалізації окремих рішень Кабінету Міністрів України і постанов НКРЕ на їх виконання, щодо погашення заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2005 року.

З решти коштів першочергово здійснювались перерахування:

на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Київ за кодом класифікації доходів бюджету 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію", фіксованою сумою, визначеною на кожний банківський день розрахункового місяця;

на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат в межах кошторису ДП "Енергоринок" та здійснення ДП "Енергоринок" операцій в рамках зовнішньоекономічної діяльності для виконання умов міжнародних контрактів купівлі-продажу електричної енергії.

Залишок коштів розподілявся між:

виробниками електричної енергії, які працюють за ціновими заявками, та ДП "НЕК "Укренерго" пропорційно до прогнозованого обсягу товарної продукції, що окремо визначався в наступні банківські дні розрахункового місяця;

іншими виробниками відповідно до їх фактичної товарної продукції попереднього розрахункового дня.

За підсумками розрахункового місяця до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, здійснювалося донарахування коштів кожній енергогенеруючій компанії (за винятком вітроелектростанцій) та ДП "НЕК "Укренерго" у рахунок оплати електричної енергії і наданих послуг, закуплених оптовим постачальником електричної енергії в розрахунковому періоді, в обсязі, який забезпечував рівний відсоток оплати товарної продукції в розрахунковому місяці кожній генеруючій компанії та ДП "НЕК "Укренерго". Протягом 2007 року ДП "Енергоринок" забезпечило стовідсотковий рівень розрахунків із енергогенеруючими компаніями та ДП "НЕК "Укренерго" за товарну продукцію розрахункового періоду (додаток 2.2.4).

На виконання статті 115 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 597 "Про затвердження Порядку перерахування енергогенеруючими компаніями коштів до спеціального фонду Державного бюджету за отримане в 1997 - 2000 роках органічне паливо та їх використання" НКРЕ своїми постановами забезпечила перерахування генеруючими компаніями ТЕС коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства відповідно до зазначеного та Порядку згідно із графіком, наданим Державним комітетом України з державного матеріального резерву, у розмірі 60 млн. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 920 "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості енергогенеруючих компаній перед Державним комітетом з державного матеріального резерву" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановою від 18.07.2007 N 972 "Про перерахування коштів" передбачила залучення до 1 серпня 2007 року ДП "Енергоринок" у ВАТ "Державний ощадний банк України" кредитних коштів у розмірі 200 млн. грн. для погашення заборгованості за куповану електричну енергію, яка виникла у ДП "Енергоринок" перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій до 2002 року (включно) із подальшим перерахуванням залучених коштів енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій (ВАТ "ДЕК "Центренерго" - 68 млн. грн., ВАТ "Донбасенерго" - 95 млн. грн., ВАТ "Західенерго" - 37 млн. грн.) до Державного комітету з державного матеріального резерву для здійснення закупівлі зерна до державного матеріального резерву.

З метою покращення розрахунків за куповану електроенергію на Оптовому ринку електричної енергії України, між АЕК "Київенерго" та ДП "Енергоринок" відповідно до постанови від 31.08.2006 N 1155 "Про перерахування коштів" було проведено розрахунки на суму 101 млн. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 "Про затвердження Порядку перерахування в 2005 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2007 N 1, Комісією була прийнята постанова від 12.01.2007 N 11 "Про алгоритм перерахування коштів". Однак, нездійснення поставок природного газу НАК "Нафтогаз України", унеможливило проведення розрахунків згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 "Про затвердження Порядку перерахування в 2005 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2007 N 1, внаслідок чого Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 21.02.2007 N 264 "Про внесення змін до Порядку перерахування в 2007 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні". У свою чергу, на виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, НКРЕ було прийнято постанову від 23.02.2007 N 251 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 12.01.2007 N 11", що дало можливість здійснювати розрахунки відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 без застосування залікових схем.

2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію в 2006 - 2007 роках

У 2007 році рівень розрахунків споживачів за електричну енергію склав 98,71 % від вартості проданої споживачам електричної енергії, у 2006 році - 100,4 %. У додатку 2.3.1 наведено динаміку розрахунків споживачів відповідних галузей економіки за електричну енергію в 2006 - 2007 роках. У додатку 2.3.2 наведені розрахунки споживачів та енергопостачальних компаній за 2007 рік відповідно до форм звітності НКРЕ. У додатку 2.3.3 наведені розрахунки та структура заборгованості в розрізі категорій споживачів електричної енергії.

За 2007 рік споживачам України була відпущена електрична енергія в обсязі 127057,883 млн. кВт·год., вартість якої склала 41062,96 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом 2006 року більше на 2618,4 млн. кВт·год. та 7576,25 млн. грн. відповідно.

Повністю розрахувались у 2007 році за спожиту у цей період електроенергію споживачі з 10 енергопостачальними компаніями, зокрема з: ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (102,9 %), ВАТ "Волиньобленерго" (101,1 %), ВАТ "Полтаваобленерго" (101,1 %), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (100,9 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" (100,6 %), АК "Київенерго" (100,5 %), ВАТ "Тернопільобленерго" (100,4 %), ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" (100,2 %), ДТГО "Південно-західна залізниця" (100,2 %).

Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків з постачальниками електричної енергії споживачі 25 енергокомпаній, в тому числі: ДП "Укренерговугілля" - 89,1 %; ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" - 90,7 %; ВАТ "Донецькобленерго" - 94,8 %; ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 95,9 %; ДПЕМ АТ "Атомсервіс" - 96,0 %; ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" - 96,9 %; ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" - 97,3 %.

У рамках реалізації заходів з погашення заборгованості за минулі періоди відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" протягом 2007 року енергопостачальними компаніями були проведені розрахунки за електроенергію в обсязі 460,42 млн. грн., у тому числі з промисловими споживачами на суму 425,919 млн. грн., з підприємствами житлово-комунальних господарств - 21,2 млн. грн., з населенням 6,36 млн. грн., сільськими господарствами 4 млн. грн., організаціями місцевого бюджету - 0,45 млн. грн., організаціями державного бюджету - 0,122 млн. грн., іншими - 2,76 млн. грн.

Стосовно розрахунків за спожиту електроенергію в галузях економіки за категоріями споживачів слід зазначити, що в повному обсязі та з частковим погашенням боргу розрахувалися у звітному році за спожиту електричну енергію споживачі: сільського господарства, організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів, та інші споживачі. Неповні розрахунки за спожиту електричну енергію здійснили споживачі промисловості, населення, організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів, підприємств і організацій житлово-комунального господарства та залізниці.

Споживачі сільського господарства розрахувались за спожиту електроенергію на 102,0 % (102,2 % у 2006 році), здійснивши повну оплату за спожиту електроенергію в 28 енергопостачальних компаніях, у тому числі у ВАТ "Херсонобленерго" (108,0 %), АЕК "Київенерго" (107,8 %), ДП "Укренерговугілля" (107,6 %), ВАТ "Крименерго" (107,1 %), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (107,1 %), ВАТ "Тернопільобленерго" (104,8 %), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (104,6 %), ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" (103,4 %), ТОВ "ЛЕО" (103,1 %). Не забезпечили повну оплату споживачі ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (94,3 %), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (99,4 %), ВАТ "Черкасиобленерго" (99,6 %).

Споживачі установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету, оплатили куповану в енергопостачальників електроенергію на 100,6 % (100,7 % у 2006 році). Здійснено повну оплату за спожиту електроенергію за рахунок високого рівня збору коштів у ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (103,3 %), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (103,0 %), ВАТ "Крименерго" (101,8 %), ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (101,3 %), ВАТ "Донецькобленерго" (101,0 %). Незадовільно розрахувались з енергопостачальними компаніями споживачі організацій, що фінансуються з місцевого бюджету, у ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (93,3 %), ДП "Укренерговугілля" (98,7 %), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (98,9 %), ВАТ "Черкасиобленерго" (99,0 %) та інші.

Незадовільно здійснювали розрахунки за спожиту електричну енергію у звітному році споживачі житлово-комунального господарства. Рівень розрахунків цієї категорії споживачів у 2007 році становив 94,0 % (125,4 % у 2006 році). Повністю розрахувалися за спожиту електричну енергію споживачі житлово-комунального господарства ВАТ "ЕК "Севстопольенерго" (115,3 %), ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (106,0 %), ВАТ "Волиньобленерго" (103,8 %), ВАТ "Черкасиобленерго" (103,7 %), ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" (103,7 %), ВАТ "Крименерго" (103,2 %), ЗАТ "А.Е.С. Рівнеенерго" (102,9 %) та ін. Незадовільно розраховувалися споживачі підприємств ЖКГ ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (64,4 %), ТОВ "ЛЕО" (64,8 %), ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (69,7 %), ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" (84,3 %), ДП "Укренерговугілля" (84,4 %), АК "Київенерго" (87,0 %), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (88,3 %), ВАТ "Донецькобленерго" (93,3 %), ВАТ "Кіровоградобленерго" (94,5 %), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (95,7 %), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (95,7 %) та ін.

Рівень розрахунків за спожиту електричну енергію населенням у 2007 році становив 95,0 % (91,5 за 2006 рік). Забезпечили повну оплату електричної енергії побутові споживачі ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (102,2 %), ДТГО "Південно-Західна залізниця" (101,6 %), ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (100,4 %), ВАТ "Полтаваобленерго" (100,4 %), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (100,3 %), ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (100,3 %), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (100,1 %), ВАТ "Сумиобленерго" (100,0 %). Недостатній рівень розрахунків населення з ДП "Укренерговугілля" (79,5 %), ВАТ "Донецькобленерго" (83,2 %), ВАТ "Крименерго" (86,2 %), ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (93,4 %), ЗАТ Східно-Кримська енергетична компанія (94,7 %), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (94,7 %), ЗАТ "А.Е.С. Рівнеенерго" (95,4 %), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (95,5 %), ВАТ "Київобленерго" (95,8 %), АК "Вінницяобленерго" (96,7 %), ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (96,7 %) та ін.

Рівень розрахунків споживачів установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету, за спожиту електричну енергію у 2007 році становив 98,4 % в порівнянні з 101,6 % у 2006 році. З них здійснили повну оплату за спожиту електроенергію за рахунок високого рівня збору коштів споживачі ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (160,8 %), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (152,2 %), ДП "Укренерговугілля" (106,3 %), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (105,0 %), ТОВ "ЛЕО" (104,3 %), ВАТ "Донецькобленерго" (101,9 %), ЗАТ "А.Е.С. Рівнеенерго" (101,8 %) та ін. Недостатній рівень розрахунків здійснили споживачі ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (91,1 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" (91,5 %), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (92,8 %), ВАТ "Волиньобленерго" (69,5 %), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (96,5 %), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (97,1 %), ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" (97,1 %) та ін.

Рівень розрахунків споживачів промисловості також є незадовільним і становить 99,5 %. У порівнянні з минулим роком (98,2 %), рівень розрахунків зріс на 1,3 процентних пункти (п.п.). Забезпечили повну оплату електричної енергії споживачі ВАТ "Крименерго" (104,1 %), АК "Київенерго" (103,2 %), ВАТ "Тернопільобленерго" (102,1 %), ВАТ "Волиньобленерго" (102,0 %) та ін.

Недостатній рівень розрахунків забезпечили споживачі ДП "Укренерговугілля" (89,1 %), ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (95,6 %), ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (96,7 %), ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (97,0 %), АК "Харківобленерго" (98,3 %) та ін.

Не забезпечили повних розрахунків за 2007 рік також споживачі залізниці - 99,8 % (100,0 % за 2006 рік). Повністю розрахувалися за спожиту електричну енергію споживачі залізниці у 16 компаніях. З них ВАТ "Крименерго" (131,2 %), ДП "Укренерговугілля" (108,4 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (100,7 %), ДТГО "Південно-західна залізниця" (100,2 %), ВАТ "Донецькобленерго" (100,1 %). Незадовільний рівень розрахунків у споживачів ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (34,6 %), ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" (92,4 %), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (92,5 %), ВАТ "Тернопільобленерго" (95,2 %), ЗАТ "А.Е.С. Рівнеенерго" (96,7 %) та ін.

Розрахунки інших споживачів - 101,2 % (100,9 % за 2006 рік). Забезпечили повну оплату за електричну енергію споживачі АК "Київенерго" (105,2 %), ВАТ "Крименерго" (104,9 %), ТОВ "ЛЕО" (104,4 %), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (103,3 %), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (103,0 %), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (101,8 %), ДП "Укренерговугілля" (101,5 %), ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (101,1 %) та ін. Незадовільний рівень оплати у споживачів електричної енергії ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (94,4 %), ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (97,2 %), ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" (97,7 %), ВАТ "Київобленерго" (98,0 %), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (98,4 %) та ін.

У цілому за 2007 рік загальна заборгованість за спожиту електроенергію склала 9055,1 млн. грн. і зменшилась на 535,1 млн. грн., у тому числі за рахунок списання безнадійної заборгованості на суму 1054,7 млн. грн. Зменшення заборгованості спостерігається в 26 енергопостачальних компаніях. У додатку 2.3.4 наведена структура заборгованості за спожиту електричну енергію в галузях економіки станом на 1 січня 2008 року.

Зменшилась заборгованість споживачів наступних енергопостачальних компаній:

ДП "Укренерговугілля" на 250,2 млн. грн.;

ВАТ "Донецькобленерго" на 234 млн. грн.;

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" на 23,1 млн. грн.;

ВАТ "Крименерго" на 21,6 млн. грн.;

ВАТ "Запоріжжяобленерго" на 18,4 млн. грн.;

АК "Київенерго" на 14,9 млн. грн.;

ВАТ "Полтаваобленерго" на 10,8 млн. грн.;

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" на 9,3 млн. грн.;

ВАТ "Черкасиобленерго" на 8,6 млн. грн.;

ВАТ"ЕК"Хмельницькобленерго" на 8,1 млн. грн.

У енергопостачальній компанії ВАТ "Луганськобленерго" дія ліцензії, що була призупинена до 01.01.2008, заборгованість зменшилась лише на 7 млн. грн. (за 2006 рік - 7,3 млн. грн., заборгованість станом на 01.01.2008 - 1085,1 млн. грн.).

2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" щодо погашення та реструктуризації заборгованості енергокомпаній за минулі роки

Метою Закону України N 2711-IV від 23.06.2005 "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон) є поліпшення фінансово-економічного стану підприємств ПЕК, запобігання їх банкрутству та підвищення рівня інвестиційної привабливості.

Слід наголосити, що найсуттєвіша частка заборгованості за енергоносії, для погашення якої був прийнятий зазначений Закон, утворилася у період структурної перебудови економіки, коли підприємства паливно-енергетичного комплексу постачали енергоносії без належної і своєчасної їх оплати через застосування бартерних схем розрахунків та за наявності величезних "комерційних" втрат в мережах електропостачальних організацій.

За період дії Закону виявилася вкрай низька результативність застосування його норм, в першу чергу через недостатню ініціативу визначених Законом учасників розрахунків.

Протягом 2007 року підприємствами електроенергетичної галузі в рамках реалізації Закону було здійснено розрахунки на загальну суму 41,1 млн. грн., та проведено взаєморозрахунки з погашення заборгованості за енергоносії, яка виникла внаслідок невідповідності цін (тарифів) на товари (роботи, послуги) підприємств комунальної теплоенергетики, тарифи яким встановлювалися органами державної влади та місцевого самоврядування, їх фактичній вартості на 872 тис. грн.

Згідно ст. 10 Закону ДП "Енергоринок" укладено договори про реструктуризацію заборгованості з виробниками електричної енергії на загальну суму 6154,8 млн. грн. У той же час з енергопостачальними компаніями згідно з Законом реструктуризовано заборгованості на суму основного боргу 2822,4 млн. грн. та штрафних і фінансових санкцій на 194,4 млн. грн.

Таким чином, із понад 12 млрд. грн. заборгованості енергопостачальних компаній перед ДП "Енергоринок", яка виникла станом на 01.01.2005 та є непогашеною на даний час, близько 5,6 млрд. грн. - є заборгованість у вигляді різниці між дебіторською та кредиторською заборгованістю енергопостачальних компаній, що є проблемною, тобто з недостатніми або відсутніми джерелами для її погашення, оскільки не підтверджена на цей час документально, в тому числі через відсутність даних про кінцевих споживачів.

Термін дії процедури погашення заборгованості підприємствами ПЕК згідно із Законом України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (із змінами та доповненнями) продовжено до 1 січня 2009 року.

2.5. Динаміка збору коштів у вигляді цільової надбавки на теплову та електричну енергію за 2003 - 2007 роки та напрями їх використання

Запровадження збору коштів у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (далі - збір) було ініційовано з метою створення сприятливих умов для збільшення обсягів інвестицій саме в електроенергетичну галузь, платниками збору є підприємства лише цієї галузі.

Збір, розмір якого визначається Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік, має тенденцію до постійного збільшення в структурі оптової ринкової ціни електричної енергії. Однак, з кожним роком спостерігається зниження частки фінансування об'єктів електроенергетики у загальному обсязі збору.

Так, із загального обсягу видатків Державного бюджету України, джерелом формування якого є збір, у 2004 році з 960 млн. грн. на розвиток об'єктів електроенергетики було передбачено всього 600 млн. грн. (або 62,5 % від сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору), у 2005 році з 2131 млн. грн. на розвиток об'єктів електроенергетики було передбачено всього 630 млн. грн. (або 29,56 % від сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору), у 2006 році з 2800 млн. грн. на розвиток об'єктів електроенергетики передбачено всього 652,047 млн. грн. (або 23,29 % від сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору), у 2007 році з 2800 млн. грн. на розвиток об'єктів електроенергетики передбачено всього 352,047 млн. грн. (або близько 12,57 % від сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору). Решта коштів спрямовується на фінансування інших секторів економіки, насамперед, вугільної промисловості.

Розпорядниками коштів спеціального фонду Державного бюджету України у 2007 році були Міністерство палива та енергетики України, Міністерство вугільної промисловості України, Міністерство промислової політики України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Інформація з розбивкою сум коштів за роками, які мали надійти до розпорядників коштів спеціального фонду, наведена у додатку 2.5.1.

У 2007 році до спеціального фонду Державного бюджету України за кодом 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію" перераховано 2801734 тис. грн. збору, у тому числі ДП "Енергоринок" було перераховано 2755260 тис. грн. та виробниками електроенергії (ТЕЦ, блок-станції та ін.), які продають електроенергію поза Оптовим ринком електричної енергії України, 46474 тис. грн., що загалом на 1734 тис. грн. перевищило суму, передбачену Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".

Слід зауважити, що Комісія з початку 2007 року планувала, що виробниками електроенергії, які продають електроенергію поза Оптовим ринком електричної енергії України, до спеціального фонду Державного бюджету України буде перераховано 60 млн. грн. Однак, значне подорожчання у 2007 році природного газу, яке зумовило суттєве зменшення продажу електричної енергії поза ОРЕ та звільнення виробників електричної енергії на малих гідроелектростанціях потужністю до 20 МВт від сплати збору постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2007 N 447 "Про внесення змін до Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію" суттєво зменшило надходження коштів збору від виробників, які здійснюють продаж електроенергії поза ОРЕ. Однак, зазначена обставина не завадила перевиконанню наповнення спеціального фонду державного бюджету України за кодом 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію".

2.6. Впровадження систем комерційного обліку на оптовому та роздрібному ринках електричної енергії в 2006 - 2007 роках

У звітному періоді діяльність НКРЕ щодо організації та розвитку комерційного обліку електричної енергії на енергоринку України була спрямована на розгляд та передбачення в тарифах інвестиційних коштів для впровадження автоматизованих систем обліку електричної енергії у ліцензіатів НКРЕ, а також на створення відповідної нормативної бази і виконання прийнятих раніше рішень з цього питання.

Однією з основних проблем комерційного обліку електричної енергії на ОРЕ залишається незадовільний стан обліку електричної енергії на межі між ДП "НЕК "Укренерго" та обласними розподільчими електропередавальними компаніями, яка є одночасно границею Оптового ринку електричної енергії України. Переважна більшість приладів обліку на границі ОРЕ знаходиться на підстанціях ДП "НЕК "Укренерго".

Аналіз стану обліку електричної енергії на границі ОРЕ показав, що у більшості постачальників електричної енергії за регульованим тарифом для формування погодинної інформації щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ОРЕ використовуються операційно-інформаційні комплекси енергосистеми, які дозволяють отримувати погодинні дані на основі телеметрії. Така система комерційного обліку електричної енергії діє тимчасово до завершення переходу на застосування автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії.

Згідно з Комплексним планом заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р "Про схвалення комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу", із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 557-р, НКРЕ разом з Міністерством палива та енергетики України, Державним підприємством "Енергоринок" та ДП "НЕК "Укренерго" визначені відповідальними за розроблення та затвердження основних нормативно-правових актів щодо створення та впровадження системи комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на Оптовому та роздрібному ринку електричної енергії.

На виконання п. 6.6 Комплексного плану протягом 2007 року НКРЕ України ініціювала проведення ряду робочих нарад, на яких обговорювалися питання створення нормативної бази з обліку електричної енергії.

19 - 20 квітня 2007 року за ініціативою НКРЕ України в м. Житомирі була проведена конференція "Запровадження в енергетичних компаніях України автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ)".

У роботі конференції взяли участь керівники і спеціалісти енергопостачальних компаній, працівники Мінпаливенерго, НКРЕ, ДП "НАЕК "Енергоатом", НАК "ЕКУ", НЕК "Укренерго", ВАТ "Укргідроенерго", керівники наукових, дослідних і впроваджувальних організацій.

На конференції обговорено проблемні питання, пов'язані зі створенням та впровадженням в промислову експлуатацію автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), у тому числі існуючий стан нормативно-правової бази щодо питань впровадження, взаємовідносини з партнерами в ОРЕ України та ДП "Енергоринок".

НКРЕ України на засіданні Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України ініціювала розгляд питання щодо необхідності терміново розпочати роботу з імплементації в Україні міжнародних стандартів, рекомендацій та інших нормативних документів, гармонізації національних стандартів до міжнародних щодо:

технічних питань функціонування ОРЕ України та переходу до нової моделі ринку;

побудови інформаційної системи суб'єктів ринку та інформаційного обміну в ринку електричної енергії, у тому числі зі створення та впровадження систем комерційного обліку електричної енергії.

Виконання зазначених робіт запропоновано здійснити з урахуванням реалізації заходів щодо інтеграції об'єднаної енергосистеми України до транс'європейської енергосистеми UCTE.

На сьогодні відсутній комплекс взаємопогоджених між собою нормативних документів електроенергетичної галузі, які відповідають міжнародним стандартам і забезпечують стандартизацію та уніфікацію сучасних автоматизованих систем обліку електричної енергії (АСОЕ) всіх суб'єктів і об'єктів електроенергетики, а також усіх процесів створення, розроблення і впровадження, функціонування, розвитку і нарощування, розширення, модернізації, реконструкції, технічного переозброєння сучасних АСОЕ під час їх експлуатації. Теж саме стосується нормативних документів щодо розвитку систем інформаційного обміну на Оптовому ринку електричної енергії.

Наказом Мінпаливенерго від 25.12.2006 N 516, за погодженням з Комісією, затверджені такі нормативні документи: "Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Основні положення", "Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення" та "Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення", якими встановлені (регламентовані) основні принципи створення, функціонування і подальшого розвитку сучасних АСОЕ всіх суб'єктів і об'єктів електроенергетики та їх окремих складових частин, підсистем та інших компонентів.

Структура і склад єдиного комплексу нормативних документів Мінпаливенерго України з автоматизованих систем обліку, які необхідно розробити, визначений у главі 6 документа СОУ-Н ЕЕ 08.105:2006 "Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення", який введений в дію наказом Мінпаливенерго від 25.12.2006 N 516, разом з двома іншими нормативними документами зазначеного комплексу.

Значну увагу НКРЕ приділяла питанням покращення обліку електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії.

Постановою НКРЕ від 22.11.2006 N 1497 затверджені зміни до Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), якими врегульовані відносини між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії в питаннях обліку електричної енергії та впровадження автоматизованих систем обліку електричної енергії у споживачів.

Ряд питань щодо покращення обліку вирішувався НКРЕ через надання листів-роз'яснень, зокрема, роз'яснення щодо трактування термінів "локальне устаткування збору і обробки даних" та "автоматизована система комерційного обліку електричної енергії" у ПКЕЕ. Це роз'яснення направлене до використання учасниками Оптового ринку електричної енергії України та споживачами електроенергії при впровадженні локального устаткування збору та обробки даних і автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії.

НКРЕ разом з Держенергонаглядом продовжує проведення аналізу стану комерційного обліку енергопостачальних компаній. З цією метою розроблені і розміщені на сайті НКРЕ нові зразки форм надання інформації.

2.7. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах конкуренції

Щодо діяльності виробників електричної енергії на ОРЕ в умовах конкуренції

Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії ТЕС, АЕК "Київенерго" та Харківська ТЕЦ-5), здійснюється на конкурентних засадах згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України погодинно.

З метою вдосконалення механізму ціноутворення на ОРЕ та посилення конкуренції серед виробників, що працюють за ціновими заявками, у звітному році робоча група при Раді ОРЕ, у складі якої активну участь приймають працівники НКРЕ, розробила ряд змін та доповнень до Правил ОРЕ, які були затверджені Радою ОРЕ та погоджені НКРЕ. Зокрема, вдосконалено механізм встановлення ознаки роботи блока за вимогами режиму електромережі ОЕС України. Для енергоблоків "острову Бурштинської ТЕС", для яких у зв'язку з роботою у паралельному режимі з країнами UCTE, діє окремий механізм формування цін за електроенергію та встановлюються окремі коефіцієнти, що використовуються для розрахунку платежів за маневреність, починаючи з лютого 2007 року передбачено встановлення окремих показників, що використовуються при розрахунку цін за робочу потужність. Крім того, Правила ОРЕ доповнено порядком визначення показників, які використовуються для розрахунку цін за маневреність, робочу потужність та розвантаження енергоблоків теплових електростанцій нижче мінімально-допустимого складу обладнання, в якому передбачений контроль за недопущенням необґрунтованого завищення прогнозованих величин витрат на паливо та умовно-постійних витрат, які приймаються в розрахунках показників. Правила ОРЕ змінено в частині оптимізації та збільшення платежів за виконання вимог енергосистеми, з метою стимулювання виробників, які працюють за ціновими заявками, виконувати команди диспетчера щодо зміни навантаження блоку.

Протягом 2007 року незалежними постачальниками (73 постачальні компанії) було закуплено на ОРЕ електроенергії в обсязі 18507901 МВт·год. (13 % загального відпуску з ОРЕ), що на 3537517 МВт·год. або на 23,6 % більше ніж у минулому році. При цьому, 58,7 % обсягів закупівлі електроенергії здійснили великі промислові споживачі (Миколаївський глиноземний завод, Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Побужський феронікелевий комбінат, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, Запоріжсталь тощо), які закуповують електроенергію на ОРЕ для власного споживання.

У порядку здійснення моніторингу діяльності постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ) на Оптовому ринку електричної енергії України у 2007 році Комісія проводила таку роботу:

1. Здійснювала аналіз формування погодинних графіків купівлі електричної енергії на ОРЕ постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом на предмет їх достовірності.

За результатами аналізу ДП "Енергоринок" організовувало та провело разом з працівниками НКРЕ, співробітниками відповідних обласних енергопостачальних компаній і Держенергонагляду 76 спільних планових і позапланових перевірок незалежних постачальників електричної енергії в частині формування обсягів купівлі електричної енергії на ОРЕ. За результатами виявлених порушень були складені та підписані акти перевірок.

2. Спільно з ДП "Енергоринок" здійснювала систематичний моніторинг своєчасності та повноти оплати ПНТ купованої ними електроенергії на ОРЕ.

За результатами моніторингу, декільком ПНТ, які порушили встановлений порядок оплати електроенергії, було відмовлено в поставці.

3. Проводила поточну роботу з розгляду звернень ПНТ щодо проявів монополізму з боку електропередавальних компаній і у межах компетенції вживала відповідні заходи впливу.

Крім того, НКРЕ внесла зміни до схваленої раніше примірної форми договору купівлі-продажу електроенергії між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, чим було врегульовано проблемні питання, пов'язані з роботою незалежних постачальників на ОРЕ (зокрема, стосовно уточнення положень організації обліку електричної енергії).

2.8. Обсяги закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою її експорту. Цінова політика експорту електричної енергії

Обсяги закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії з метою її експорту

З метою експорту електричної енергії протягом 2007 року ДПЗД "Укрінтеренерго" закупило на ОРЕ електричну енергію в обсязі 9202294 МВт·год. У додатку 2.8.1 наведена динаміка обсягів закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2006 - 2007 роках.

Для експорту до країн - учасниць UCTE обсяг закупівлі електроенергії на ОРЕ становив 4619566 МВт·год., що на 338057 МВт·год. або на 6,82 % менше ніж у минулому році, до Республіки Молдова - 2931360 МВт·год., що на 452640 МВт·год. або на 18,26 % більше ніж у 2006 році, до Республіки Білорусь ДПЗД "Укрінтеренерго" поставлено 685456 МВт·год. електроенергії.

Слід також зазначити, що в 2007 році продовжувався продаж електроенергії, що експортується до Республіки Білорусь прикордонними тупиковими лініями електропередачі та лінією 110 кВ "Славутич-Камарин". Обсяг такого продажу електроенергії становив 3830 МВт·год., що на 2046 МВт·год. або на 114,66 % більше, порівняно з 2006 роком.

З січня по вересень 2007 року ДПЗД "Укрінтеренерго" здійснювало також продаж української електричної енергії до Російської Федерації, обсяг продажу становив 965912 МВт·год.

У 2007 році здійснювався транзит електричної енергії з енергетичної системи Республіки Молдова через об'єднану енергетичну систему України до Єдиної енергетичної системи Російської Федерації та до Республіки Білорусь. Оператором транзиту російської електричної енергії через ОЕС України виступало ДПЗД "Укрінтеренерго". У 2007 році (з січня по грудень звітного року) обсяг зазначеного транзиту електроенергії становив 308970 МВт·год., що на 93848 МВт·год. або на 30,37 % менше ніж у 2006 році.

Також слід зазначити, що у 2007 році здійснювався транзит електричної енергії з енергетичної системи Словацької Республіки до енергетичної системи Румунії та Угорської Республіки. Оператором транзиту словацької електричної енергії через ОЕС України виступало ДПЗД "Укрінтеренерго". У 2007 році (з квітня по грудень звітного року) обсяг зазначеного транзиту електроенергії становив 145829 МВт·год.

Цінова політика експорту електроенергії

У 2007 році, порівняно з 2006 роком, відбулось підвищення середнього тарифу на купівлю електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України ДПЗД "Укрінтеренерго" для здійснення її подальшого експорту до країн Східної Європи на 52,43 % (з 168,90 у 2006 році до 257,45 грн./МВт·год. у 2007 році). Крім того, зазначений тариф у 2007 році на 7,6 % вище фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ енергопостачальним компаніям за звітний період.

Зазначене підвищення середнього тарифу на купівлю електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України ДПЗД "Укрінтеренерго" для здійснення її подальшого експорту до країн Східної Європи відбулось за рахунок проведення у 2007 році ДПЗД "Укрінтеренерго" щоквартальних та щомісячних аукціонів з продажу електричної енергії до Угорщини (Словаччини, Румунії) на вільну (не законтрактовану на довгостроковій основі) величину потужності 100 МВт. Ціни продажу електроенергії на аукціонних торгах формувались значно вищими ніж ціни діючих довгострокових зовнішньоекономічних контрактів та оптової ринкової ціни електроенергії. Крім того, підвищення середнього тарифу на купівлю електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України ДПЗД "Укрінтеренерго" для здійснення її подальшого експорту відбулось за рахунок проведення протягом 2007 року переговорів щодо підвищення контрактних цін на електроенергію з усіма компаніями, яким здійснюється експортна поставка електричної енергії. Слід відзначити, що в результаті продажу електроенергії на експорт за цінами, що перевищують оптову ринкову ціну електроенергії, виникає можливість відповідного зниження цінового навантаження на внутрішніх споживачів електроенергії.

З метою запобігання недопущенню субсидіювання експортних поставок електроенергії за рахунок українських споживачів електроенергії, були призупинені поставки електричної енергії:

з липня 2007 року до Республіки Білорусь, у зв'язку із закінченням терміну дії контракту та незгодою білоруської сторони підвищувати ціну купівлі української електроенергії до рівня, який би забезпечував повне відшкодування витрат на виробництво, передачу електроенергії та втрат електроенергії при її транспортуванні;

з жовтня 2007 року до Республіки Польща у зв'язку з тим, що величина узгодженої контрактної ціни не покриває паливну складову в структурі виробництва електричної енергії Добротвірської ТЕС та є нижчою ніж ціна на внутрішньому ринку електричної енергії України та до Російської Федерації, у зв'язку з незгодою російської сторони підвищувати ціну купівлі української електроенергії до рівня, який би забезпечував повне відшкодування витрат на виробництво, передачу електроенергії та втрат електроенергії при її транспортуванні.

Середньозважена ціна купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України для подальшого її експорту в 2007 році в порівнянні з попереднім роком збільшилась на 40,4 %. У додатку 2.8.2 наведена динаміка помісячних змін середньозваженої ціни купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України для подальшого її експорту у 2005 - 2007 роках.

2.9. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку електричної енергії та напрями їх вирішення

Механізм функціонування Оптового ринку електроенергії України постійно удосконалюється, однак існує ряд проблем, які не дозволять у повній мірі використати потенціал діючої моделі. Одним з найважливіших "зовнішніх" факторів є нерозвиненість ринків енергетичного палива: енергетичного вугілля та природного газу.

До основних проблем, які потрібно розв'язати для переходу до наступних етапів розвитку ОРЕ, належать:

1. Забезпечення повної оплати вартості спожитої електроенергії (збалансування термінів платежів і вирішення проблеми накопиченої заборгованості). В тому числі, з метою досягнення закладених в основу Закону України від 23.06.2005 року N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" першочергових цілей, а саме: забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу, створення можливостей розвитку ринку електроенергії в Україні, залучення інвестицій до галузі. Надзвичайно актуальним є врегулювання комплексу проблемних аспектів, шляхом внесення відповідних змін до Закону, що мають бути спрямовані на забезпечення можливості (шляхів) погашення сум заборгованості, які на сьогодні не забезпечені підтверджувальними документами.

2. Необхідність оновлення енергетичного обладнання. До цього часу не вжито дієвих заходів щодо забезпечення широкомасштабного оновлення обладнання енергогенеруючих компаній теплових електростанцій у відповідності до Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року (далі - План), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року", хоча механізм підготовки та фінансування проектів реконструкції та модернізації ТЕС напрацьовано і введено в дію ще у 2006 році. У зв'язку з цим, необхідно прискорити доопрацювання нормативно-правової бази в частині можливості фінансування проектів за рахунок облігаційної позики і забезпечення фінансування будівництва нових енергогенеруючих потужностей, а також прискорити підготовку передбачених Планом проектів реконструкції та модернізації енергоблоків.

Поряд з цим, з кожним роком спостерігається зниження долі фінансування об'єктів електроенергетики в загальному обсязі фінансування заходів за рахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (далі - збір). У результаті цього за рахунок електроенергетики поглиблюється дотування інших галузей економіки, в той час коли темпи зносу електроенергетичного обладнання досягають критичної межі та щороку потребують значних коштів на будівництво та оновлення. З метою підвищення надійності енергопостачання, забезпечення енергетичної безпеки держави, враховуючи значний обсяг необхідних капіталовкладень для виконання програм з добудови, реконструкції та модернізації обладнання електроенергетичної галузі, необхідно передбачити спрямування в повному обсязі коштів збору виключно на потреби розвитку підприємств електроенергетики.

3. Прискорення впровадження системи комерційного обліку та інформаційної системи ОРЕ.

4. Урегулювання проблеми взаємної відповідальності за якість електроенергії виробника, оптового постачальника, ДП "НЕК "Укренерго", енергопостачальника, передавача місцевими локальними електромережами та споживача.

5. Врегулювання коректного застосування норм податкового законодавства та корпоративно-дивідендної політики держави в електроенергетиці в частині забезпечення інвестування розвитку галузі через механізми, пов'язані зі збільшенням тарифів і цін на електричну енергію.

6. Необхідність законодавчого врегулювання здійснення діяльності з експорту електричної енергії. На даний час відсутній будь-який нормативний акт, який визначав би механізм ефективного продажу на експорт електричної енергії, що виробляється в ОЕС України. Поряд з цим, зацікавленість у поставках електроенергії з України щороку виявляють все більше європейських країн.

З метою підвищення економічної ефективності експорту української електроенергії, активізації процесу торгівлі українською електроенергією на зовнішніх ринках необхідно внести зміни до Закону України "Про електроенергетику" та, у разі необхідності, запровадити відповідні підзаконні акти стосовно обов'язковості проведення оптовим постачальником електроенергії аукціонів з продажу електричної енергії на експорт.

7. Законом України "Про Державний бюджет на 2008 рік" зупинено на 2008 рік дію частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику", згідно з якою фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній сплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, здійснюється з державного або місцевих бюджетів. З метою забезпечення екологічної безпеки України та досягнення стабільного фінансового стану підприємств електроенергетики, безумовного виконання норм законодавства України щодо першочергового та повного фінансування витрат на оплату електроенергії, спожитої на рівні екологічної броні, необхідним є внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про відновлення дії частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику", з одночасним розробленням дієвого механізму фінансування з державного бюджету вартості електроенергії, спожитої на рівні екологічної броні, підприємствами, які не мають фінансової можливості розрахуватися за неї.

2.9.1. Реформування Оптового ринку електричної енергії України

Хід реалізації другого етапу реформування ОРЕ відповідно до Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії. Виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції

Оптовий ринок електроенергії України, який було створено за зразком моделі Пулу електроенергії Англії та Уельсу в 1996 році, функціонує за схемою ринку "єдиного покупця". Протягом тривалого часу робота ОРЕ, як і енергетичної галузі в цілому, була нестабільною. Це було пов'язано, насамперед, з проблемами неплатежів та накопиченої заборгованості за відпущену електроенергію. Зокрема, до 2000 року переважали різні форми бартерних розрахунків, і тільки незначна частина оплати здійснювалась грошовими коштами. Тільки з 2001 року в результаті здійснених урядом заходів була започаткована стійка тенденція до досягнення повної оплати за відпущену електроенергію.

Практичне розв'язання проблеми неплатежів дозволило поставити завдання переходу від ринка "єдиного покупця" до більш ефективної та орієнтованої на потреби споживачів моделі ринку електроенергії. Силами провідних українських спеціалістів і міжнародних консультантів була розроблена та схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 Концепція функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України (далі - Концепція). Концепцією визначено коротко- та середньострокові перспективи розвитку ринку електроенергії України - поетапний перехід від діючої моделі ринку "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку електроенергії - ринку двосторонніх контрактів із балансуючим ринком, який забезпечує узгодження попиту та пропозиції на незаконтрактовані обсяги електроенергії.

З метою реалізації положень Концепції постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 328 було створено Міжвідомчу комісію з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України (далі - Міжвідомча комісія).

Перехід до нової моделі ринку передбачає кардинальну зміну структури та правил ринку і має бути ретельно підготовлений. Крім того, необхідно провести значну роботу з підготовки персоналу учасників ринку електроенергії до роботи в умовах нового ринку та перехідного періоду. Невиконання в повному обсязі передбачених заходів призведе до дестабілізації ринку електроенергії, що, у свою чергу, може спричинити кризові явища в інших галузях економіки. Розробка цілісної нормативно-правової бази нової моделі ринку електричної енергії України відповідно до положень Концепції передбачена Компонентом Е "Впровадження Концепції Оптового ринку електроенергії України" Угоди про позику між Україною та МБРР за проектом реабілітації гідроелектростанцій /N 4795-UA/, підписаної Урядом України 19 вересня 2005 року та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2005 року.

У 2007 році, з метою реалізації Компоненту Е Угоди про позику згідно з процедурами Світового банку НКРЕ проведено тендерну процедуру відбору консультантів та 18 квітня 2007 року підписано договір із переможцем конкурсу - консорціумом компаній консультантів КЕМА (Нідерланди) - ЕСА (Великобританія). Тривалість Проекту становить 21 місяць.

Відповідно до умов контракту між НКРЕ та консорціумом КЕМА - ЕСА реалізація Проекту здійснюється за 2 етапи. Протягом першого етапу, який завершився у листопаді 2007 року, консультанти здійснили аналіз сучасного стану справ в електроенергетичному секторі України та запропонували можливі варіанти побудови нової моделі ринку електроенергії України та можливі шляхи переходу від існуючої до перспективної моделі ринку. Перспективна модель Оптового ринку електроенергії України наведена в додатку 2.9.1.

На основі аналізу проведеного консультантами, НКРЕ спільно з консультантами консорціуму КЕМА - ЕСА розробила план заходів щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України, який було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р (далі - План заходів). Впровадження положень Концепції щодо реформування діючої моделі ринку електроенергії передбачається шляхом реалізації трьох послідовних етапів переходу від існуючої моделі ринку до моделі повномасштабного ринку двосторонніх договорів і балансуючим ринком.

Протягом першого етапу реформування ринку (2008 - 2009 роки) має бути розроблена законодавча та нормативно-правова база роботи нової моделі ринку, а також забезпечено право та фактична можливість для учасників ринку, що відповідають кваліфікаційним вимогам першого етапу переходу до нової моделі ринку, укладати двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії. При цьому, механізм балансування забезпечується за рахунок діючої моделі ринку.

На другому етапі реформування ринку (2010 рік) передбачається запровадження спеціального балансуючого ринку в масштабі реального часу (тобто ринку купівлі та продажу обсягів дисбалансу, які виникають між заявленими та фактичними обсягами купленої та проданої електричної енергії), за якого, учасники ринку зможуть пристосуватися до умов самостійного складання графіків виробництва та споживання, які вимагатимуться від них на ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку, а також оцінити ризики, які виникатимуть при допущенні помилок в складанні графіків виробництва та споживання.

Протягом третього етапу процесу реформування (2011 - 2014 роки) ринок рухається від централізованого складання графіку навантаження за моделлю "єдиного покупця" до системи складання власних графіків виробництва та споживання безпосередньо учасниками ринку. На цьому етапі має бути створена щоденна біржа електроенергії, яку можуть використовувати всі учасники ринку електроенергії для уточнення своїх договірних зобов'язань ближче до часу фізичного постачання електричної енергії та яка має забезпечити основу для надання ефективних цінових сигналів учасникам ринку.

Планом заходів передбачається, що з 2014 року мають бути скасовані перехідні положення, які використовувались на попередніх перехідних етапах реформування ринку. Результатом реформування діючої моделі ринку має стати запровадження повномасштабного конкурентного ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку, сумісного з розвинутими ринками електричної енергії Європи.

2.9.2. Основні завдання щодо впровадження заходів Концепції на 2008 - 2009 роки

Робота з реалізації положень Концепції протягом 2008 - 2009 років буде спрямована на визначення механізмів переходу від діючої до перспективної моделі ринку та розробку основних нормативно-правових актів щодо структури та правил функціонування нової моделі ринку.

Відповідно до Плану заходів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р, та графіком виконання робіт з реалізації Компоненту Е Угоди про позику, в лютому 2008 року розпочнеться робота з розробки основних правил, кодексів та угод, які регламентуватимуть функціонування нової моделі ринку електроенергії, а саме:

ринкові правила для ринку двосторонніх контрактів;

кодекс балансування та розрахунків;

кодекс магістральних мереж;

кодекс розподільних мереж;

правила ринку допоміжних послуг;

правила дій у випадках неспроможності постачальників та генеруючих компаній;

правила кредитних гарантій для балансуючого ринку;

правила реєстрації учасників ринку, контрактів та точок обліку;

кодекс обліку електроенергії;

зразок двосторонніх контрактів;

угоди про доступ до передавальної системи;

угоди про доступ до розподільної системи;

правила моніторингу ринку.

Значний обсяг роботи має бути виконаний протягом 2008 - 2009 року в частині вдосконалення системи регулювання суб'єктів природних монополій. Зокрема, будуть розроблені методології:

оцінки вартості активів, необхідна для розрахунку бази нарахування прибутку при тарифному регулюванні;

окремого бухгалтерського обліку за видами діяльності;

установлення тарифів на послуги магістральних мереж;

установлення тарифів на послуги розподільчих мереж.

Для створення належної інфраструктури ринку протягом зазначеного періоду будуть розроблені принципи побудови архітектури інформаційної системи ринку та системи зв'язку, визначено перелік необхідного апаратного та програмного забезпечення.

Нова структура та принципи функціонування ринку електроенергії мають бути законодавчо закріплені шляхом внесення змін до чинного законодавства та ліцензійних умов.

3. Цінова та тарифна політика в електроенергетиці України

Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій в паливно-енергетичному комплексі України (ПЕК), керуючись принципами регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому ринковий порядок формування ціни на електроенергію не диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі економіки.

НКРЕ створена система цінового регулювання, яка включає низку нормативно-правових актів, що забезпечують контроль за ціноутворенням на кожному етапі формування тарифів на електроенергію - на етапах виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

Законом України "Про електроенергетику" та численними актами Кабінету Міністрів України передбачається ринкове формування цін на електричну енергію. Тобто, на сьогодні тарифи на електроенергію для всіх споживачів, крім населення, є ринковими.

Відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної енергії для виробників електричної енергії, які не працюють за ціновими заявками на ОРЕ (АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ВЕС) та затверджує тарифи на передачу і постачання електроенергії суб'єктами підприємницької діяльності, що займають монопольне становище на ринку електричної енергії.

Генеруючі компанії ТЕС здійснюють свою діяльність в умовах конкуренції за ціновими заявками. Вони продають вироблену електричну енергію в Оптовий ринок за ціновими заявками.

Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в договорах між постачальником і споживачем електричної енергії.

Розгляд пропозицій та прийняття рішень при затвердженні тарифів у звітному році здійснювався на відкритих засіданнях НКРЕ, а процедура проведення засідань була прозорою і неупередженою. При розгляді питань щодо встановлення тарифів на засідання Комісії запрошувалися заінтересовані сторони, представники органів виконавчої влади та засобів масової інформації.

3.1. Встановлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами

3.1.1. Встановлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за ціновими заявками на ОРЕ

Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії ТЕС, АЕК "Київенерго" та Харківська ТЕЦ-5) у 2007 році здійснювалося згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України погодинно і складалося з таких платежів:

платіж за вироблену електроенергію (71,77 %);

платіж за робочу потужність (19,34 %);

платіж за маневреність (7,46 %);

додаткові платежі на реконструкцію та виконання урядових рішень (0,34 %);

інші платежі (1,66 %);

зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи (-0,57 %).

З метою забезпечення надійної роботи ОЕС України в осінньо-зимовий період за 2007 - 2008 роки згідно з рішеннями Ради ОРЕ діяв Порядок роботи Виробників, які працюють за ціновими заявками, при необхідності забезпечення незнижуваних запасів вугілля на складах електростанцій, відповідно до якого, якщо фактичні запаси вугілля на складі електростанції нижче незнижуваних обсягів вугілля, станція працює мінімально допустимим складом обладнання. Для накопичення на складах теплових електростанцій запасів вугілля, необхідних для проходження осінньо-зимового періоду, незнижувані обсяги вугілля в період з 01.07.2007 до 30.09.2007 відповідали графіку створення запасів вугілля на складах теплових станцій. Для забезпечення сталої роботи генеруючих компаній ТЕС у осінньо-зимовий період незнижувані обсяги вугілля на станції в період з 01.10.2007 до 31.03.2008 становили в жовтні - 120 тис. тонн, листопаді - 90 тис. тонн, грудні - березні - 60 тис. тонн.

Крім того, для забезпечення економії вугілля на складах теплових електростанцій в Правилах ОРЕ з 30.07.2007 до 01.01.2008 діяли зміни, згідно з якими було забезпечено обов'язкове включення в роботу енергоблоків, визначених Мінпаливенерго, що використовують на виробництво електричної енергії природний газ. При цьому, з метою недопущення збиткової роботи цих енергоблоків платіж за електроенергію нараховувався за їх заявленою ціною. Для недопущення зростання цін блоки за цією ознакою виключені із числа блоків, що мають право утворювати граничну ціну системи.

За 2007 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які працюють за ціновими заявками, в ОРЕ зріс у порівнянні з 2006 роком на 20,0 % (з 20,71 до 24,85 коп./кВт·год.). У структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії збільшилася з 17,81 коп./кВт·год. до 21,81 коп./кВт·год. (на 22,5 %). Водночас рентабельність виробництва електричної енергії зменшилась з 17,23 % до 14,35 %. При цьому, прибуток від здійснення діяльності з виробництва електроенергії виробників, які працюють за ціновими заявками у 2007 році становить 2177,3 млн. грн., що на 12,5 % більше ніж у 2006 році (1935,6 млн. грн.). Слід відмітити, що прибуток від здійснення діяльності з виробництва електроенергії генеруючих компаній ТЕС у 2007 склав 1987,8 млн. грн., тоді як відповідно до Прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2007 рік прибуток від виробництва електроенергії було передбачено на рівні 1838 млн. грн.

Основними причинами зростання собівартості виробництва електроенергії було збільшення паливної складової з 13,99 коп./кВт·год. до 17,21 коп./кВт·год. (на 23,0 %) та збільшення умовно-постійних витрат з 3,83 коп./кВт·год. до 4,60 коп./кВт·год. (на 20,1 %). Слід відмітити, що в структурі умовно-постійних витрат відбулося збільшення витрат на сировину та допоміжні послуги, витрат на оплату праці, інших витрат, у тому числі за рахунок зростання плати за екологію.

Збільшення паливної складової в структурі собівартості відбулося за рахунок зростання цін на газ з 566,83 до 826,97 грн./1000 м3 (на 45,9 %) та вугілля - з 242,53 грн. за 1 тонну до 297,1 грн. за 1 тонну (на 22,5 %). При цьому, калорійність вугілля збільшилась з 4993 до 5159 ккал/кг (на 3,3 %). У зв'язку зі зростанням корисного відпуску електричної енергії виробників, які працюють за ціновими заявками (з 77722 до 79989 тис. МВт·год.) та збільшенням використання газу на виробництво електричної енергії (з 13,9 % до 14,3 %), відбулося зменшення питомих витрат умовного палива на виробництво електроенергії з 383,8 до 381,6 грам./кВт·год.

У додатку 3.1.1 наведено середній тариф закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками, в 2006 - 2007 роках.

Структура тарифу закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками у 2006 - 2007 роках наведена в додатку 3.1.2.

3.1.2. Встановлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за ціновими заявками

Національна комісія регулювання електроенергетики України затверджує тарифи на відпуск електричної енергії ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії та не працюють за ціновими заявками на ОРЕ. До такої групи виробників електричної енергії належать підприємства атомних електростанцій (АЕС), теплоелектроцентралей (ТЕЦ), гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій (ГЕС та ГАЕС), вітрових електростанцій (ВЕС) та когенераційних установок (КУ).

Затвердження тарифів на відпуск виробленої електричної енергії для зазначених виробників здійснюється на відкритих засіданнях Комісії на основі аналізу структури тарифу та економічного обґрунтування витрат підприємств з урахуванням вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та "Про оподаткування прибутку підприємств". Крім того, при визначенні тарифів Комісія враховує обсяги коштів на фінансування інвестиційних програм модернізації та реконструкції енергетичного обладнання, попередньо погоджених Міністерством палива та енергетики України.

Тарифи на електричну енергію затверджуються відповідно до Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів із виробництва електричної та теплової енергії (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 898), Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 896), Методичних рекомендацій щодо формування тарифу на електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 895), Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897), та Тимчасової методики визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних станцій (постанова НКРЕ від 06.03.98 N 276).

У 2007 році Комісія прийняла 90 постанов про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії.

АЕС

На 2007 рік НАЕК "Енергоатом" був затверджений тариф на відпуск електроенергії, виробленої АЕС, у розмірі 9,51 коп. за 1 кВт·год. За результатами роботи 10 місяців 2007 року Компанія перевиконала план обсягу відпуску електричної енергії та отримала додаткові, не передбачені тарифом кошти. У зв'язку з цим, Комісія переглянула тариф і затвердила його на період з 16-го листопада по 30 листопада 2007 року на рівні 8,29 коп. за 1 кВт·год. та з 1-го грудня по 31 грудня 2007 року - 9,02 коп. за 1 кВт·год.

Середній тариф на відпуск електричної енергії, виробленої АЕС у 2007 році, становив 9,42 коп. за 1 кВт·год. у порівнянні з діючим у 2006 році тарифом 8,38 коп. за 1 кВт·год. Підвищення тарифу на 12,4 % обумовлено зростанням витрат на закупівлю свіжого ядерного палива та вивіз відпрацьованого ядерного палива, витрат на оплату праці працівників та інших операційних витрат, у тому числі витрат на соціальний розвиток.

ТЕЦ

Рівень тарифів на відпуск електричної енергії теплоелектроцентралями визначався в залежності від обсягів виробництва електричної та теплової енергії, технічного стану електростанцій, режиму роботи обладнання, питомих витрат умовного палива на виробництво електричної енергії, вартості палива.

31 травня 2007 року Комісія переглянула та затвердила тарифи на відпуск електричної енергії для 21 теплоелектроцентралі, які відпускають електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії з урахуванням збільшення фонду оплати праці на 10 %. При цьому, збільшення середнього тарифу на електроенергію становило 0,6 %.

У 2007 році Комісія переглянула та затвердила тарифи на відпуск електричної енергії ТЕЦ на 2008 рік з урахуванням збільшення вартості транспортування газу, зростання цін на послуги, сировину та матеріали, збільшення витрат на оплату праці. Крім того, до тарифів були включені кошти на фінансування інвестиційних програм модернізації та реконструкції енергетичного обладнання.

У зв'язку з подорожчанням природного газу з 720,0 грн. до 934,7 грн. за 1000 м3 та збільшенням цільової надбавки до тарифу на природний газ з 2 % до 4 % Комісія переглянула тарифи на відпуск електричної енергії ТЕЦ на 2008 рік.

Середній тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у 2007 році становив 33,26 коп. за 1 кВт·год. у порівнянні з 21,79 коп. за 1 кВт·год. у 2006 році. Зростання тарифу на 52,6 % відбулося в основному за рахунок подорожчання природного газу (з 379,2 грн. до 720,0 грн. за 1000 м3) та збільшення вартості його транспортування (з 47,5 грн. до 92,0 грн. за 1000 м3), збільшення витрат на оплату праці, включення витрат на фінансування інвестиційних програм модернізації та реконструкції енергетичного обладнання.

ГЕС та ГАЕС

На відпуск електричної енергії гідроелектростанціями Комісія затверджує двоставочний тариф, який складається зі ставки плати за робочу потужність та ставки плати за відпущену електричну енергію.

У 2007 році на відпуск електричної енергії для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" був затверджений двоставочний тариф: ставка плати за електричну енергію в розмірі 4,60 коп. за 1 кВт·год., у тому числі цільова надбавка - 1,47 коп. за 1 кВт·год. (на фінансування проекту реабілітації ГЕС) та інвестиційна складова - 2,00 коп. за 1 кВт·год. (для фінансування добудови Дністровської ГАЕС); ставка плати за робочу потужність - 93948,94 грн. за 1 МВт (на рік).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року N 410-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 204-р" щодо визначення джерела фінансування завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС, Комісія прийняла рішення про спрямування з 21 червня 2007 року, передбаченої раніше в складі тарифу для ВАТ "Укргідроенерго" інвестиційної складової в розмірі 2,00 коп. за 1 кВт·год. на забезпечення повернення кредитних ресурсів, залучених ВАТ "Укргідроенерго" та спрямованих на фінансування завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС, та погашення заборгованості з оплати поставленого обладнання, комплектуючих виробів, виконаних робіт (наданих послуг) відповідно до договорів, укладених ВАТ "Укргідроенерго" до 1 травня 2007 року. При цьому, рівень тарифу на відпуск електричної енергії ВАТ "Укргідроенерго" не змінився.

У 2006 році ВАТ "Укргідроенерго" перевиконало плановий обсяг відпуску електричної енергії та отримало додатковий, не передбачений тарифом, прибуток. У зв'язку з цим, у листопаді 2007 року Комісія зменшила ставку плати за робочу потужність у складі двоставочного тарифу та затвердила її в розмірі: на період з 16 по 30 листопада - 2413,5 грн. за 1 МВт, на грудень - 5741,2 грн. за 1 МВт.

На 2008 рік для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" Комісія затвердила двоставочний тариф:

ставка плати за електричну енергію - 5,83 коп. за 1 кВт·год., у тому числі цільова надбавка - 2,54 коп. за 1 кВт·год. для фінансування проекту реабілітації ГЕС, інвестиційна складова - 2,00 коп. за 1 кВт·год. для забезпечення своєчасного повернення кредитних ресурсів, залучених ВАТ "Укргідроенерго" та спрямованих на фінансування завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів згідно затвердженим графіком та погашення заборгованості з оплати поставленого обладнання для завершення будівництва першої черги зазначеної станції, комплектуючих виробів, виконаних робіт (наданих послуг) відповідно до договорів, укладених ВАТ "Укргідроенерго" до 1 травня 2007 року;

ставка плати за робочу потужність 108718,40 грн. за 1 МВт (на рік).

Збільшення тарифу на 2008 рік відносно тарифу 2007 року обумовлене збільшенням цільової суми на фінансування проекту реабілітації ГЕС, суми коштів на виплату відсотків по кредитам Світового банку, що залучені на фінансування проекту реабілітації ГЕС, збільшенням витрат на оплату праці, а також вартості послуг, сировини та матеріалів.

Середній тариф ВАТ "Укргідроенерго" за 2007 рік становив 7,87 коп. за 1 кВт·год. порівняно з діючим у 2006 році тарифом 6,10 коп. за 1 кВт·год. Зростання тарифу на 29 % обумовлено такими чинниками:

у 2006 році інвестиційна складова в розмірі 2,00 коп. за 1 кВт·год. була включена, починаючи з квітня місяця, у 2007 році діяла протягом всього року;

збільшенням витрат на оплату праці;

зростанням витрат на послуги, сировину та матеріали.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року N 410-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 204-р" Комісія затвердила тариф на відпуск електричної енергії для ГЕС-2 ВАТ "Дністровська ГАЕС" на II півріччя 2007 року в розмірі 744,49 коп. за 1 кВт·год., у тому числі 733,78 за 1 кВт·год. - на фінансування завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС.

У зв'язку зі збільшенням у III кварталі відпуску електричної енергії ГЕС-2 ВАТ "Дністровська ГАЕС" Комісія прийняла рішення про щомісячне коригування тарифу з урахуванням обсягів фактичного відпуску електроенергії в ОРЕ за попередній місяць. Так, на жовтень Комісія затвердила тариф у розмірі 394,49 коп. за 1 кВт·год., на листопад - 582,63 коп. за 1 кВт·год., на грудень - 427,57 коп. за 1 кВт·год. 

Станом на 20 грудня 2007 року обсяг відпуску електричної енергії Дністровською ГЕС-2 повністю забезпечив отримання ВАТ "Дністровська ГАЕС" коштів, необхідних для фінансування будівництва ДГАЕС згідно з затвердженим графіком. У зв'язку з цим, Комісія вилучила з тарифу кошти цільового фінансування і затвердила з 21 грудня 2007 року тариф на відпуск електричної енергії ГЕС-2 ВАТ "Дністровська ГАЕС" на рівні 10,71 коп. за 1 кВт·год. 

У I кварталі 2007 року тариф на відпуск електричної енергії, виробленої ГЕС та ГАЕС НАЕК "Енергоатом" (Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС) був переглянутий у зв'язку зі зміною планової робочої потужності та обсягу корисного відпуску електричної енергії через перенесення терміну введення в дію другого гідроагрегату Ташлицької ГАЕС, а також збільшенням плати за спеціальне водокористування та тарифу на закупівлю електричної енергії для заповнення водосховища Ташлицької ГАЕС. До перегляду середній тариф становив 34,08 коп. за 1 кВт·год. (на рік), після перегляду - 55,04 коп. за 1 кВт·год. (на 9 місяців). Збільшення тарифу також обумовлене значним зменшенням обсягу виробництва електроенергії в III кварталі порівняно з іншими кварталами через виконання планових ремонтів.

На 2008 рік Комісія переглянула для ГЕС та ГАЕС НАЕК "Енергоатом" двоставочний тариф на відпуск електричної енергії у зв'язку зі збільшенням плати за спеціальне водокористування, витрат на оплату праці, обсягу фінансування інвестиційної програми реконструкції енергетичного обладнання, вартості послуг, сировини та матеріалів. При цьому, середній тариф на відпуск електроенергії ГЕС та ГАЕС Компанії становить 38,89 коп. за 1 кВт·год.

У 2007 році для ГЕС ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" діяв двоставочний тариф на відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив 5,34 коп. за 1 кВт·год.

На 2008 рік Комісія переглянула для ГЕС ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" двоставочний тариф на відпуск електричної енергії у зв'язку зі зростанням обсягу фінансування інвестиційної програми реконструкції енергетичного обладнання (у 2007 році - 1,3 млн. грн., у 2008 - 4,2 млн. грн.), збільшенням плати за спеціальне водокористування, витрат на оплату праці. Середній тариф на відпуск електроенергії ГЕС Компанії становить 9,64 коп. за 1 кВт·год.

ВЕС

У травні 2007 року Комісія переглянула тарифи для двох виробників електричної енергії у зв'язку із введенням в експлуатацію нових вітрових енергетичних установок. Рівень тарифів становить для ДП "Донузлавська ВЕС" - 32,24 коп. за 1 кВт·год., для ДП "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка" - 31,91 коп. за 1 кВт·год. 

Середній тариф по ВЕС за 2007 рік становить 28,59 коп. за 1 кВт·год. в порівняно з 22,66 коп. за 1 кВт·год. у 2006 році. Зростання тарифу на 26 % обумовлене збільшенням суми амортизаційних відрахувань, витрат на оплату праці, зростанням витрат на послуги, сировину та матеріали.

3.2. Формування оптової ринкової ціни на електроенергію, аналіз та динаміка її складових за 2003 - 2007 роки

Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії від усіх виробників, які продають електричну енергію в Оптовий ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (фінансування інвестиційних проектів, розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу населення, тощо).

У звітному періоді НКРЕ спрямувала свої зусилля в основному на оптимізацію та недопущення необґрунтованого зростання оптової ринкової ціни електричної енергії, яка була визначена затвердженим Прогнозним балансом електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2007 рік.

У 2007 році, порівняно з 2006 роком відбулося зростання фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ енергопостачальним компаніям з 200,37 грн./МВт·год. у 2006 році до 239,20 грн./МВт·год. у 2007 році, або на 19,38 %, у той час, як у 2006 році, порівняно з 2005 роком фактична оптова ринкова ціна зросла з 157,92 грн./МВт·год. у 2005 році до 200,37 грн./МВт·год. у 2006 році, або на 26,88 %. У додатку 3.2.1 наведена динаміка помісячних змін прогнозованої та фактичної оптової ринкової ціни в 2001 - 2007 роках. Структура фактичної оптової ринкової ціни за 2006 та 2007 роки наведена в додатку 3.2.2.

Зростання оптової ринкової ціни в 2007 році обумовлено такими факторами:

на 24,71 % (з 5405,67 до 6741,35 млн. грн.) зріс обсяг дотацій для компенсації втрат енергопостачальних компаній від постачання електричної енергії за регульованим тарифом пільговим категоріям споживачів у зв'язку із:

включенням до їх складу суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 N 881 "Про тарифи на електричну енергію для міського електричного транспорту";

включенням до їх складу суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії вугільним підприємствам на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 342-р "Про роздрібний тариф на електричну енергію для вугледобувних підприємств";

зростанням обсягів споживання електричної енергії населенням, при умові, що тарифи на електричну енергію для населення залишилися незмінними. Питома вага дотацій у структурі оптової ринкової ціни зросла з 17,21 % до 17,47 % (з 34,49 грн./МВт·год. у 2006 році до 41,79 грн./МВт·год. у 2007 році);

на 13,24 % (з 83,79 у 2006 році до 94,88 грн./МВт·год. у 2007 році) відбулося підвищення середнього тарифу продажу в ОРЕ електроенергії НАЕК "Енергоатом". Питома вага вартості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ атомними електростанціями в структурі оптової ринкової ціни знизилась з 22,64 % до 21,47 % (у 2006 році її вартість складала 45,36 грн./МВт·год., а у 2007 році - 51,35 грн./МВт·год.);

на 44,88 % (з 2162,88 до 3133,58 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ТЕЦ, що обумовлено збільшенням обсягів відпуску електроенергії в ОРЕ на 3,18 % (з 10874,72 до 11220,3 тис. МВт·год.) та зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на 40,42 % (з 198,89 до 279,28 грн./МВт·год.). Водночас, питома вага вартості електричної енергії в структурі оптової ринкової ціни збільшилась з 6,88 % до 8,12 % (з 13,80 грн./МВт·год. у 2006 році до 19,43 грн./МВт·год. у 2007 році);

на 41,5 % (з 1329,46 до 1881,19 млн. грн.) зросли витрати на диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що обумовлено зростанням середнього тарифу на 36,5 % (з 10,17 до 13,89 грн./МВт·год.). Питома вага вартості електричної енергії в структурі оптової ринкової ціни збільшилася з 4,23 % до 4,87 % (з 8,48 грн./МВт·год. у 2006 році до 11,66 грн./МВт·год. у 2007 році);

на 20,2 % (з 756,9 до 909,9 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, проданої в ОРЕ ГЕС, що обумовлено зростанням на 55,27 % (з 60,87 до 94,52 грн./МВт·год.) тарифу на відпуск електроенергії в ОРЕ;

на 25,69 % (з 13294,62 до 16710,02 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, яка продавалася в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС, що обумовлено збільшенням обсягів відпуску електроенергії в ОРЕ на 5,51 % (з 63617,63 до 67123,75 тис. МВт·год.) та зростанням на 19,12 % (з 208,98 до 248,94 грн./МВт·год.) тарифу на відпуск електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС у зв'язку зі:

1) зростанням ціни газу (з транспортуванням) на 39,32 % (з 593,54 до 826,91 грн./тис. м3);

2) зростанням ціни вугілля (з транспортуванням) на 22,50 % (з 242,53 до 297,10 грн./т);

3) збільшенням обсягів споживання природного газу генеруючими компаніями ТЕС у зв'язку із введенням, на виконання пункту 4 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 32637/0/1-07 та пункту 6 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 N 38229/0/1-07, у обов'язкову роботу газомазутних енергоблоків генеруючих компаній ТЕС з метою накопичення запасів вугілля на складах для проходження осінньо-зимового максимуму навантаження 2007 - 2008 років;

4) зростанням умовно-постійних витрат на 27,5 % порівняно з попереднім роком.

3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної енергії

Одним з важливих напрямків діяльності НКРЕ в 2007 році було регулювання тарифів на здійснення монопольних видів діяльності ліцензіатами - енергопостачальними компаніями.

Протягом 2007 року проводилася робота щодо регулювання тарифів на передачу та постачання електричної енергії. Зокрема, переглянуто тарифи на передачу електричної енергії для 45 та на постачання електроенергії для 40 енергопостачальних компаній.

Основні причини, що обумовили необхідність перегляду тарифів на передачу та постачання електроенергії для ряду енергопостачальних компаній в 2007 році:

зміна обсягів передачі та структури споживання електроенергії в окремих регіонах;

збільшення витрат компаній у зв'язку зі зростанням цін на паливо-мастильні матеріали і витрат на виробничі послуги;

збільшення фонду оплати праці персоналу компаній, пов'язаної з приведенням заробітної плати працівників енергокомпаній до рівня середньозваженої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника промисловості відповідного регіону;

індексація (зростання) матеріальних витрат (зокрема, при встановленні тарифів на передачу та постачання електроенергії на 2008 рік враховано індекс цін виробників промислової продукції, що схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2007 N 976 "Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2008 рік").

Перегляд тарифів на передачу та постачання електроенергії протягом 2007 року здійснювався на відкритих засіданнях Комісії згідно з Процедурою встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801.

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів формувалися з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 "Про перехід до єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", відповідно до якої НКРЕ з 1 вересня 2005 року проведено впровадження єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення. Розрахунок єдиних роздрібних тарифів на електроенергію здійснювався відповідно до Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України, затвердженого постановою НКРЕ від 26 серпня 2005 року N 707 (із змінами).

Протягом 2007 року діяли єдині роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення) усіх регіонів України.

Середній роздрібний тариф на електроенергію в 2007 році за структурою складався з оптової ринкової ціни на електроенергію (78,6 %), тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами (15,0 %) і тарифу на постачання електричної енергії (1,0 %). Крім того, роздрібний тариф ураховував відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в мережах при її транспортуванні та інші фактори (5,4 %).

Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства, значення стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом 2007 року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого зростання роздрібних тарифів шляхом жорсткого контролю за формуванням їх складових, у першу чергу, оптової ринкової ціни.

Середні роздрібні тарифи на електричну енергію в 2007 році становили:

на 1 класі напруги - 262,30 грн./МВт·год., порівняно з 219,98 грн./МВт·год. у 2006 році (зростання на 19,24 %);

на 2 класі напруги - 353,30 грн./МВт·год., порівняно з 294,18 грн./МВт·год. у 2006 році (зростання на 20,10 %).

Фактичні роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів наведені в додатку 3.3.1, а їх структура - у додатку 3.3.2.

Зростання середніх роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів у 2007 році порівняно з 2006 роком обумовлено, в основному, збільшенням оптової ринкової ціни.

Складові роздрібних тарифів у 2007 році змінювалися таким чином:

середній рівень тарифів на передачу електроенергії в 2007 році становив:

на 1 класі напруги - 14,96 грн./МВт·год., порівняно з 11,62 грн./МВт·год. у 2006 році (зростання на 28,74 %);

на 2 класі напруги - 65,92 грн./МВт·год., порівняно з 54,71 грн./МВт·год. у 2006 році (збільшення на 20,49 %). Середній тариф на передачу електроенергії в цілому в 2007 році становив 45,80 грн./МВт·год. проти 37,06 грн./МВт·год. у 2006 році, зростання на 23,58 %;

середній рівень тарифів на постачання електроенергії для споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення та населених пунктів) у 2007 році становив 2,98 грн./МВт·год., порівняно з 2,52 грн./МВт·год. у 2006 році (зростання на 18,25 %).

Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання електроенергії за 2006 - 2007 роки наведена в додатку 3.3.3.

Завдяки впровадженим Комісією комплексним заходам, спрямованим на оптимізацію тарифної політики, загальний рівень рентабельності енергопостачальних компаній у 2007 році значно збільшився порівняно з 2006 роком (додаток 3.3.4).

Звертаємо увагу, що з 27 регіональних енергопостачальних компаній у 2006 та 2007 роках 21 компанія працювала рентабельно, порівняно з 17 рентабельними компаніями у 2004 та 2005 роках.

Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким категоріям споживачів за пільговими тарифами. Це, перш за все, фіксований низький рівень тарифів для населення, тарифи на електричну енергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів, тарифи на електроенергію для міського електричного транспорту, установлені на рівні як для населення, компенсація витрат енергопостачальних компаній, пов'язаних з дією тарифів, диференційованих за періодами часу.

При цьому, загальний рівень дотацій, викликаний перехресним субсидіюванням при формуванні оптової ринкової ціни, збільшився з 17,21 % у 2006 році до 17,47 % у 2007 році. Структура дотацій за 2007 рік наведена в додатку 3.3.5.1. Динаміка дотацій протягом 2006 - 2007 років наведена в додатках 3.3.5.2 та 3.3.5.3.

Зокрема, обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від постачання електроенергії населенню у 2007 році збільшився до 5,589 млрд. грн., порівняно з 4,847 млрд. грн. у 2006 році, або зріс на 742 млн. грн. (тобто на 15,3 %).

Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів, у 2007 році склав 63,78 млн. грн. та порівняно з 34,681 млн. грн. у 2006 році збільшився на 29,099 млн. грн. (або 83,9 %).

Споживачі, які купують електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у 2007 році зменшили вартість купованої ними електроенергії майже на 819,137 млн. грн., порівняно з 523,873 млн. грн. у 2006 році (або на 56,4 %).

Крім того, у 2007 році були запроваджені нові види дотаційних сертифікатів, а саме: дотації енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховувалися за тарифами, диференційованими за періодами часу, від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення та втрат від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам.

Їх обсяг склав 269,339 млн. грн., що становить 4 % від загального обсягу дотацій на 2007 рік.

При цьому, з метою зменшення витрат на електроенергію споживачі також мають можливість використовувати інші способи для задоволення своїх потреб в електричній енергії, а саме, будувати та експлуатувати власні генеруючі потужності (блок-станції та когенераційні установки), брати в оперативний лізинг чи оренду генеруючі потужності (блоки теплових електростанцій, ТЕЦ тощо) та здійснювати закупівлю електроенергії безпосередньо на Оптовому ринку на власні виробничі потреби, отримавши ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.

3.3.1. Економічне обґрунтування перегляду тарифів для населення та бюджетних організацій за 2006 рік. Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики

Протягом 2007 року тарифи на електричну енергію для побутових споживачів не переглядались.

Станом на 01.12.2007 тариф на електричну енергію для населення відшкодовував 45,7 % економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання електроенергії.

З метою приведення тарифів на електричну енергію для побутових споживачів до рівня економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, передачу та постачання у 2008 році планується підвищення тарифів на електричну енергію для населення на 15 %.

Діючі тарифи на електроенергію для населення наведено в додатку 3.3.6.

Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики

Головним завданням діяльності НКРЕ у 2007 році щодо оптимізації цінової і тарифної політики на Оптовому ринку електричної енергії України було здійснення заходів щодо забезпечення стабілізації рівнів цін і тарифів на електричну енергію для споживачів, а також запровадження стимулюючих методів регулювання діяльності природних монополій. Зокрема, протягом звітного періоду Комісією розроблено та прийнято ряд нормативних актів, які регулюють ліцензійну діяльність суб'єктів природних монополій в ПЕК України, що дало можливість позитивно вплинути на фінансово-господарську діяльність всіх учасників Оптового ринку електроенергії.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 342-р "Про роздрібний тариф на електричну енергію для вугледобувних підприємств" НКРЕ встановлюється, на період дії єдиних роздрібних тарифів, для окремих вугледобувних підприємств, роздрібний тариф на електричну енергію як для споживачів 1 класу напруги.

Встановлення, на період дії єдиних роздрібних тарифів для окремих вугледобувних підприємств, рівня роздрібного тарифу на електричну енергію як для споживачів 1 класу напруги без компенсації збитків ліцензіатам із постачання електричної енергії за регульованим тарифом від здійснення постачання електричної енергії цим вугледобувним підприємствам, призвело б до ряду негативних наслідків, а саме:

- втрати ліцензіатами частини коштів, встановлених структурою тарифів на передачу та постачання електроенергії, що призведе до неможливості ними здійснювати поточну діяльність та виконувати інвестиційну програму, через що під загрозою може опинитися постачання електроенергії споживачам цих ліцензіатів;

- неповних розрахунків цими ліцензіатами за куповану в Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію, що призведе до збільшення заборгованості ДП "Енергоринок" перед виробниками електроенергії (у тому числі перед підприємствами теплової генерації), що, в свою чергу, не дасть можливість останнім належно розраховуватись за паливо (вугілля, газ, мазут).

З огляду на зазначене та з метою здійснення компенсації втрат енергопостачальним компаніям, що постачають електричну енергію вугледобувним підприємствам Комісією прийнято постанову від 26.06.2007 N 866 "Про затвердження Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств".

У зв'язку з припиненням дії частини 1 статті 18 Закону України "Про міський електричний транспорт", яка протягом трьох років передбачала застосування для міського електричного транспорту тарифів на електричну енергію, встановлених для населення, та набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 N 881 "Про тарифи на електричну енергію для міського електричного транспорту", яка передбачає для міського електротранспорту застосування тарифів на електричну енергію на рівні встановлених для населення та компенсацію постачальникам електричної енергії за регульованим тарифом, що мають ліцензію на провадження зазначеного виду діяльності, втрат від здійснення такого постачання міському електротранспорту проводиться за рахунок оптової ринкової ціни на електричну енергію відповідно до порядку, встановленого Національною комісією регулювання електроенергетики, Комісією прийнято постанову НКРЕ від 26.07.2007 "Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення".

Прийняття цієї постанови дозволило енергопостачальним компаніям отримувати компенсацію втрат від здійснення постачання електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення, а також дало можливість здійснювати більш повні розрахунки за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України, що в свою чергу позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність усіх учасників Оптового ринку електроенергії України в цілому.

На виконання законодавчих та Урядових рішень, відповідно до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців, всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями на 2004 - 2005 роки, з метою створення умов для повного здійснення громадянами права на працю, Комісією розроблено Механізм визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, який затверджено постановою НКРЕ від 15.11.2007 N 1553. Зазначений Механізм передбачає чіткий, прозорий порядок обрахування розміру збільшення фонду оплати праці працівникам енергопостачальних та енергопередавальних компаній. Зокрема, цей Механізм враховує рівень заробітної плати штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності ліцензіата, та в промисловості України.

З метою розповсюдження дії Механізму на компанії, на які поширюється дія Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів із постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії України, затвердженого постановою НКРЕ від 02.04.2001 N 309, Комісією внесено до нього відповідні зміни (постанова НКРЕ від 06.12.2007 N 1703).

На виконання Плану заходів щодо реалізації довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку електроенергії України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2004 N 380-р), та Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р, було створено робочу групу з розробки та запровадження системи регулювання якості надання послуг енергопостачальними компаніями (наказ НКРЕ від 02.09.2005 N 41), яка з метою захисту прав споживачів та об'єктивної оцінки діяльності енергопостачальних організацій розробила форму моніторингу показників якості послуг із постачання електричної енергії за регульованим тарифом і методичні вказівки щодо її заповнення. У зазначеній формі моніторингу відображаються необхідні дані для розрахунку показників якості надання послуг, такі як індекс середньої тривалості відключень та індекс середньої частоти відключень.

Протягом звітного року Комісією проводилась робота по збору статистичної інформації щодо показників якості надання послуг з постачання електроенергії; проаналізовано вже наявну інформацію, що була надана енергопостачальними організаціями на виконання розпоряджень НКРЕ (зокрема, від 06.07.2006 N 68-р "Про надання ліцензіатами інформації за формою моніторингу показників якості" (за 3 та 4 квартали 2006 року); від 26.12.2006 N 146-р "Про надання ліцензіатами інформації за формою моніторингу показників якості послуг у I півріччі 2007 року", від 05.07.2007 N 86-р "Про надання ліцензіатами інформації за формою моніторингу показників якості послуг у II півріччі 2007 року") і запроваджено відповідно до розпорядження НКРЕ від 27.12.2007 N 177-р "Про надання ліцензіатами інформації за формою моніторингу показників якості послуг у I півріччі 2008 року" надання інформації за формою моніторингу показників якості за I та II квартали 2008 року. У цих умовах розробку та запровадження стандартів якості надання послуг з постачання електричної енергії планується завершити у 2009 - 2010 роках.

3.3.2. Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів за 2001 - 2007 роки відповідно до структури тарифу (виробників електричної енергії, НЕК "Укренерго" та енергопостачальних компаній)

У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення нормативно-правової бази щодо формування та узгодження інвестиційних програм технічного розвитку компаній, контролю за виконанням програм та цільового використання коштів, передбачених на їх фінансування. Результатом цього стало затвердження 26.07.2007 постановою НКРЕ N 1052 Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів із передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

У 2007 році НКРЕ розглянула та схвалила інвестиційні програми для 40 ліцензіатів із передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензіатів із постачання електроенергії за регульованим тарифом. В програмах передбачені поквартальні плани виконання робіт та обсяги їх фінансування. Основним джерелом фінансування інвестиційних програм є тариф на передачу та постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідної компанії.

При розгляді інвестиційних програм Комісія перш за все звертала увагу на обґрунтованість запропонованих компанією заходів і обсягів їх фінансування та пріоритетність спрямування коштів на технічну реконструкцію та модернізацію електричних мереж з урахуванням термінів їх виконання. При загальному плановому обсязі фінансування інвестиційних програм 1900,61 млрд. грн. 68,35 % коштів передбачалося спрямувати на реалізацію заходів із будівництва, реконструкції та модернізації електричних мереж, 17,32 % - на фінансування робіт, направлених на послідовне зменшення понаднормативних витрат електроенергії. Решту коштів передбачалося спрямувати на фінансування заходів із впровадження автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК), будівництва систем зв'язку, реконструкції виробничих приміщень, комп'ютеризації компаній тощо.

Протягом року компанії щоквартально звітували про хід виконання інвестиційних програм. При нагальній необхідності Комісія вносила корективи в планові показники інвестпрограм. Основними факторами, які спричиняли звернення компаній щодо внесення змін, були відхилення між плановими та фактичними рівнями цін на товари, роботи та послуги, внаслідок проведення тендерних процедур відповідно до вимог законодавства, подолання наслідків стихійних явищ тощо. Усього за 2007 рік було здійснено близько 50 коригувань. Фактичний обсяг виконання інвестиційних програм у 2007 році склав 1852,9 млн. грн. або 98,78 % від запланованого.

НКРЕ особливу увагу приділяла питанням цільового використання коштів та реалізації компаніями заходів, передбачених інвестиційними програми. Таким чином, у 2007 році 26 компаній повністю виконали інвестиційні програми (за загальними сумами). Це, зокрема, ВАТ "Крименерго", ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", АК "Харківобленерго" та інші. Динаміка фінансування інвестиційних програм за рахунок тарифів наведена в додатку 3.3.7.

Аналіз стану планування показників фінансування та результатів фактичного виконання інвестиційних програм показує, що завдяки прийнятим Комісією рішенням за період з 2003 по 2007 роки значно підвищилась дисципліна виконання інвестиційних програм. Так, якщо у 2003 році при плановому обсязі фінансування 1402,08 млн. грн. виконання програми склало 47,5 %, то у 2007 році - 98,78 %.

Щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій

Активізація роботи в напрямку оновлення (будівництва, реконструкції та модернізації) енергогенеруючого обладнання генеруючих компаній ТЕС є одним із основних завдань розвитку електроенергетики на найближчу перспективу, оскільки дасть можливість суттєво підвищити надійність роботи об'єднаної енергосистеми України, подовжити терміни експлуатації енергоблоків та підвищити ефективність використання палива.

З метою досягнення зазначених цілей, був розроблений План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року (далі - План), схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р (із змінами, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 22.08.2006 N 300), Порядок підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій (далі - Порядок), який був затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 N 183 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 701/12575. Згідно з п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р, НКРЕ рекомендовано враховувати в тарифах на вироблювану енергогенеруючими компаніями електроенергію складову, необхідну для забезпечення виконання плану реконструкції теплоелектростанцій і повернення кредитів, використаних з цією метою.

У відповідності до положень Порядку фінансування проектів реконструкції та модернізації теплових електростанцій проводиться за умови залучення енергогенеруючими компаніями кредитів з терміном погашення не менше 3 років після введення об'єктів у експлуатацію або інвестицій. При цьому повернення кредитів або інвестицій має забезпечуватись:

- не більше ніж на 80 % за рахунок коштів інвестиційної складової до тарифу на електричну енергію енергогенеруючої компанії на реалізацію проекту;

- не менше ніж на 20 % за рахунок власних коштів енергогенеруючої компанії (прибутку, амортизації, коштів акціонерів, інвесторів тощо).

Співвідношення відсотків повернення кредитів або інвестицій, залучених із метою фінансування проектів, за рахунок власних коштів енергогенеруючої компанії та коштів інвестиційної складової затверджується НКРЕ на весь термін дії інвестиційної складової проекту.

З точки зору НКРЕ такий механізм дозволяє оптимально, на довгостроковій основі, розподілити навантаження інвестиційної складової на оптову ринкову ціну електроенергії та роздрібні тарифи для споживачів і є найбільш прийнятним на сучасному етапі, коли темпи зносу енергетичного обладнання досягають критичної межі та щороку потребують значних коштів на оновлення.

Враховуючи надані генеруючими компаніями ТЕС техніко-економічні обґрунтування проектів із реконструкції та модернізації енергоблоків теплових електростанцій, погоджені Мінпаливенерго, Комісія наприкінці 2006 року надала попереднє погодження можливості затвердження інвестиційної складової до тарифів відпуску електроенергії в ОРЕ генеруючих компаній ТЕС для фінансування першої черги Слов'янської ТЕС, енергоблоків N 7 Старобешівської ТЕС, N 2 Зуївської ТЕС, N 5 Курахівської ТЕС, N 9 та N 7 Бурштинської ТЕС, N 2 Трипільської ТЕС та N 9 Зміївської ТЕС.

Поряд з цим, протягом 2007 року тільки за проектами з реконструкції та модернізації енергоблоків N 2 Зуївської ТЕС та N 5 Курахівської ТЕС було надано до НКРЕ визначений Порядком перелік документів, необхідних для затвердження інвестиційної складової до тарифу відпуску електроенергії на ОРЕ. Виходячи з зазначеного, Комісія постановою від 30.08.2007 N 1188 затвердила інвестиційну складову до тарифу відпуску електричної енергії в ОРЕ ТОВ "Східенерго" з метою повернення у 2007 - 2012 роках кредитів, залучених для фінансування проектів із реконструкції та модернізації енергоблоків N 2 Зуївської ТЕС (у розмірі 86,89 млн. грн.) та N 5 Курахівської ТЕС (у розмірі 125,12 млн. грн.).

З метою прискорення підготовки та фінансування проектів реконструкції та модернізації енергоблоків інших енергогенеруючих компаній, у найближчій перспективі планується внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р зміни, які дозволять у його рамках здійснювати фінансування проектів за рахунок облігаційної позики, а також проводити фінансування будівництва енергоблоків теплоелектростанцій.

Крім того, протягом 2007 року до тарифу відпуску електроенергії на ОРЕ ВАТ "Донбасенерго" були включені кошти (в сумі 46,3 млн. грн.) для фінансування української складової проекту реконструкції Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків за користування ним та відсотків за зобов'язаннями, що передбачені Кредитною угодою між Європейським банком реконструкції, розвитку та ВАТ "Донбасенерго".

3.3.3. Виконання заходів щодо зниження втрат електричної енергії, перш за все, понаднормативних за 2001 - 2007 роки. Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат електричної енергії за 2007 та завдання на 2008 рік

У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення механізму стимулювання енергопостачальних компаній до зниження понаднормативних витрат електричної енергії. Реалізація зазначеного здійснювалось Комісією шляхом:

включення частки понаднормативних витрат електроенергії у роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги під зобов'язання ліцензіатів знизити понаднормативні витрати не менше ніж на половину від включеної в тариф частки понаднормативних витрат;

передбачення в тарифі на передачу електричної енергії коштів для проведення закупівлі нових чи модернізації діючих засобів комерційного обліку та поліпшення збутової роботи;

застосування знижуючого коригуючого коефіцієнту за понаднормативні витрати електричної енергії до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальної компанії, в якої рівень відношення понаднормативних витрат електроенергії до коефіцієнта нормативних технологічних витрат електричної енергії більше граничного.

Завдяки вказаним заходам щодо стимулювання енергопостачальників до зниження витрат електричної енергії, в тому числі завдяки збільшенню коштів для розвитку матеріальної бази енергопостачальних компаній у рамках виконання інвестиційних програм, досягнуто зменшення рівня фактичних технологічних витрат у мережах обласних енергопостачальних компаній протягом 2007 року до 18324,97 млн. кВт·год. або до 11,43 % від загального надходження електричної енергії в мережі, що на 1116,28 млн. кВт·год. або на 0,88 п.п. менше ніж за 2006 рік. При цьому понаднормативні витрати електроенергії протягом 2007 року знизились до 488,17 млн. кВт·год. або до 0,31 %, що на 911,06 млн. кВт·год. або на 0,58 п.п. менше ніж за 2006 рік.

Двадцять енергопостачальних компаній станом на кінець 2007 року мали фактичні витрати електроенергії нижче нормативних. У 2006 році таких компаній було 17.

Крім того, завдяки зазначеним заходам стимулювання спостерігається позитивна тенденція і в енергопостачальних компаній, які останні роки працювали з неприпустимо високими понаднормативними витратами електричної енергії. Так, зокрема, протягом 2007 року ВАТ "Донецькобленерго" знизило, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, рівень понаднормативних витрат на 486,85 млн. кВт·год. або на 3,91 %, до 579,39 млн. кВт·год. або до 4,91 %, ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - на 126,39 млн. кВт·год. або на 3,94 % до 100,62 млн. кВт·год. або до 3,16 %, ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - на 62,44 млн. кВт·год. або на 4,66 % до 42,67 млн. кВт·год. або до 3,15 %, АЕК "Київенерго" - на 10,75 млн. кВт·год. або на 0,22 % до 262,51 млн. кВт·год. або до 3,02 %.

У додатку 3.3.8 наведена динаміка технологічних витрат електричної енергії в електромережах України в 2006 - 2007 роках.

НКРЕ продовжує працювати над вдосконаленням нормативно-правової бази стимулювання енергопостачальних компаній до зниження технологічних витрат електроенергії. Так, постановою від 25.05.2006 N 654 "Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії" Комісія затвердила Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, яким удосконалений механізм визначення економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, що використовуються при розрахунку роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів. Крім того, суттєвою перевагою нового механізму перед старим є можливість врегулювання питання розрахунків за нормативні витрати електроенергії, що виникають при її транспортуванні мережами суміжних ліцензіатів.

Враховуючи високий рівень величини складової нормативних витрат у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію та суттєве відхилення нормативних витрат електричної енергії від фактичних у переважної більшості енергопостачальних компаній, НКРЕ вважає за необхідне посилити рівень контролю за об'єктивним визначенням нормативних показників технологічних витрат через впровадження в НКРЕ відповідного апаратного та програмного забезпечення. Зокрема, Комісія планує реалізувати ряд заходів, спрямованих на вдосконалення (або заміну) діючої Методики складання, аналізу складових та нормування технологічних витрат електроенергії.

3.4. Стан виконання законів України "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" в частині тарифоутворення. Розробка та затвердження методологічних і нормативних документів для розрахунку тарифів на виробництво теплової енергії

Для забезпечення процесу ціноутворення у сфері теплоенергетики на виконання законів України "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" НКРЕ розробила та прийняла такі нормативні документи:

Процедура перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 898);

Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 896);

Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897).

Разом з тим, потребує розв'язання ряд проблемних питань щодо регулювання діяльності у сфері теплопостачання. Це, зокрема:

законодавча невизначеність щодо повноважень центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо управління та регулювання в сфері теплопостачання;

відсутність чіткого розмежування компетенції центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо управління та регулювання у сфері теплопостачання;

нескоординованість роботи центральних органів виконавчої влади, що мають регуляторні повноваження у сфері регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на ринку теплопостачання.

3.5. Встановлення та регулювання тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється ТЕЦ, когенераційними установками та інш.

НКРЕ затверджує тарифи на виробництво теплової енергії, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та когенераційними установками, відповідно до Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів із виробництва електричної та теплової енергії (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 898), Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 896), Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897).

У 2007 році Комісія прийняла 87 постанов про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії.

Рівень тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється ТЕЦ, ТЕС, АЕС та когенераційними установками (КУ), визначається в залежності від обсягів виробництва електричної та теплової енергії, технічного стану електростанцій, режиму роботи обладнання, питомих витрат умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії, вартості палива.

У травні 2007 року Комісія переглянула та затвердила тарифи на виробництво теплової енергії для 21 теплоелектроцентралі, з урахуванням збільшення фонду оплати праці на 10 %. При цьому збільшення середнього тарифу становило 0,2 %.

Річне коливання тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється ТЕЦ та КУ, становить:

для населення у межах від 78,19 до 165,59 грн. за 1 Гкал;

для промислових споживачів та бюджетних установ у межах від 109,83 до 216,25 грн. за 1 Гкал.

У 2007 році Комісія переглянула та затвердила тарифи ТЕЦ на відпуск теплової енергії на 2008 рік з урахуванням зростання цін на послуги, сировину та матеріали, збільшення витрат на оплату праці. Крім того, до тарифів були включені кошти на фінансування інвестиційних програм модернізації та реконструкції енергетичного обладнання.

У зв'язку з подорожчанням природного газу з 720,0 грн. до 934,7 грн. за 1000 куб. м та збільшенням цільової надбавки до тарифу на природний газ з 2 % до 4 %. Комісія переглянула тарифи на відпуск теплової енергії ТЕЦ для промислових підприємств та бюджетних установ на 2008 рік.

Тариф на теплову енергію, що виробляється АЕС, протягом 2007 року залишався незмінним - 15,33 грн. за 1 Гкал.

Рівень тарифів на теплову енергію, вироблену ТЕС, у 2007 році коливався в межах від 56,55 до 105,47 грн. за 1 Гкал.

3.6. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної політики в електроенергетиці на 2008 рік

Пріоритетним напрямком діяльності НКРЕ у 2008 році щодо вдосконалення тарифної політики в електроенергетиці буде робота, направлена на подальшу реалізацію положень Плану заходів щодо реалізації довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку електроенергії України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р, і, перш за все, на:

затвердження тарифів на електричну енергію з урахуванням наслідків їх впливу на економіку держави;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізму зменшення рівня перехресного субсидіювання споживачів електричної енергії:

підготовку пропозицій щодо поступового, по мірі зростання, доходів громадян, що враховують принцип обов'язкового забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, наближення тарифів на електроенергію для населення до рівня ринкових роздрібних тарифів;

підготовку пропозицій щодо скасування встановлених пільг з оплати електричної енергії для окремих категорій споживачів (крім населення), зокрема міського електротранспорту, та недопущення в подальшому встановлення таких пільг за рахунок інших споживачів електричної енергії;

підготовку пропозицій щодо скасування механізму надання енергопостачальним компаніям компенсації втрат від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів після забезпечення відпуску електроенергії таким споживачам за ринковими тарифами на електроенергію;

удосконалення нормативно-методологічної бази регулювання тарифів на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами;

запровадження стимулюючих механізмів регулювання діяльності природних монополістів;

удосконалення методологій формування тарифів на передачу та постачання електроенергії, зокрема, для енергопостачальних компаній, які були приватизовані стратегічними інвесторами шляхом купівлі пакетів акцій на відкритих конкурсах;

реалізацію через механізм ціноутворення дієвих стимулів підвищення економічної ефективності роботи енергопостачальних компаній та зниження витрат електричної енергії в електромережах тощо.

Враховуючи значні недоліки витратних методів регулювання, на яких сьогодні побудовані принципи регулювання тарифів на послуги суб'єктів природних монополій електроенергетичної галузі, Комісія вважає, що при регулюванні природних монополій вкрай необхідно визначати універсальний показник адекватності прибутку - норму прибутку на капітал (вкладені інвестиції), яка, з урахуванням всіх ризиків, має бути не нижчою ніж у середньому в галузях економіки країни. В той же час, для забезпечення захисту прав споживачів, вона не повинна перевищувати рівень, достатній для залучення необхідного обсягу інвестицій.

Одночасно з впровадженням норми прибутку на інвестований капітал Комісія планує запровадити стимулююче регулювання для суб'єктів природних монополій, яке, наприклад, в країнах Європейського Союзу, повністю замінило витратні методи регулювання. Стимулююче регулювання, на відміну від витратного, заохочує енергетичні компанії до скорочення витрат, пов'язаних з їх діяльністю. При цьому, для того, щоб скорочення витрат не відбувалось за рахунок погіршення якості обслуговування споживачів НКРЕ продовжуватиме моніторинг показників якості надання послуг з енергопостачання.

Одночасне впровадження норми прибутку на інвестований капітал і стимулюючого регулювання дозволить, з одного боку, суттєво покращити фінансовий стан енергетичних компаній, дати їм необхідні кошти для обслуговування та відновлення енергетичного обладнання, зробити їх привабливими для українських та міжнародних інвесторів. А з іншого - споживачі також отримають вигоду від переходу до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отримають стимули до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.

Заходи щодо запровадження стимулюючого регулювання здійснюються НКРЕ в рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу Twinning "Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору" (програма Європейського Союзу TACIS). Разом з експертами органів регулювання енергетики Італії (AEEG), Австрії (E-Control) та Чехії (URE) буде продовжуватись робота щодо розробки нової тарифної методології, що включає визначення показників ефективності електророзподільчих компаній, в т. ч. встановлення норми прибутку на інвестований капітал.

Також НКРЕ буде здійснювати заходи щодо запровадження стимулюючого регулювання в рамках проекту "Україна: Реформування тарифів на передачу та розподіл електричної енергії", що був підписаний у рамках гранту Уряду Німеччини (фінансова допомога Німецького Фонду технічного співробітництва) наприкінці листопада 2007 року.

Укладений у рамках зазначеного проекту контракт з консалтинговою компанією КЕМА передбачає розробку тарифних методологій для компаній, що здійснюють передачу електроенергії розподільчими та магістральними мережами, зокрема методології для розподільчих компаній, яка буде стимулювати до внесення інвестицій.

Разом із представниками консалтингової компанії КЕМА за результатами аналізу недоліків у існуючій системі цінового регулювання діяльності з розподілу електроенергії НКРЕ буде розроблено початковий концептуальний проект вдосконалення моделі цінового регулювання діяльності з розподілу електроенергії, зокрема, механізм здійснення розрахунків тарифів при отриманні кредиту Європейського банку на розвиток мереж реконструкції та розвитку, що сприятиме вдосконаленню тарифної методології.

Одними з напрямків вдосконалення тарифної політики Комісія вважає розроблення довгострокових планів реконструкції та розвитку ТЕЦ та ГЕС, на основі яких будуть розроблятися інвестиційні програми (багаторічні та річні) у подальшому.

Технологічне обладнання більшості ТЕЦ на сьогодні є фізично зношеним і морально застарілим. З метою покращання економічних показників ТЕЦ та підвищення конкурентоспроможності цін на їхню продукцію Комісія в тарифах на електричну та теплову енергію для ТЕЦ передбачила кошти на реалізацію інвестиційних програм із проведення капітальних ремонтів та модернізації енергетичного обладнання, погоджених Міністерством палива та енергетики України відповідно до Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів із виробництва електричної та теплової енергії, затверджених постановами НКРЕ від 12.10.2005 N 895 та N 898. Обсяг коштів на 2008 рік для фінансування цих програм становить понад 233,5 млн. грн.

Для стимулювання розвитку гідроенергетики з метою збільшення дефіцитних для енергосистеми України регулюючих і маневрових потужностей Комісія у 2008 році передбачила у складі тарифів ВАТ "Укргідроенерго" та ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" кошти на фінансування інвестиційних програм модернізації та реконструкції енергетичного обладнання, погоджених Міністерством палива та енергетики України, в загальному обсязі 93,0 млн. грн. Крім цього, до тарифу ВАТ "Укргідроенерго" включена цільова сума коштів (близько 248,3 млн. грн.) для фінансування проекту реабілітації ГЕС.

При цьому, важливим напрямком вдосконалення цінової та тарифної політики в електроенергетиці на 2008 рік є оптимізація механізму формування цін за відпущену на Оптовий ринок електричну енергію виробників, що працюють за ціновими заявками. Зокрема, перегляд та удосконалення механізмів формування платежів за електроенергію, робочу потужність та маневреність.

4. Регулювання господарської діяльності та цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі

4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі

Відповідно до Указу Президента України від 19.08.97 N 853 "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" НКРЕ у 2007 році проводила послідовну роботу з поліпшення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в нафтогазовому комплексі, сприяння розвитку конкуренції з постачання газу, захисту прав споживачів природного газу, удосконалення чинного законодавства в нафтогазовому комплексі.

Функціонування ринку газу в Україні здійснюється згідно з Порядком забезпечення споживачів природним газом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729, та ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності, затвердженими НКРЕ.

У звітному періоді НКРЕ значну увагу приділяла приведенню нормативних актів, що регулюють діяльність суб'єктів господарської діяльності у нафтогазовому комплексі, затверджених НКРЕ в попередні роки, у відповідність до змін у законодавстві України та до Директив ЄС.

Так, НКРЕ була підготовлена постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 821 "Про внесення змін до Правил надання населенню послуг з газопостачання".

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є запровадження порядку визначення річних обсягів споживання природного газу та проведення газопостачальними підприємствами перерахунку оплати вартості використаного природного газу та посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення.

4.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі

Згідно з повноваженнями, наданими Указами Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", від 19.08.97 N 853 "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій", Законом України "Про природні монополії" та постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)", Національна комісія регулювання електроенергетики України встановлює за погодженням з Мінекономіки роздрібні ціни на природний газ для потреб населення, з урахуванням граничних рівнів цін, встановлених для населення Кабінетом Міністрів України, та здійснює державне регулювання тарифів на транспортування природного газу (магістральними та розподільними трубопроводами), на його зберігання, постачання та тарифів на транспортування нафти та аміаку магістральними трубопроводами шляхом встановлення та затвердження їх.

Щодо цін на природний газ для населення

Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України є приведення цін і тарифів на енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня.

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом" потреби населення в природному газі задовольняються переважно за рахунок ресурсів газу власного видобутку, потреби всіх інших споживачів (бюджетні організації, підприємства комунальної теплоенергетики, промислові споживачі та інші суб'єкти господарської діяльності) - за рахунок ресурсів імпортованого природного газу, оскільки ресурси газу власного видобутку обмежені.

Ціна на природний газ для потреб населення формується, виходячи з ціни газу як товару, до складу якого входять поточні та капітальні витрати, пов'язані з видобутком природного газу (капіталовкладення у видобуток газу, заробітна плата, вартість паливно-мастильних матеріалів і електричної енергії та ін.), з урахуванням діючих податків, встановлених державою (рентна плата, податок на додану вартість, податок на прибуток, цільова надбавка на фінансування подальшої газифікації нових територій), та витрат, пов'язаних із його транспортуванням, розподілом та постачанням населенню України.

На виконання пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 "Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1697 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів") НКРЕ за погодженням з Міністерством економіки України та Спільного представницького органу Всеукраїнських профспілок і профспілкових об'єднань постановою від 19.12.2006 N 1672 (зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.12.2006 за N 1330/13204) з 1 січня 2007 року затверджено роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення:

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 31,5 коп. за 1 м3;

за відсутності газових лічильників - 34,5 коп. за 1 м3;

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 47,8 коп. за 1 м3;

за відсутності газових лічильників - 52,6 коп. за 1 м3;

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 98,0 коп. за 1 м3;

за відсутності газових лічильників - 107,8 коп. за 1 м3;

за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік:

за наявності газових лічильників - 117,3 коп. за 1 м3;

за відсутності газових лічильників - 129, 0 коп. за 1 м3;

за умови, що природний газ використовується комплексно, у тому числі на опалення, в окремих квартирах, від'єднаних від централізованої системи теплопостачання у багатоквартирних будинках:

за наявності газових лічильників - 68,6 коп. за 1 м3;

за відсутності газових лічильників - 75,4 коп. за 1 м3.

Диференціація цін для населення встановлена з метою надійного забезпечення населення природним газом, посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення у зв'язку зі зростанням витрат на видобуток природного газу, його транспортуванню та постачанню, збільшення вартості імпортованого природного газу, а також з метою стимулювання економного споживання ресурсів природного газу.

Зазначені роздрібні ціни розраховані на основі аналізу матеріалів наданих НАК "Нафтогаз України" та відповідно до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1697, виходячи з середнього рівня розрахункової ціни реалізації природного газу для потреб населення з урахуванням дотримання фінансового забезпечення вартісного балансу закупівлі та реалізації природного газу суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення, та враховують усі економічно обґрунтовані витрати НАК "Нафтогаз України", пов'язані із закупівлею природного газу та його реалізацією населенню.

З метою удосконалення механізму ціноутворення на природний газ, що використовується для потреб населення, посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення та на виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 N 338, у яких передбачається відміна підпункту 2 пункту 8 вищезазначеної постанови) НКРЕ прийнято постанову від 07.03.2007 N 297 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19.12.2006 N 1672" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.03.2007 за N 221/13488), згідно з якою з 1 березня 2007 року виключено пункт 5 Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, затверджених постановою НКРЕ від 19.12.2006 N 1672, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.12.2006 за N 1330/13204, яким встановлено роздрібні ціни на природний газ, що використовується населенням комплексно, в тому числі на опалення в окремих квартирах, від'єднаних від централізованої системи теплопостачання у багатоквартирних будинках на рівні: за наявності лічильників - 68,6 коп. за 1 м3; за відсутності газових лічильників - 75,4 коп. за 1 м3. Таким чином, для населення, що використовує природний газ комплексно, у тому числі на опалення в окремих квартирах, від'єднаних від централізованої системи теплопостачання у багатоквартирних будинках, з 1 березня 2007 року застосовуються роздрібні ціни на природний газ, диференційовані, залежно від річних обсягів споживання (додаток 4.2.1).

Для приведення у відповідність роздрібних цін на природний газ для потреб населення смт Солотвина Закарпатської області, яке забезпечується природним газом безпосередньо з Солотвинського родовища, механізму диференціації роздрібних цін на природний газ у залежності від річних обсягів споживання та у зв'язку зі зверненням ВАТ "Закарпатгаз" НКРЕ на відкритому засіданні 14.06.2007 прийняла рішення про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення смт Солотвина Закарпатської області безпосередньо з Солотвинського родовища та внесення змін до постанови НКРЕ від 19.12.2006 N 1672 (постанова НКРЕ від 14.06.2007 N 750 погоджена без зауважень Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань (лист від 12.06.2007 N 103-СПО).

Щодо тарифів на послуги з транспортування, розподіл, постачання та зберігання природного газу

Діючий сьогодні механізм встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного загального тарифу на транспортування природного газу для всіх споживачів України за виключенням споживачів, які отримують природний газ безпосередньо з магістральних газопроводів. Загальний тариф на послуги транспортування природного газу територією України встановлюється за принципом "поштової марки", тобто всі споживачі сплачують за транспортні послуги однакову вартість, незалежно від відстані транспортування.

Тарифи на транспортування та постачання природного газу розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств із газопостачання та газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 983 (далі - Методика), та встановлюються з урахуванням рівня експлуатаційних витрат газорозподільних підприємств, пов'язаних з розподілом природного газу, та обсягів транспортованого газу. Тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 984, в регіонах та визначені як різниця між розміром загального тарифу та тарифом, затвердженим для газорозподільного підприємства в цьому регіоні.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про природні монополії" одним із принципів регулювання діяльності суб'єктів природних монополій є принцип їх самоокупності. Відповідно до пункту 1.5 Методики та пункту 3.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу, затверджених постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 859, тариф установлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат, сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних відрахувань відповідно до чинного законодавства України та отримання прибутку.

При затвердженні тарифів на транспортування та постачання природного газу Комісія проводить детальний аналіз діяльності підприємств нафтогазового комплексу (ліцензіатів з розподілу та постачання природного газу за регульованим тарифом) з метою недопущення включення до складу тарифів необґрунтованих витрат.

Протягом 2006 - 2007 років НКРЕ здійснила роботу, спрямовану на перегляд тарифів на транспортування, розподіл, постачання та зберігання природного газу з метою встановлення економічно обґрунтованих їх рівнів.

Постановою НКРЕ від 19.12.2006 N 1682 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу" з 1 січня 2007 були затверджені тарифи на транспортування та постачання природного газу, а саме:

загальний тариф на послуги з транспортування природного газу у розмірі 92,00 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ;

розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" - 40,70 грн. за 1000 м3 без ПДВ;

тариф на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів - 74,70 грн. за 1000 м3 без ПДВ;

середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 51,30 грн. за 1000 м3 без ПДВ;

середньозважений тариф на постачання природного газу в розмірі 24,30 грн. за 1000 м3.

Постановами НКРЕ від 19.12.2006 NN 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 затверджені тарифи на послуги з транспортування та постачання природного газу для газорозподільних та газопостачальних підприємств.

З 1 січня 2007 року постановою НКРЕ від 19.12.2006 N 1734 "Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 10.03.2000 N 222" затверджено тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі 29,60 грн. за 1000 м3 без урахуванням ПДВ.

Основними факторами, які вплинули на збільшення витрат (собівартості), пов'язаних з транспортуванням та постачанням природного газу є:

зростання вартості природного газу, який використовується підприємствами на виробничо-технологічні та власні потреби. Це пов'язано зі значним підвищенням ціни імпортованого природного газу, який використовується підприємствами на виробничо-технологічні та власні потреби (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 "Про забезпечення споживачів України природним газом", до цього на зазначені цілі підприємства використовували природний газ власного видобутку). Вартість природного газу, який використовується підприємствами на виробничо-технологічні та власні потреби з 1 січня 2007 року становить 720 грн. за 1000 м3;

зростання витрат на оплату праці, що пов'язано із зміною прожиткового мінімуму, виконання вимог Генеральної угоди, зростання рівня інфляції;

включення додаткових витрат, пов'язаних із зростанням протяжності газових мереж, збільшенням кількості газифікованих квартир (відповідно збільшення амортизації, витрат на оплату праці, матеріальних витрат);

зростання витрат на матеріали, паливо, електроенергію у зв'язку зі зростанням цін виробників ресурсів;

зменшення обсягів транспортування та постачання природного газу.

У зв'язку з ситуацією, що склалась на ринку природного газу, пов'язаною з оплатою праці, з урахуванням Галузевої Угоди та враховуючи рішення Колегії Мінпаливенерго від 22.05.2007 N 4.1 "Про стан оплати праці працівників підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, господарських товариств, управління державними корпоративними правами яких здійснює Міністерство, а також підприємств з постачання електричної енергії та відкритих акціонерних товариств із газопостачання та газифікації" НКРЕ проведено моніторинг і аналіз фондів оплати праці в структурі тарифів газопостачальних та газорозподільних підприємств. За результатами прийнято рішення постановою НКРЕ від 21.06.2007 N 775 щодо введення в дію з 1 липня 2007 року нових тарифів на транспортування та постачання природного газу, а саме:

загальний тариф на послуги з транспортування природного газу у розмірі 96,30 грн. за 1000 м3 без урахування ПДВ (додаток 4.2.2);

середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 55,60 грн. за 1000 м3 без ПДВ;

середньозважений тариф на постачання природного газу розподільними трубопроводами - 26,80 грн. за 1000 м3 без ПДВ (додаток 4.2.3).

Тарифи на зберігання природного газу розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 N 701. Сумарний тариф на зберігання природного газу включає до свого складу три окремі тарифи: на закачування, зберігання та відбір природного газу.

Тариф на зберігання природного газу для:

ДАТ "Чорноморнафтогаз" затверджений постановою НКРЕ від 11.06.2003 N 545 і складає 23,1 грн. за 1000 м3 без ПДВ;

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" затверджений постановою НКРЕ від 11.05.2006 року N 575 і складає 33,00 грн. за 1000 м3 без ПДВ, у тому числі: тариф на зберігання природного газу у розмірі 18,00 грн. за 1000 м3 без ПДВ; тариф на закачування природного газу у розмірі 7,50 грн. за 1000 м3 без ПДВ; тариф на відбір природного газу у розмірі 7,50 грн. за 1000 м3 без ПДВ.

Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами

Транспортування нафти магістральними трубопроводами здійснює ВАТ "Укртранснафта".

З 01.04.2007 року Комісією було переглянуто тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України.

Перегляд рівнів тарифів зумовлений наступними факторами:

падіння обсягів транспортування нафти на вітчизняні НПЗ на 11,7 млн. тонн (на 50 %) з 23,5 млн. тонн у 2003 році до 11,7 млн. тонн у 2006 році, що пов'язано з зупинкою Одеського та Херсонського нафтопереробних заводів (НПЗ).

збільшення розміру рентної плати, що справляється за транспортування нафти магістральними нафтопроводами на 30 % (з 0,685 дол. США до 0,89 дол. США);

включення до складу валових витрат сум податку на додану вартість, що не підлягають відшкодуванню внаслідок внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість".

Всього встановлено 28 маршрутних тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами (додаток 4.2.4). В середньому приріст тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ "Укртранснафта" по маршрутах склало 23 %.

Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами

Транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами здійснює УДП "Укрхімтрансаміак".

Згідно наданих повноважень НКРЕ встановлює тарифи на транспортування рідкого аміаку українського походження, виготовленого з давальницької та власної сировини, магістральними трубопроводами залежно від рівня індикативних цін на аміак, який склався на світовому ринку. Тариф на транзит аміаку трубопровідним транспортом через територію України, затверджений Міністерством промислової політики, складає 2 дол. США за 1 тонну в розрахунку на 100 км і НКРЕ не регулюється.

Сьогодні в Україні діє шкала тарифів на транспортування рідкого аміаку українського походження, виготовленого з давальницької та власної сировини, магістральним аміакопроводом залежно від рівня індикативних цін на аміак для УДП "Укрхімтрансаміак", затверджених постановою від 27.09.2002 N 1067 "Про тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами". Питомий тариф при нижній шкалі індикативних цін на аміак становить 4,00 грн. за 100 ткм (без ПДВ) для розрахунків з резидентами України та відповідно 0,90 дол. США (з ПДВ) для розрахунків з нерезидентами, по верхній шкалі відповідно 8,9 грн. за 100 ткм і 2 дол. США (додаток 4.2.5).

Національна комісія регулювання електроенергетики проводить постійну роботу, спрямовану на перегляд рівнів роздрібних цін на природний газ для населення, тарифів на послуги з транспортування газу природного, нафти, рідкого аміаку, тарифів на зберігання та постачання природного газу з метою встановлення економічно обґрунтованих їх рівнів, які б дозволяли підприємствам нафтогазового комплексу нормально функціонувати та підтримувати газовидобувну галузь, газотранспортну і нафтотранспортну системи у належному фінансовому та технічному стані.

4.3. Основні завдання на 2008 рік

Основними напрямками діяльності НКРЕ в частині регулювання нафтогазового комплексу на 2008 рік є продовження розпочатої роботи зі створення та удосконалення нормативно-правової бази для функціонування конкурентного ринку газу в Україні, а саме, розробка таких проектів нормативних документів:

постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605", що запровадить механізм врегулювання правовідносин, що виникатиме між постачальниками природного газу за регульованим тарифом та НАК "Нафтогаз України" за результатами перерахунку з населенням, проведеного на виконання вимог Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246;

постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 13.11.98 N 1785";

постанови НКРЕ "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств та визнання такими, що втратили чинність, постанов НКРЕ від 12.07.2000 N 759 та від 30.09.2005 N 860";

постанови НКРЕ "Про затвердження Правил підключення об'єктів системи газопостачання до газової мережі";

постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом";

постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом";

постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу";

постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами";

постанови НКРЕ "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу".

Основними завданнями удосконалення цінової і тарифної політики на 2008 рік є забезпечення ефективного регулювання цін і тарифів у нафтогазовому комплексі відповідно до наданих повноважень:

перегляд рівнів роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення;

затвердження рівнів цін на природний газ (у тому числі (нафтовий) попутний газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобування;

перегляд рівнів тарифів на транспортування, розподілу та постачання природного газу для газотранспортних, газорозподільних та газопостачальних підприємств;

перегляд рівнів тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ "Укртранснафта";

розробка проектів постанов НКРЕ:

"Про порядок формування, розрахунку та затвердження цін на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобування)";

"Про порядок встановлення та перегляду тарифів на транспортування та постачання природного газу для ліцензіатів НКРЕ з транспортування, розподілу та постачання природного газу за регульованим тарифом (транспортування природного газу магістральними трубопроводами, транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу)";

"Методика розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами";

"Методика розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації";

"Методика розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ";

"Методика розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти".

5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

5.1. Ліцензування господарської діяльності в електроенергетиці

Статтею 13 Закону України "Про електроенергетику" визначено, що діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії в Україні здійснюється за умови отримання ліцензії. Ліцензування діяльності в електроенергетиці здійснюється відповідно до Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753, та Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.99 N 1305.

Одним з пріоритетів діяльності НКРЕ є удосконалення нормативно-правової бази ліцензування. У звітному році завдяки внесенню змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та до Умов і Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом було удосконалено порядок встановлення вимог до ліцензіатів при здійсненні інших, крім ліцензованих, видів діяльності, а також уточнено положення щодо купівлі ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом електричної енергії у виробників, які не продають вироблену електричну енергію на ОРЕ, у тому числі, у власників кваліфікованих когенераційних установок.

Слід зазначити, що видача Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності в електроенергетиці, у сфері теплопостачання та в нафтогазовому комплексі юридичним та фізичним особам за їх заявами є адміністративною послугою відповідно до положень Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90-р. З огляду на зазначене та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 N 494 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" Комісією у звітному році з метою забезпечення належної якості надання адміністративних послуг при видачі (переоформленні, продовженні дії, видачі дублікатів та копій) ліцензій розроблено Стандарт надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України, який затверджено наказом НКРЕ від 31.08.2007 N 49.

Інформація щодо видачі та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності в електроенергетиці за 2007 рік наведена в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Вид ліцензованої діяльності 

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2007 

Кількість виданих ліцензій 

Кількість анульованих ліцензій (у тому числі, строк дії яких закінчився) 

Кількість чинних ліцензій станом на 31.12.2007 

Виробництво електричної енергії 

120 

15 

16 

119 

Постачання електричної енергії за регульованим тарифом 

42 

42 

Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом 

304 

46 

68 

282 

Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 

48 

48 

Передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами 

Оптове постачання електричної енергії 

Разом 

516 

61 

84 

493 


5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому комплексі

Основним нормативно-правовим актом України в сфері ліцензування є Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", відповідно до якого НКРЕ здійснює ліцензування діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом; зберігання природного газу.

З метою поширення регулюючого впливу держави на діяльність підприємств, які здійснюють видобуток природного газу, НКРЕ у звітному році розробила проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування продажу природного газу власного видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток природного газу)". Проектом передбачено внесення змін до Закону України "Про природні монополії", якими вид діяльності "продаж природного газу власного видобутку в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами" віднести до суміжних ринків, які регулюються відповідно до Закону України "Про природні монополії", а також до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", доповнивши перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, таким видом діяльності як "продаж природного газу власного видобутку в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами".

Прийняття закону забезпечить ліцензування продажу природного газу власного видобутку, затвердження обґрунтованої ціни продажу видобутого ліцензіатами природного газу відповідно до статті 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік", а також контроль за ліцензованою діяльністю ліцензіатів, у тому числі контроль за цільовим використанням коштів, затверджених у ціні продажу природного газу власного видобутку.

Інформація щодо видачі та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі за 2007 рік наведена в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Вид ліцензованої діяльності 

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2007 

Кількість виданих ліцензій 

Кількість анульованих ліцензій (у тому числі, строк дії яких закінчився) 

Кількість чинних ліцензій станом на 31.12.2007 

Постачання природного газу за регульованим тарифом 

51 

52 

Постачання природного газу за нерегульованим тарифом 

381 

87 

120 

348 

Розподіл природного і нафтового газу 

52 

53 

Транспортування природного газу магістральними трубопроводами 

Транспортування нафти магістральними трубопроводами 

Транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами 

Зберігання природного газу 

Разом 

490 

99 

130 

459 


5.3. Ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання

Повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії у сфері теплопостачання надані Комісії Законом України "Про теплопостачання" (стаття 17). Господарська діяльність з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії ліцензується Комісією відповідно до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (стаття 8).

Започаткована в 2007 році практика ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії визначила необхідність внесення певних змін до Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 02.11.2005 N 997. У зв'язку з цим, Комісією було внесено зміни до відповідних ліцензійних умов, якими виключено обов'язковість проведення кваліфікації когенераційної установки як умову отримання ліцензії. Таким чином, створено правові засади для ліцензування діяльності власників когенераційних установок, які відповідно до законодавства не підпадають під визначення "кваліфіковані".

Інформація щодо видачі та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання за 2007 рік наведена в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Вид ліцензованої діяльності 

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2007 

Кількість виданих ліцензій 

Кількість анульованих ліцензій 

Кількість чинних ліцензій станом на 31.12.2007 

Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії 

46 

10 

55 

Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 

Разом 

46 

13 

1 

58 


5.4. Реалізація контрольних функцій Комісії та територіальних представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

У 2007 році територіальними представництвами НКРЕ було здійснено 1603 перевірки ліцензіатів, з яких 987 перевірок ліцензіатів електроенергетичного комплексу та 616 перевірок ліцензіатів нафтогазового комплексу, у т. ч. 134 перевірки ліцензіатів з виробництва електроенергії, 32 - з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, 61 - з передачі електроенергії, 288 - з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом та 470 з постачання електроенергії за регульованим тарифом, 2 - з передачі магістральними та міждержавними мережами, 212 - з постачання природного газу за регульованим тарифом і з розподілу природного та нафтового газу, 397 - з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, 2 - із зберігання природного газу, 3 - з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами, 1 - з транспортування нафти магістральними трубопроводами, 1 - з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

Виявлені під час проведення перевірок ліцензійних умов ліцензіатами електроенергетичного та нафтогазового комплексів порушення своєчасно розглядалися на відкритих засіданнях Комісії, у результаті чого було прийнято 144 постанови та 115 розпоряджень про усунення виявлених порушень, з них:

15 постанов-застережень щодо усунення та недопущення у подальшому порушення Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

12 постанов щодо анулювання ліцензії з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

5 постанов щодо анулювання ліцензії з виробництва електричної енергії;

8 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії;

3 постанови про накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

20 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

5 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії;

21 розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

66 розпоряджень про усунення порушення Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

23 розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов з постачання природного газу за регульованим тарифом і Ліцензійних умов з розподілу природного газу;

8 постанов про продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов з постачання природного газу за регульованим тарифом і Ліцензійних умов з розподілу природного газу;

34 постанови щодо накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов.

39 постанов щодо анулювання ліцензій з постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Анульовано 51 ліцензію (12 - з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, 5 - з виробництва електричної енергії, 34 - з постачання природного газу за нерегульованим тарифом).

Основними порушеннями Ліцензійних умов, виявленими під час перевірок ліцензіатів електроенергетичного та нафтогазового комплексів, були:

несплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на виробництво електричної та теплової енергії;

ненадання звітності та інформації, необхідної НКРЕ для виконання своїх обов'язків та недотримання вимог нормативно-технічних документів щодо встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів;

нецільове та неефективне використання коштів енергопостачальниками, тарифи яким затверджує НКРЕ, невиконання Інвестиційної програми та неналежне проведення розрахунків з Оптовим ринком електричної енергії;

надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу;

невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо розрахунків за отримані обсяги природного газу перед ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" та за транспортування природного газу магістральними трубопроводами перед ДК "Укртрансгаз" (та його філіями) НАК "Нафтогаз України";

недотримання вимог законодавства України та нормативно-технічних документів щодо створення страхового запасу;

недотримання законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема, алгоритму розподілу коштів, затвердженого постановами НКРЕ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729;

невиконання вимог постанов НКРЕ "Про затвердження тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для ВАТ" щодо використання цільової надбавки на виконання "Програми оснащення житлового фонду лічильниками газу";

невиконання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу;

ненадання НКРЕ звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в установленому порядку.

У результаті розгляду виявлених під час перевірок порушень на відкритих засіданнях Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів відповідно до законодавства на загальну суму 2079,84 тис. грн., з них: до ліцензіатів електроенергетичного комплексу - 1067,7 тис. грн. та ліцензіатів нафтогазового комплексу - 1012,14 тис. грн.

Крім того, на підставі проведених територіальними представництвами численних цільових перевірок щодо виконання енергопостачальними компаніями Інвестиційних програм, схвалених НКРЕ на 2006 рік, на відкритих засіданнях Комісії було розглянуто ряд компаній та прийняті відповідні рішення. Зокрема, за перерозподіл коштів між розділами ІП або за недовиконання Інвестиційної програми на 2006 рік Комісія збільшила обсяг Інвестиційних програм ліцензіатів-порушників на 2007 та 2008 роки на суми недовиконання без відповідних джерел фінансування - на 23733,35 тис. грн.

Також, рішенням Комісії вилучено з тарифів на постачання та на передачу електричної енергії суму коштів нецільового та неефективного використання, зокрема з ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 514280,67 грн. За результатами планової перевірки ліцензованої діяльності ВАТ "Укргідроенерго" було виявлено, що Товариством були отримані кошти за рахунок збільшення корисного відпуску електричної енергії, відповідно до чого Комісією прийнято рішення щодо коригування величини тарифу на відпуск електричної енергії ВАТ "Укргідроенерго" на загальну суму 49717 тис. грн. У цілому протягом 2007 року за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії Комісія прийняла рішення про зниження тарифів на суму понад 55 млн. грн.

З метою наповнення спеціального фонду Державного бюджету України НКРЕ при проведенні перевірок ліцензіатів у межах своїх повноважень здійснює контроль за сплатою збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію. Протягом 2007 року Комісією виявлено факти несплати збору в обсязі 1,98 млн. грн. за період 2006 - 2007 років у п'яти виробників електричної енергії: Первомайське ДП "Хімпром", ТОВ "Енергія", ТОВ "Агро-Гарант-Цукор", ЗАТ "Тепловоденергія", ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3". За результатами розгляду виявлених порушень Комісія зобов'язала зазначених ліцензіатів усунути порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії у частині сплати заборгованості із збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у результаті чого 91,7 % вказаної заборгованості сплачено до Державного бюджету України. При цьому, у всіх випадках несплати збору НКРЕ інформувала Державну податкову адміністрацію України.

На виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.10.2007 N 870 та пункту 3 окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30.10.2007 N 45654/0/1-7 щодо вжиття відповідних заходів у разі виявлених порушень під час проведення перевірок господарсько-фінансової діяльності підприємств із газопостачання та газифікації НАК "Нафтогаз України" НКРЕ в межах визначених повноважень організувала проведення перевірок всіх відкритих акціонерних товариств з газопостачання та газифікації.

Вказаними перевірками виявлені порушення Ліцензійних умов у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо своєчасної оплати, відповідно до умов укладених договорів, за надані послуги з постачання та транспортування природного газу, використання коштів, отриманих за рахунок встановлених НКРЕ тарифів не за цільовим призначенням, здійснення перехресних субсидій за рахунок ліцензованих видів діяльності з постачання та розподілу природного газу. Також відповідно до проведених перевірок територіальних представництв НКРЕ та Держгірпромнагляду України встановлено 4277 загальних порушень, в тому числі вимог нормативно-правових актів промислової безпеки, що є порушенням ліцензійних умов з розподілу в частині утримання обладнання та устаткування у відповідності до технічних характеристик та вимог діючих технічних норм, щодо стану газорозподільних мереж, недоукоплектованості служб ГРП персоналом згідно штатних розписів, допущення використання не повірених манометрів, несистематичного проведення технічного обслуговування лінійних засувок та недоукомплектованості приміщень ГРП первинними засобами пожежегасіння та інші. При цьому виявлено та накладено 64 адміністративні стягнення, 349 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та виявлено, що на 467 об'єктах на яких експлуатація газового обладнання та газопроводів, ГРП, ШРП була заборонена.

В таких компаніях, як ВАТ "Чернівцігаз", ВАТ "Львівгаз", ВАТ "Полтавагаз", ВАТ "Криворіжгаз", ВАТ "Київгаз", ВАТ "Тисменицягаз", ВАТ "Закарпатгаз", ВАТ "Черкасигаз" служби контролю не оснащені переносними засобами контролю за витоком газу, встановлено, що в ГРП експлуатувались клапани із застарілим гідрозатвором, порушуються терміни технічного огляду (обходу) ГРП.

Відповідно до зазначеного за 2007 рік на відкритих засіданнях Комісії були розглянуті вказані порушення Ліцензійних умов ВАТ "Чернівцігаз", ВАТ "Тернопільгаз", ВАТ "Львівгаз", ВАТ "Полтавагаз", ВАТ "Івано-Франківськгаз", ВАТ "Криворіжгаз", ВАТ "Київгаз", ВАТ "Тисменицягаз", ВАТ "Закарпатгаз", ВАТ "Донецькоблгаз", ВАТ "Черкасигаз", ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь", ВАТ "Керчгаз", ДП "Укргазмережі", ВАТ "Сумигаз", ВАТ "Вінницягаз" та ВАТ "Кіровоградгаз"; прийняті 14 постанов і 2 розпорядження, у тому числі 13 постанов щодо накладення штрафу на ВАТ "Криворіжгаз", ВАТ "Полтавагаз", ВАТ "Київгаз", ВАТ "Тернопільгаз" (2 постанови), ВАТ "Чернівцігаз", ВАТ "Закарпатгаз", ВАТ "Керчгаз", ДП "Укргазмережі", ДП "Києво-Святошинське УЕГГ", ВАТ "Київоблгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" за порушення Ліцензійних умов на загальну суму 317 тис. грн.

У 2007 році територіальними представництвами НКРЕ виконано всі завдання відповідно до планів робіт НКРЕ та графіків планових перевірок, виконано 1370 окремих письмових завдань Комісії та управлінь НКРЕ, попередньо розглянуто 40 заяв та документів на отримання та переоформлення ліцензій, розглянуто 2463 письмових скарги, заяви, звернення, пропозиції, з яких від:

промислових споживачів - 350, ліцензіатів - 180, громадян - 1042, органів влади - 528, інших - 363.

На користь заявників вирішено питання у 2385 випадках (надано обґрунтовані відповіді), що становить 96,8 %.

Працівники територіальних представництв НКРЕ 40 разів брали участь у зустрічах з представниками засобів масової інформації, а також 710 нарадах, засіданнях та конференціях обласного рівня.

6. Регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії (Правила користування електричною енергією для юридичних осіб та населення та інш.)

Взаємовідносини на роздрібному ринку електричної енергії між постачальниками електричної енергії з одного боку та споживачами електричної енергії - юридичними та фізичними особами (крім населення) з іншого боку регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановами НКРЕ від 31.07.96 N 28 та від 22.08.2002 N 928 (зі змінами).

Постачання електричної енергії населенню (фізичним особам) на побутові потреби регулюється Правилами користування електричною енергією для населення, розробленими НКРЕ та затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357.

Функціонування роздрібного ринку електричної енергії з питань доступу споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій, регулюється Правилами приєднання до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1137, та Правилами приєднання когенераційних установок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 21.01.2006 N 47. Виходячи з необхідності забезпечення рівноправного доступу споживачів та виробників електричної енергії до електричних мереж зазначені документи регулюють відносини, які виникають на етапі доступу до мереж (під час приєднання).

Протягом звітного періоду Комісія приділяла значну увагу нормативному впорядкуванню послуг, що надаються власниками електричних мереж в частині доступу до електричних мереж та спільного використання мереж. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 452-р Комісія постановою НКРЕ від 19.07.2007 N 983 затвердила розроблену ДП "Укрсільенергопроект" Методику обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Методика нормативно встановлює єдину методологію розрахунку плати за приєднання, виходячи з вихідних даних того чи іншого замовника (потужності, напруги приєднання, віддаленості від мереж, завантаженості мереж в зоні приєднання). По відношенню до замовників концепція Методики полягає в тому, що кожен із замовників має оплатити свою частку коштів відповідно до потужності, що приєднується. У свою чергу, електропередавальна організація має накопичити отримані кошти та використати їх за цільовим призначенням на розвиток мереж. З метою коректного застосування Методики було розроблено та прийнято постанову НКРЕ від 20.09.2007 N 1232 "Про внесення змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж".

Вжиті заходи усувають передумови дроблення природної монополії з передачі електричної енергії і, як наслідок, мають знизити ціну послуг з передачі електричної енергії, яка, в свою чергу, є складовою роздрібного тарифу на спожиту електроенергію для кінцевого споживача. Крім того, відсутність у споживача об'єктів, призначених для передачі електричної енергії, які вимагають утримання їх у належному технічному стані, спеціально навченого персоналу, спеціалізованого обладнання тощо має усунути витрати суб'єкта господарювання (споживача) на зазначені цілі, внаслідок чого відбудеться оптимізація собівартості продукції від основного виду діяльності відповідного споживача.

За результатами моніторингу дії Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, яка не обліковувалась, внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562, Комісією розроблено та затверджено постанову НКРЕ від 08.02.2007 N 154 "Про внесення змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією". Зазначеними змінами уточнено сферу дії Методики та окремі норми, якими визначаються випадки застосування Методики.

З метою створення нормативного підґрунтя застосування блочних (соціальних) тарифів для розрахунку населення з постачальниками електричної енергії Комісією розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення", який було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 799. Цими змінами споживачу надається право вибору тарифу (виду тарифу) з переліку встановлених відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ, а також удосконалено окремі норми Правил в частині введення обліку розрахунків, в тому числі, коли це пов'язано з вибором іншого тарифу (виду тарифу).

У звітному періоді НКРЕ продовжено заходи з розробки проекту нової редакції Правил користування електричною енергією для населення, що обумовлено необхідністю врахування особливостей послідовного розвитку суспільних відносин з 1999 до 2007 року та уточнення в Правилах порядку укладення (зміни) договорів, установлення, перенесення, заміни засобів обліку та визначення осіб відповідальних за їх збереження, а також порядку розрахунків за електричну енергію, оформлення претензій та актів про порушення Правил тощо. Крім того, діючими Правилами на сьогодні не регулюються відносини із суб'єктами, які не є стороною договору про користування електричною енергією між енергопостачальником та побутовим споживачем, але об'єктивно присутні під час постачання електричної енергії (житлово-експлуатаційні організації або інші власники електричних мереж, які забезпечують передачу електричної енергії, але не є постачальниками).

З метою удосконалення нормативно-правових відносин у питаннях використання електропередавальними організаціями технологічних електричних мереж споживачів (основних споживачів) на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 452-р, Комісією розроблено проект постанови НКРЕ "Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання електричних мереж", а з метою впровадження зазначеної Методики та удосконалення нормативного врегулювання окремих аспектів відносин на роздрібному ринку електричної енергії розроблено проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 та затвердження змін до Правил користування електричною енергією". Зазначені проекти на сьогодні проходять процедуру погодження.

7. Організація роботи Комісії щодо захисту прав споживачів. Розгляд звернень, скарг споживачів та стан їх вирішення

Однією з першочергових та основних функцій державного регулювання діяльності суб'єктів господарської діяльності у сфері природних монополій та суміжних ринків, передбачених Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335), є захист прав споживачів.

У таблиці 7.1 наведено інформацію стосовно кількості звернень, що надійшли до Національної комісії регулювання електроенергетики України протягом 2007 року, їх повторності, категорій споживачів, які звертались за захистом своїх порушених прав чи отримання відповідних роз'яснень, а також інша кількісна інформація щодо проведеної роботи із зверненнями споживачів електричної енергії та природного газу.

Таблиця 7.1

Звідки надійшли звернення 

Кількість громадян, що звернулися 

Кількість звернень 

З них*: 

10 

11 

12 

13 

14 

1. Від громадян поштою 

6459 

899 

183 

118 

32 

118 

781 

800 

28 

64 

2. Від громадян на особистому прийомі 

139 

43 

37 

30 

12 

3. Від Кабінету Міністрів України 

14160 

994 

335 

165 

10 

30 

24 

970 

901 

12 

17 

64 

4. Від інших органів 

6739 

530 

159 

127 

23 

23 

507 

462 

17 

47 

Всього 

27497 

2466 

683 

419 

20 

91 

0 

171 

2295 

8 

2193 

23 

0 

63 

2 

187 


____________
* 1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Інформаційні запити; 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію; 10. Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установи чи організації; 11. Відмовлено у задоволенні (клопотанні, запиту, скарги); 12. У стадії розгляду (вирішення); 13. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 14. Вирішено позитивно.

Як засвідчили результати проведеної НКРЕ роботи із захисту прав споживачів електричної енергії та газу у 2007 році, основними питаннями, які найбільш частіше порушувались громадянами у зверненнях, заявах та скаргах, були:

правова оцінка дій енергопостачальників, газопостачальних організацій з відключень від джерел енерго- та газопостачання;

правомірність здійсненних нарахувань відшкодування шкоди, заподіяної споживачами електричної енергії та газу;

ціни на газ для населення, порядок оплати його споживання, плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його відсутності;

тарифи на електричну енергію для населення та порядок оплати спожитої електричної енергії, як на особисті так і на загально будинкові потреби та технічні цілі;

порядок підключення електроустановок до електричних мереж, підключення газових приладів і пристроїв;

встановлений порядок укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про надання послуг з газопостачання;

надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень чинного законодавства України, що мали місце у процесі взаємовідносин між енергопостачальними, газопостачальними, газорозподільними організаціями та споживачами електричної енергії та газу;

надання роз'яснень щодо застосування Правил користування електричною енергію для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357, Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, та інших нормативно-правових актів України, які регулюють взаємовідносини між споживачами електричної енергії, газу та енергопостачальниками, газопостачальними та газорозподільними організаціями.

З метою належного захисту прав споживачів електричної енергії та газу фахівцями НКРЕ здійснювався детальний розгляд наведеної інформації у зверненнях, заявах і скаргах. У разі необхідності проводились перевірки викладених фактів порушень прав споживачів із залученням територіальних представництв НКРЕ. За результатами таких перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства України, оцінювалась конфліктна ситуація, яка мала місце у взаємовідносинах енергопостачальних, газопостачальних, газорозподільних організацій та споживачів їх товарів, послуг, розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань між ними. Зміст таких заходів полягає у підготовці відповідних роз'яснень або втручання НКРЕ у врегулювання конфліктної ситуації. У зв'язку з цим НКРЕ готувались листи до енергопостачальних, газопостачальних та газорозподільних організацій з вимогами щодо приведення взаємовідносин із споживачами електричної енергії та газу у відповідність до положень законодавства.

Слід зазначити і те, що згідно з вимогами законодавства України, всі спірні питання, які виникають під час користування електричною енергією чи газом, вирішуються у встановленому порядку. При цьому, виявляються випадки звернень споживачів електричної енергії чи газу до НКРЕ, коли їх взаємовідносини з енергопостачальниками, газопостачальними та газорозподільними організаціями знаходились на стадії судового розгляду. За таких обставин, НКРЕ з метою захисту порушених прав споживачів електричної енергії чи газу готуються роз'яснення положень чинного законодавства у сфері електроенергетики та газу з відповідним моделюванням на конкретну конфліктну ситуацію.

При розгляді та вирішенні питань, поставлених у зверненнях, скаргах та заявах споживачів електричної енергії, газу, НКРЕ дотримується порядку розгляду звернень громадян, терміну їх розгляду, інших вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян".

Необхідно зазначити, що до НКРЕ у 2007 році звертались представники різних соціальних і професійних верств населення. При цьому, найбільш ураженими і такими, що потребують захисту з боку компетентних органів, є незахищені верстви населення України, а саме пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи. Від такої категорії споживачів надходили запити щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час користування житлово-комунальними послугами, порядку призначення субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями з боку НКРЕ здійснювались конкретні заходи на місцях із залученням представників органів місцевої влади, енергопостачальних, газопостачальних та газорозподільних компаній в напрямку знаходження компромісного вирішення питань, порушених громадянами з тяжким матеріальним станом. Найчастіше це реструктуризація заборгованості, застосування терміну позовної давності при визначенні величини боргу споживача, клопотання про надання органами місцевої влади разової цільової допомоги тощо.

Крім того, під час здійснення завдання із захисту прав споживачів у 2007 році НКРЕ тісно співпрацювала із міністерствами, відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Найбільш вагому частку у захисті прав споживачів електричної енергії за 2007 рік складала робота НКРЕ з підготовки, в межах своїх повноважень, роз'яснень положень чинного законодавства України у сфері електроенергетики та газу, що в свою чергу є наслідком запитів громадян, в яких порушуються питання стосовно правового врегулювання взаємовідносин енергопостачальників, газопостачальних і газорозподільних організацій та споживачів.

Водночас вважаємо за потрібне звернути увагу і на той факт, що за 2007 рік спостерігалось зростання обізнаності громадянами змісту їх прав та обов'язків у якості споживачів електричної енергії та газу. Зріст вказаної позитивної тенденції, на нашу думку, забезпечує громадянам можливість самостійного, без втручання компетентних органів, захисту своїх прав та охоронюваних інтересів під час користування електричною енергією чи газом. Також з цією метою, НКРЕ опубліковує деякі відповіді на такі запити у своєму офіційному виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та системі комплексного інформаційного забезпечення "ЛІГА".

З урахуванням вищенаведеного, зазначаємо, що робота із захисту прав споживачів електричної енергії та газу у 2007 році була проведена НКРЕ у відповідності до вимог законодавства України.

8. Діяльність Комісії щодо забезпечення розвитку законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу

8.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу (проекти Законів України "Про НКРЕ" та інші)

Протягом 2007 року Національна комісія регулювання електроенергетики України продовжувала роботу з напрацювання та впровадження нормативно-правової бази у сфері регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу.

Значна міра такої діяльності НКРЕ була направлена на розробку нових та на подальше удосконалення діючих регуляторних актів.

Так, на відкритому засіданні Комісії 14.12.2006 року було затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік (постанова НКРЕ від 14.12.2006 N 1653), який відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕ. Протягом року до цього Плану неодноразово вносилися зміни та доповнення, які також оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ.

Зазначеним Планом НКРЕ на 2007 рік було заплановано розробити та затвердити 45 регуляторних актів, у тому числі 8 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та 2 законопроекти. Фактично прийнято 19, з них 2 постанови Кабінету Міністрів України.

Прийняття регуляторних актів, які з тих чи інших причин не були прийняті у 2007 році, перенесено на 2008 рік.

Окремо слід виділити роботу НКРЕ, яка була присвячена підготовці та поданню на розгляд до Кабінету Міністрів України проектів Законів "Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування продажу природного газу власного видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток природного газу)" та "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Так, законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування продажу природного газу власного видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток природного газу, був розроблений НКРЕ з метою створення правових засад для ліцензування продажу природного газу власного видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами, та встановлення ціни на природний газ власного видобутку для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення. Законопроект узгоджено із зацікавленими органами та направлено до Кабінету Міністрів України листом від 05.09.2007 N 5352/08/17-07. Разом з тим, у зв'язку зі зміною складу Уряду та на виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.12.2007 N 8090/0/2-07, НКРЕ зазначений законопроект направлено на перепогодження до зацікавлених міністерств та відомств.

Робота НКРЕ над законопроектом про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" була обумовлена необхідністю включення відносин у сфері електроенергетики, теплопостачання та нафтогазового комплексу до переліку відносин, на які не розповсюджується дія цього Закону. НКРЕ проведена відповідна діяльність з узгодження проекту Закону з зацікавленими органами. При цьому зазначений законопроект не погоджено Держпідприємництвом (рішення від 20.12.2007 N 1003), оскільки Держпідприємництвом підготовлено законопроект, який, крім іншого, передбачає виключення зі сфери дії зазначеного Закону ліцензійної діяльності, як такої, що за своєю сутністю потребує підвищеного контролю з боку держави. Прийняття цього проекту більшою мірою врахує існуючі недоліки в Законі та, в свою чергу, виведе з-під його дії види господарської діяльності, що ліцензуються у зазначений вище сфері.

На виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказом НКРЕ від 05.04.2006 N 129 затверджено План-графік відстеження результативності регуляторних актів на 2007 рік, відповідно до якого протягом 2007 року НКРЕ планувалося здійснити 68 відстежень результативності регуляторних актів, з них:

22 базових відстеження, у тому числі 3 з результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України;

46 повторних відстежень, у тому числі 4 з результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України.

Фактично здійснено 53 відстеження результативності регуляторних актів, з них:

21 базове відстеження, у тому числі 2 з результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України;

32 повторних відстеження, у тому числі 4 з результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України.

Відстеження результативності регуляторних актів, які були включені до Плану-графіка, але не були прийняті у 2007 році, буде здійснено після їх затвердження.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" були оприлюднені на веб-сайті НКРЕ та направлені до Кабінету Міністрів України або до Держпідприємництва відповідно до статті 26 цього Закону.

Враховуючи необхідність у подальшому удосконаленні державного регулювання природних монополій дуже важливим на сьогодні залишається прийняття Верховною Радою Закону України "Про Національну комісію регулювання електроенергетики України", що відповідатиме основним вимогам адаптації нормативно-правової бази України до законодавства ЄС та забезпечить дотримання балансу інтересів Держави, суб'єктів природних монополій та споживачів їх послуг.

У зв'язку з цим, НКРЕ продовжила свою роботу та консультації, направленні на прискорення прийняття Верховною Радою України Закону України "Про Національну комісію регулювання електроенергетики України", проект якого було розроблено Комісією та схвалено Кабінетом Міністрів України. Разом з цим Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України "Про державне регулювання в енергетиці України", до якого Комісією були підготовлені та направлені в Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відповідні пропозиції.

У зв'язку із набуттям чинності Закону України "Про внесення змін до Конституції України", прийняттям Законів України "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" велика увага НКРЕ була приділена роботі з продовження обговорення, доопрацювання та узгодження із зацікавленими органами проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України", який було розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. З метою доопрацювання та в зв'язку з необхідністю додаткового обговорення цього проекту Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Комісії про перенесення терміну внесення цього проекту на розгляд Кабінету Міністрів України на березень 2008 року.

8.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з питань державного регулювання природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

У сфері адаптації законодавства України з питань державного регулювання природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі НКРЕ протягом 2007 року продовжувала роботу щодо виконання положень Плану дій Україна - ЄС, зокрема з питань:

реформування діючого оптового ринку електроенергії України для забезпечення поетапного переходу до повномасштабного конкурентного ринку електроенергії;

приведення цін і тарифів в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі для всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня, з послідовним зменшенням обсягів перехресного субсидіювання;

опрацювання проекту закону про НКРЕ відповідно до вимог Директив ЄС.

На 2008 рік НКРЕ планує свою діяльність у таких стратегічних напрямках як: подальше здійснення моніторингу законодавства в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; продовження роботи із вдосконалення законодавчо-правової бази в цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу; здійснення подальшого опрацювання законопроектів, що були розроблені та винесені на розгляд у 2007 році, продовження співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, а також з Кабінетом Міністрів України, Міністерством палива та енергетики України та іншими центральними органами виконавчої влади.

9. Співробітництво з міжнародними організаціями та стан реалізації євроінтеграційних завдань в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

Протягом 2007 року діяльність НКРЕ в сфері європейської інтеграції була спрямована на реалізацію затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 238-р Заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна - ЄС та Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики між Україною та Європейським Співтовариством.

Головними напрямками роботи Комісії щодо реалізації євроінтеграційних завдань згідно з зазначеними документами були:

поетапне приведення тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до рівня, що відповідає обґрунтованим витратам на їх виробництво, передачу та постачання, а також цін на природний газ до рівня економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з його реалізацією, з метою конвергенції ринків України та ЄС;

доопрацювання та супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України про Національну комісію регулювання електроенергетики України, спрямованого на посилення ролі НКРЕ в забезпеченні функціонування відкритого ринку електроенергії та газу в частині повноважень, передбачених в Директивах Євросоюзу щодо електроенергетичного та газового секторів;

продовження співробітництва з Регіональною асоціацією органів регулювання енергетики Центральної і Східної Європи, Євразії (ERRA) та Радою регуляторів енергетики ЄС (CEER).

Слід відмітити, що НКРЕ України є членом - засновником ERRA з 2000 року. Тому, співпраця з Регіональною асоціацією органів регулювання енергетики Центральної і Східної Європи та Євразії (далі - ERRA, Асоціація) є окремим напрямком діяльності НКРЕ у сфері євроінтеграції та міжнародного співробітництва.

Оскільки значна кількість членів ERRA є країнами - членами Євросоюзу, то активна участь Комісії у роботі Асоціації протягом 2007 року сприяла отриманню інформації та обміну досвідом існуючих механізмів регулювання енергетичної галузі, а також розробки і практичного застосування нових форм регулювання енергетичних ринків, в т. ч. і ЄС.

Обмін інформацією, знаннями та практичним навичками з представниками інших регулюючих органів відбувався під час засідань Президії (виконавчого органу Асоціації), Комітетів з питань тарифів та ціноутворення, з питань ліцензування, Робочої групи з питань правового регулювання в електроенергетиці, VI Міжнародної Конференції з питань інвестицій та регулювання енергетики. Відповідно до міжнародних процедур керівники та співробітники НКРЕ підвищували рівень кваліфікації за допомогою навчальних курсів для новопризначених керівників регулюючих органів, навчального курсу з регуляторного інформування та участі громадськості, V Міжнародної Літньої ERRA школи для молодих спеціалістів регулюючих органів країн - членів ERRA, організованих Асоціацією спільно з Центрально-Європейським університетом (CEU).

З метою практичного обміну досвідом регулювання енергетичної галузі НКРЕ прийняла групу представників Національної комісії з контролю цін та енергетики Литви. Візит литовських фахівців відбувся в рамках програми технічного обміну між регулюючими органами країн-членів ERRA (ERRA exchange program).

НКРЕ разом з органами регулювання енергетики Італії, Австрії та Чехії приймає участь в проекті Twinning. Інструмент Twinning було започатковано як форму технічного співробітництва безпосередньо між органами державної влади держав-членів ЄС та країн, які претендують на вступ до ЄС.

5 березня 2007 року було укладено контракт за проектом технічної допомоги Європейського Союзу Twinning "Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору" (програма Європейського Союзу TACIS). Це перший проект Twinning, який було започатковано в рамках програми технічної допомоги Європейського Союзу TACIS з країнами СНД, що свідчить про просування України на шляху інтеграції до ЄС. Проектом передбачена спільна робота НКРЕ та органів регулювання енергетики Італії (AEEG), Австрії (E-Control) та Чехії (URE) з метою сприяння посиленню інституційної спроможності НКРЕ, надання допомоги Комісії щодо розвитку та впровадження найкращої практики регулювання в енергетичному секторі сумісної з розвитком внутрішніх енергетичних ринків Європейського Союзу.

Робота в рамках проекту здійснюється за шістьома основними компонентами:

компонент 1. Підтримка посилення інституційної спроможності НКРЕ;

компонент 2. Огляд та гармонізація енергетичного законодавства України та ЄС;

компонент 3. Стимулююче регулювання та порівняльний аналіз ефективності (бенчмаркінг) енергорозподільчих компаній;

компонент 4. Розробка програми регулювання якості надання послуг з енергопостачання;

компонент 5. Підтримка щодо моніторингу ОРЕ;

компонент 6. Підтримка процесу відокремлення ліцензованих видів діяльності.

По кожному напрямку визначені найбільш кваліфіковані експерти з органів регулювання енергетики Італії, Австрії, Чехії та робочі групи з працівників НКРЕ.

Відповідно до графіка робіт за проектом було завершено виконання усієї запланованої діяльності.

Згідно з контрактом загальний нагляд та контроль досягнутих результатів Проекту Twinning здійснюється Наглядовою Радою (Project Steering Committee). П. 7.2 Розділу 7 контракту "Менеджмент та моніторинг" передбачено, що Наглядова Рада має збиратися щоквартально з метою відстеження послідовності впровадження та обговорення майбутніх дій за Проектом. На сьогодні відбулося три засідання Наглядової Ради проекту, на яких відслідковуються на постійній основі отримані в ході спільної роботи результати, визначаються подальші шляхи реалізації поставлених завдань в рамках проекту.

Також, слід зазначити, що протягом 2007 року Комісія спільно з Представництвом Європейської Комісії в Україні опрацьовувала проект Технічного завдання по проекту Twinning "Посилення адміністративного та законодавчого забезпечення регулювання газового сектору в Україні". Загальною метою даного Проекту є сприяння інституційної спроможності НКРЕ та надання допомоги Комісії в частині довгострокового розвитку, сумісного з розвитком внутрішніх ринків природного газу ЄС та впровадження найкращої міжнародної практики регулювання газового сектору.

Враховуючи тривалість процедур залучення консультантів та підготовчого періоду перед підписанням контракту сторонами, очікується, що роботи по проекту розпочнуться в червні - липні 2008 року.

Окрім зазначеного, в частині реалізації євроінтеграційних завдань у 2007 році, слід відмітити участь Голови НКРЕ на чолі української делегації:

у другому спільному засіданні Підкомітету N 4 "Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;

у щорічних зборах та Міжнародній конференції "Наступні 10 років", організованих Союзом електроенергетичної промисловості країн Європи ЄВРОЕЛЕКТРИК, в ході роботи яких обговорювались питання, пов'язані з розвитком ринку електроенергії протягом наступних 10 років в контексті нової енергетичної стратегії ЄС.

Обидва заходи були організовані та проведені у м. Брюсселі (Королівство Бельгія).

Окремої уваги потребує діяльність в рамках Енергетичної Хартії, зокрема тематичних напрямків її заходів, і, відповідно, складу Української частини в залежності від порушених питань. У 2007 році представник Комісії в складі української делегації взяв участь у семінарі та у засіданні Робочої групи з торгівлі та транзиту Енергетичної Хартії. Зазвичай заходи, організовані в рамках Енергетичної Хартії, відбуваються також у м. Брюсселі (Королівство Бельгія).

Також у 2007 році розпочалась співпраця із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства (ЕСп), в рамках якого представники Комісії взяли участь в навчальній програмі "Регулювання", організованої Проектом "Енергетичні навчальні програми для Південно-східної Європи" (ET) у м. Любляні (Республіка Словенія).

10. Взаємодія Комісії з органами державної влади, засобами масової інформації та громадськістю. Висвітлення діяльності Комісії

Висвітлення діяльності НКРЕ здійснюється на основі принципів прозорості, відкритості і гласності через проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, розвитку ринку електроенергії, формування цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим використанням коштів, отриманих від споживачів, реалізації інвестиційних програм, спрямованих на розвиток енергокомпаній, захисту прав споживачів тощо.

Взаємодія Комісії з державними органами, засобами масової інформації та громадськістю відбувається згідно із Законами України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про природні монополії" в частині інформування громадськості про власну діяльність та діяльність суб'єктів природних монополій, Указу Президента України від 01.08.2002 N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та інших нормативно-правових актів.

Основною формою роботи Комісії є відкриті засідання, на яких розглядаються і приймаються рішення (постанови та розпорядження) з питань, що регулюють діяльність природних монополій та ринків в електро-, теплоенергетиці та нафтогазовому комплексі.

При прийнятті рішень, що мають важливе суспільне значення, проводяться відкриті слухання з метою широкого обговорення проблеми.

Відкриті засідання Комісії проходять щонайменше раз на тиждень із залученням всіх зацікавлених сторін, засобів масової інформації та громадськості. Інформація про дату, час, місце і питання порядку денного доводиться до відома громадськості шляхом публікації повідомлення в газеті Держкомінформу "Говорить і показує Україна", розміщенням анонсу на веб-сайті НКРЕ, а також надсилається до Урядового веб-порталу та засобів масової інформації. Всі присутні на відкритому засіданні можуть виступати із зауваженнями щодо винесених на розгляд питань, ставити запитання, надавати пропозиції, які беруться до уваги Комісією і враховуються при прийнятті рішення. Після закінчення відкритих засідань і слухань для представників засобів масової інформації за участю Голови та членів Комісії проводяться брифінги з порушених питань.

Результати прийнятих на відкритому засіданні Комісії рішень оперативно розміщуються на веб-сайті НКРЕ та надсилаються на веб-портал Кабінету Міністрів України.

Інформація про всі прийняті Комісією рішення протягом тижня систематично надсилається електронною поштою Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК і засобам масової інформації.

На виконання доручень Прем'єр-міністра України В. Януковича від 08.09.2006 N 32502/1/1-06, від 09.09.2006 N 32791/1/1-06 та від 12.09.2006 N 32889/0/1-06 щодо організації роботи НКРЕ з інформування громадськості Комісія надає до Прес-служби Кабінету Міністрів України та до Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України тижневий та місячний плани інформаційного супроводу діяльності Голови НКРЕ відповідно до форми, визначеної у Регламенті взаємодії членів Кабінету Міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, служб і структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Хід відкритих засідань та прийняття Комісією відповідних рішень широко висвітлювалися в репортажах новин і спеціальних енергетичних програмах на телебаченні (СТБ, ICTV, ІНТЕР, ТОНІС, НТН, УТ-1, 1-й Діловий канал, "Силовое поле", ТРК "ЕРА"), інформаційними агентствами (ІНТЕРФАКС, УНІАН, "Українські новини"), на сторінках друкованих всеукраїнських ЗМІ ("Українська інвестиційна газета", "Дзеркало тижня", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Бізнес", "Київські відомості", "Енергобізнес"), журналах ("Енергетична політика", "Газ і нафта", "Новини енергетики") та ін.

Так у газеті "Бізнес" від 05.03.2007 N 10 було опубліковано інтерв'ю Голови Комісії С. Тітенка щодо нової методології встановлення тарифів на передачу та постачання електроенергії, формування ціни на природний газ власного видобутку, поширення сфери діяльності НКРЕ тощо.

Під головуванням члена НКРЕ Андрійчука Ю. А. відбулися громадські слухання з обговорення остаточної редакції проекту регуляторного акта постанови НКРЕ "Про затвердження Методики визначення вартості приєднання до електричних мереж".

У приміщенні НКРЕ проводились прес-конференції для журналістів, на яких Голова НКРЕ Тітенко С. М. відповідав на численні запитання представників засобів масової інформації.

У 2007 році, як і в попередні роки, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України Головою НКРЕ проведено безпосереднє спілкування із споживачами енергоносіїв - дві телефонні лінії ("Гарячі лінії"). Одночасно ця інформація була розміщена на сайті НКРЕ.

З 1999 року Комісія щомісяця видає "Інформаційний бюлетень НКРЕ", де публікуються всі постанови, розпорядження та листи НКРЕ рекомендаційного характеру юридичним та фізичним особам, основні нормативно-правові акти з питань регулювання діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі України, а з 1998 року - щорічний "Збірник нормативно-правових актів НКРЕ з питань регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу України", що містить найважливіші законодавчі та нормативно-правові акти з питань функціонування енергетичної галузі.

Особливу увагу Комісія приділяє зверненням громадян, які окрім письмового запиту, мають можливість у визначені графіком години вирішувати свої проблеми під час безпосереднього спілкування із Головою, членами Комісії та керівниками структурних підрозділів. Для кращого вивчення проблеми заявника в багатьох випадках звернення громадян розглядаються територіальними представництвами НКРЕ безпосередньо на місці. З метою проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи із споживачами найбільш типові запити громадян та відповіді на них друкуються у Інформаційному бюлетені НКРЕ.

Текстами постанов та листів НКРЕ оперативно поповнюються бази всеукраїнських юридичних інформаційно-пошукових систем "Законодавство" (Верховна Рада України) та "ЛІГА:ЗАКОН" (ІАЦ "ЛІГА").

НКРЕ підтримує тісні зв'язки з громадськими та галузевими об'єднаннями та бере активну участь у організованих ними заходах, зокрема із Всеукраїнським енергетичним комітетом Всесвітньої енергетичної Ради, Науково-технічною спілкою енергетиків України, Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП), Незалежною галузевою професійною спілкою енергетиків України.

Комісією і в подальшому буде проводитися робота з удосконалення форм і методів у напрямку забезпечення відкритості діяльності Комісії, а також підвищення рівня інформованості, обізнаності та активності громадськості у вирішенні питань державного регулювання в паливно-енергетичному комплексі.

11. Адміністративно-організаційна та фінансово-господарська діяльність Комісії

Адміністративно-організаційна робота

У 2007 році Комісією проведено 59 відкритих засідань, на яких розглянуто понад 1683 питання, а саме: про видачу, анулювання та переоформлення ліцензій на право здійснення діяльності з виробництва, постачання, передачі електричної енергії та з виробництва теплової енергії на теплоцентралях та установках із використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, на право провадження господарської діяльності з розподілу природного і нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим тарифом; про затвердження та перегляд тарифів на відпуск, постачання та передачу електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифами; про розгляд тарифів на виробництво теплової енергії; про транспортування природного газу розподільними та магістральними трубопроводами; про порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі, постачання, транспортування електроенергії, природного газу ліцензіатами НКРЕ; про ціни на природний газ для промислових підприємств; про дотримання енергопостачальними компаніями структури діючого тарифу; про затвердження та виконання інвестиційних програм; про здійснення інших, крім ліцензованих, видів діяльності; про перегляд тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами; про постачання природного газу за регульованим тарифом; про затвердження нормативу відрахування коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств; про коригування заявленого річного обсягу постачання природного газу за нерегульованим тарифом; про відстрочення утримання коштів, додатково отриманих підприємствами внаслідок незастосовування до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок Товариства коригуючих коефіцієнтів за розрахунки не в повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію та за понаднормативні втрати електроенергії; про встановлення для товариств граничних рівнів оплати електроенергії, купованої на Оптовому ринку електроенергії України, після досягнення яких не буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт за розрахунок з ОРЕ не в повному обсязі до нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок товариств; про результати перевірок ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; про врахування частки понаднормативних втрат електроенергії при формуванні роздрібних тарифів на електричну енергію для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом; про затвердження співвідношення відсотків повернення кредитів або інвестицій, залучених з метою фінансування проектів реконструкції та модернізації теплових електростанцій, за рахунок власних коштів енергогенеруючої компанії та коштів інвестиційної складової; про зміну території провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами; про погодження Переліку завдань на 2007 рік з реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій за рахунок коштів спеціального фонду Держбюджету України на 2007 рік; про затвердження графіка надання інвестиційних програм ліцензіатами НКРЕ з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом на 2008 рік; про розгляд справ щодо адміністративних порушень; про розгляд скарг на результати проведеного тендера; про стан виконання працівниками НКРЕ вимог Закону "Про боротьбу з корупцією"; про відомчі нагороди; про затвердження Регламенту НКРЕ; про витрачання НКРЕ коштів Державного бюджету України у 2006 році в розрізі економічної класифікації видатків тощо.

Комісією було також проведено 157 засідань Комісії, на яких розглянуто 402 питання: про внесення змін до деяких постанов НКРЕ; про затвердження тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками; про алгоритм перерахування коштів; про прогнозовану оптову ринкову ціну, про розрахунки з Оптовим ринком електроенергії; про затвердження сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України; про врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни; про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; про погодження рішень Ради Оптового ринку електроенергії України; про затвердження роздрібних тарифів на електричну енергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України; про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств; про внесення змін до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії (ДП "Енергоринок") та постачальником електроенергії за регульованим тарифом; про затвердження вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт/год. відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом; про поточну плату за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці; про закупівлю електричної енергії виробниками електричної енергії; про затвердження величин, які використовуються при розрахунку цін за маневреність, робочу потужність та розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції; про затвердження граничного розміру плати за надання інформаційних послуг, що надаються ліцензіатами з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами (які мають додатково ліцензії на право здійснення діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом) постачальникам електроенергії за нерегульованим тарифом; про внесення зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку ВАТ "Ощадбанк" - оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям; про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік тощо.

У вересні 2007 року Секретаріатом Програми міжнародного співробітництва Inogate ("Міждержавне транспортування нафти і газу в Європу") за участю відповідальних працівників НКРЕ було проведено курс "Регулювання енергетики: головна мета - служіння народу".

НКРЕ було внесено зміни до Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України, затвердженого постановою НКРЕ від 01.03.2007 N 280 (нова редакція порядку організації підготовки та проведення засідань Комісії), а також розроблено та затверджено постановою НКРЕ від 29.11.2007 N 1662 Регламент Національної комісії регулювання електроенергетики України, який установлює порядок організації діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України, пов'язаної із здійсненням її повноважень.

Проведено 23 апаратні наради з питань, що належать до повноважень НКРЕ.

Фінансово-господарська діяльність

Національна комісія регулювання електроенергетики України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом відповідно до Закону України від 30.06.99 N 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".

Кошторисом видатків на 2007 рік на утримання Комісії затверджено асигнування (з урахуванням змін) по загальному фонду державного бюджету в сумі 19841,6 тис. грн. та по спеціальному фонду - 173,7 тис. грн.

Фінансові операції Комісія здійснювала лише через реєстраційні рахунки, відкриті в ОПЕРУ Державного казначейства України.

Кошторисні призначення Комісії у 2007 році профінансовані в повному обсязі. Кошти спеціального фонду в сумі 82,0 тис. грн. спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю Комісії.

Виконання кошторису у 2007 році за економічною класифікацією видатків характеризується наступними даними:

Видатки 

тис. грн. 

% від загальної суми видатків 

Заробітна плата 

10789,2 

56,6 

Нарахування на заробітну плату 

3660,4 

19,2 

Комунальні послуги та оплата за енергоносії 

315,8 

1,7 

Послуги зв'язку 

301,5 

1,6 

Придбання предметів та матеріалів 

496,4 

2,6 

Утримання та оренда приміщень, ремонт оргтехніки 

332,4 

1,7 

Відрядження 

136,3 

0,7 

Утримання службового автотранспорту 

535,7 

2,8 

Капітальні видатки 

1974,8 

10,4 

Наукові дослідження 

Інші видатки 

520,8 

2,7 


У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати за укладеними договорами та за отримані товари Комісія брала лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

Комісія не має заборгованості по виплаті заробітної плати та по платежах до бюджету та цільових фондів. Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків надавались своєчасно і в обсязі форм згідно із затвердженими нормативними актами.

Основні засоби, які обліковуються на балансі Комісії, мають знос на 45,9 %. Капітальні видатки у звітному році склали 10,4 % від загальної суми витрат.

Внаслідок недофінансування Комісії у 2006 році на початок 2007 року утворилась кредиторська заборгованість у сумі 185,0 тис. грн., дебіторська заборгованість складала 13,2 тис. грн. Здійснені заходи дозволили на кінець 2007 року ліквідувати кредиторську заборгованість та зменшити до 0,2 тис. грн. дебіторську заборгованість.

У 2007 році Комісія забезпечила надходження до держбюджету плати за ліцензії, видані НКРЕ, за кодом 14061500, у сумі 21062,8 тис. грн.

12. Основні завдання та пріоритети діяльності НКРЕ на 2008 рік і шляхи їх реалізації

Пріоритетними завданнями у сфері регулювання природних монополій та суміжних ринків на 2008 рік є:

Прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Прийняття даного закону необхідне для забезпечення ефективного функціонування суб'єктів газового ринку шляхом створення конкурентного, прозорого та відкритого ринку природного газу, встановлення економічно обґрунтованих цін і тарифів на газ, підвищення рівня захисту прав споживачів та інтересів держави. Врегулювання зазначеного питання необхідно як для удосконалення внутрішньої структури енергетичного законодавства України так і з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Очікуваними результатами прийняття закону України про засади функціонування ринку природного газу є:

гарантоване забезпечення населення природним газом власного видобутку за регульованими державою цінами та підвищення рівня розрахунків за природний газ, що покращить фінансовий стан підприємств газової галузі;

дозволить визначити механізми погашення боргів НАК "Нафтогаз України" з мінімальним навантаженням на Державний бюджет України;

забезпечить прозорість та економічну обґрунтованість формування ціни природного газу власного видобутку;

забезпечить дієвий контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій, що підвищить ефективність їх діяльності.

забезпечить відхід від практики адміністративного регулювання фінансових потоків на ринку природного газу в Україні.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування продажу природного газу власного видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток природного газу)"

На сьогодні відсутні нормативно-правові та методологічні засади щодо розрахунку ціни на природний газ власного видобутку, яка є складовою роздрібної ціни на природний газ для задоволення потреб населення. Ця проблема може бути вирішена завдяки посиленню регулюючого впливу держави на діяльність підприємств, які здійснюють видобуток природного газу, шляхом запровадження ліцензування продажу природного газу власного видобутку цими підприємствами. Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування продажу природного газу власного видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток природного газу)" дозволить здійснювати ліцензування продажу природного газу власного видобутку, забезпечить затвердження обґрунтованої ціни продажу видобутого ліцензіатами природного газу та забезпечить контроль за ліцензованою діяльністю ліцензіатів, у тому числі, контроль за цільовим використанням коштів, затверджених у ціні продажу природного газу власного видобутку.

Прийняття Закону України "Про орган державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в паливно-енергетичному комплексі"

Законодавчо закріплений статус Комісії як органу державного регулювання має забезпечити її незалежність у прийнятті рішень, що є основою для ефективного функціонування електроенергетичної та газової галузі в умовах справедливого та неупередженого регулювання природних монополій та ефективної конкуренції на суміжних ринках.

Прийняття закону про орган державного регулювання суб'єктів природних монополій необхідне для приведення законодавства України у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу в частині, що стосується правового регулювання відносин у сфері діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків.

Прийняття закону дозволить виконати положення абзацу другого статті 120 Конституції в частині визначення організації, повноважень і порядку діяльності центральних органів виконавчої влади законами України, законодавчо визначить правовий статус НКРЕ, що дозволить більш ефективно здійснювати державне регулювання, а також дозволить систематизувати в одному законі повноваження НКРЕ.

Крім того, з огляду на міжнародні зобов'язання України прийняття закону дозволить забезпечити виконання:

положення Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС" стосовно врахування вимог статті 23 Директиви ЄС 54/2003/ЄС щодо спільних правил для внутрішнього ринку електричної енергії, та статті 25 Директиви 2003/55/ЄС щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу;

умов участі України в Енергетичному Співтоваристві Південно-Східної Європи (в разі набуття Україною статусу повноправного члена Енергетичного Співтовариства), що дозволить українському енергетичному сектору приєднатися до Єдиного енергетичного ринку Європи;

зобов'язань України в рамках виконання Плану дій Україна - ЄС;

умов надання Україні Світовим банком Позики на підтримку стратегії розвитку;

положень Меморандуму про порозуміння між ЄС та Україною щодо співробітництва в енергетичній сфері.

Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері теплопостачання шляхом законодавчого визначення повноважень центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо управління та регулювання в сфері теплопостачання

Враховуючи існуючу на сьогодні законодавчу невизначеність щодо повноважень центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо управління та регулювання у сфері теплопостачання, вважаємо за необхідне прийняти зміни до Законів України "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги" та "Про місцеве самоврядування в Україні", якими передбачити:

чітке розмежування компетенції центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері управління та регулювання в сфері теплопостачання;

координацію роботи центральних органів виконавчої влади, що мають регуляторні повноваження у сфері регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на ринку теплопостачання.

Крім того мають бути прийняті нормативно-правові акти, які б чітко визначали принципи, методи, форми та процедури здійснення державного регулювання у сфері теплопостачання. Врегулювання цього питання на законодавчому рівні дозволить забезпечити чітке розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади та місцевих органів влади щодо ліцензування діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, тарифоутворення у сфері теплопостачання, а також надасть можливість встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з теплопостачання, що забезпечують повне покриття обґрунтованих витрат і відповідне зменшення навантаження на місцеві бюджети, пов'язаного з покриттям різниці між собівартістю та встановленими тарифами за рахунок чіткого закріплення повноважень відповідних органів влади у затвердженні тарифів.

Законодавче врегулювання здійснення діяльності з експорту електричної енергії

Оскільки на даний час відсутній будь який законодавчий акт, який визначав би механізм здійснення експорту електричної енергії, з метою підвищення економічної ефективності експорту української електроенергії Комісія вважає за необхідне спільно з Мінпаливенерго, Мінекономіки та іншими зацікавленими органами у 2008 році розробити нормативні документи (внесення змін до Закону України "Про електроенергетику", прийняття постанов Кабінету Міністрів України "Про організацію аукціонного продажу потужності та електроенергії"), які б врегулювали питання експорту, імпорту та транзиту електричної енергії.

Впровадження аукціонного продажу електроенергії та потужності з енергосистеми України:

забезпечить запровадження конкурсних засад торгівлі електроенергією та, як наслідок, значне підвищення економічної ефективності експорту електроенергії для держави;

активізує процес торгівлі електроенергією на зовнішніх ринках;

стимулюватиме розвиток зовнішньоекономічних відносин з експорту та імпорту електроенергії, що дозволить забезпечити економічно ефективне використання енергогенеруючих потужностей в Україні та забезпечить підтримку стабільної роботи енергосистеми.

Чітке закріплення на законодавчому рівні механізму здійснення експорту та імпорту електроенергії на ринкових засадах дозволить забезпечити виконання стратегічних завдань України на шляху інтеграції до енергосистем європейських країн.

Розробка методології щодо врахування якості послуг (безперебійності постачання та дотримання стандартів якості електроенергії) при встановленні тарифів для енергорозподільчих компаній

Для забезпечення захисту прав споживачів електроенергії цінове регулювання має доповнюватись регулюванням якості послуг. На сьогодні в Україні не здійснюється надійний моніторинг якості послуг з енергопостачання і, при встановленні тарифів на послуги суб'єктів природних монополій, практично не враховуються показники якості послуг. Розробка даної методології сприятиме створенню стимулів для покращення технічного стану обладнання, інвестування в підтримку та розвиток електричних мереж та підвищенню рівня якості обслуговування споживачів, якості поставленої електроенергії і скорочення перерв в електропостачанні.

Завдяки цьому в середньо- та довгостроковому періодах буде забезпечено суттєве скорочення втрат української економіки від перерв в електропостачанні та від постачання неякісної електроенергії.

Розробка протягом 2008 - 2009 рр. нормативно-правової бази лібералізації ринку електроенергії, відповідно до положень Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електроенергії України. Діючий Оптовий ринок електроенергії України створено у 1996 році за схемою ринку "єдиного покупця"

Можливості такої моделі значною мірою вичерпані і, на сьогодні, не повною мірою відповідають вимогам лібералізації енергетичного ринку, впровадження економічних стимулів залучення інвестицій, підвищення відповідальності кожного з учасників ринку за ефективність виробництва, постачання електроенергії та повноту розрахунків за неї.

З метою переходу до більш ефективної моделі ринку електроенергії була розроблена і схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 Концепція функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії, якою визначено перспективи розвитку ринку електроенергії України, а саме поетапний перехід від моделі ринку "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку - ринку двосторонніх контрактів і балансуючого ринку. Розробка цілісної нормативно-правової бази лібералізованого ринку електроенергії, здійснюється в рамках реалізації Компоненту Е Угоди про позику між Україною та МБРР за проектом реабілітації гідроелектростанцій /N 4795-UA/.

Лібералізація ринку електроенергії України, відповідно до Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України, дозволить в середньо- та довгостроковому періоді:

створити чіткі та прозорі умови роботи ринку електроенергії України;

створити умови для стримування зростання цін на електроенергію за рахунок посилення конкуренції;

підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість енергетичних компаній України;

посилити надійність енергопостачання за рахунок створення ефективного ринку оперативних резервів в енергосистемі та його використання з метою мінімізації сукупних витрат на виробництво та постачання електричної енергії;

запровадити механізми торгівлі електроенергією, наближені до правил торгівлі електричною енергією країн - членів ЄС;

гармонізувати законодавчу базу та правила роботи електроенергетики України з нормативною базою Європейського Союзу, зокрема, відповідно до вимог Директиви 2003/54/ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії.

 

Додаток 1.1 


СТРУКТУРА
Національної комісії регулювання електроенергетики України

 

 

Додаток 2.1.1 


Функціональна схема ринку електричної енергії України

 

 

Додаток 2.2.1 


Обсяги електроенергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2006 - 2007 роках,
млн. кВт·год.

  

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

Відхилення у % до поперед-
нього року 

2006 

16246 

14882 

15171 

12861 

12665 

12135 

12673 

12931 

12568 

13956 

15119 

16126 

167332 

8,20% 

у т. ч. по
енергопостачальних
компаніях за регульованим тарифом 

14327 

13089 

13088 

10930 

10506 

10108 

10551 

10683 

10310 

11711 

12826 

13641 

141769 

7,64% 

2007 

15448 

14718 

15157 

13601 

13277 

12609 

13317 

13350 

12715 

14308 

15493 

16745 

170737 

2,03% 

у т. ч. по
енергопостачальних
компаніях за регульованим тарифом 

13169 

12516 

12638 

11247 

10925 

10421 

10914 

10928 

10528 

12046 

13187 

14281 

142800 

0,73% 


Обсяги електроенергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2006 - 2007 роках

 

 

Додаток 2.2.2 


Надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію у 2006 - 2007 роках,
тис. грн.

  

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Усього 

Відхилення до поперед-
нього року, % 

Відсоток виплат від товарної продукції 

Надходження коштів
всього по Україні за 2006 рік 

2427947 

2588043 

2787796 

2379868 

2376365 

2556003 

2684364 

2775225 

2988529 

2994338 

3354838 

3797584 

33710900 

40,68 % 

102,27 % 

у т. ч. - від постачальників за регульованим тарифом 

2092717 

2228295 

2349591 

2029827 

1975388 

2041600 

2238863 

2306419 

2456411 

2545546 

2818096 

3198953 

28281706 

39,19 % 

101,97 % 

- від постачальників за нерегульованим тарифом 

209169 

241189 

327742 

232699 

249403 

313552 

237382 

302125 

373579 

259066 

339167 

375050 

3460122 

36,87 % 

102,03 % 

Надходження коштів
всього по Україні за 2007 рік 

3013576 

3229215 

3470569 

3047631 

3120790 

3088739 

3204888 

3304079 

3136088 

3445020 

3847307 

4373455 

40281355 

19,49 % 

99,51 % 

у т. ч. - від постачальників за регульованим тарифом 

2529316 

2714921 

2789271 

2533928 

2546574 

2471768 

2594080 

2627420 

2536175 

2855785 

3169243 

3621373 

32989853 

16,65 % 

99,31 % 

- від постачальників за нерегульованим тарифом 

262176 

311496 

425437 

315941 

395488 

450593 

414958 

474756 

452014 

419111 

515651 

573512 

5011133 

44,83 % 

100,60 % 


Надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію у 2006 - 2007 роках,
тис. грн.

 

Надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну енергію за 2006 - 2007 роки,
тис. грн.

 

 

Додаток 2.2.3 


Відсоток оплати купованої на ОРЕ електричної енергії на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2006 - 2007 роках

Постачальники 

2006 

2007 

ВАТ "АК "Вінницяобленерго" 

100,00 

99,94 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

98,98 

99,85 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

100,00 

99,79 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

100,00 

99,94 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

97,83 

100,00 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

96,72 

100,00 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

99,88 

100,00 

ВАТ "Донецькобленерго" 

81,19 

93,15 

ТОВ "Луганське енергетич. об'єднання" 

91,26 

95,97 

ТОВ "Сервіс-Інвест" 

100,00 

100,00 

АК "Київенерго"  

98,77 

99,69 

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" 

99,99 

100,00 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

99,09 

99,43 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

100,00 

100,00 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

100,00 

100,00 

ВАТ "Крименерго" 

100,00 

98,90 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

99,89 

100,00 

ВАТ "Волиньобленерго" 

100,00 

100,00 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

99,46 

98,42 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 

100,00 

100,00 

ВАТ "Львівобленерго" 

100,00 

100,00 

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 

99,66 

100,00 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

97,34 

100,00 

ВАТ "ЕК Одесаобленерго" 

99,89 

98,17 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

99,93 

99,56 

ВАТ "Полтаваобленерго"  

100,00 

100,00 

ВАТ "Сумиобленерго" 

99,55 

100,00 

АК "Харківобленерго" 

100,00 

100,00 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

70,85 

0,00 

ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" 

62,18 

86,96 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

99,54 

97,95 

ЗАТ "Східно-Кримська енерг. компанія" 

99,36 

91,99 

ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" 

98,85 

95,60 

Новояворівське КП "Міські ел. мережі" 

69,77 

0,00 

ДТГО "Південно-Західна залізниця" 

100,00 

100,00 

ДП "Укренерговугілля" 

80,43 

89,27 

ТзОВ "Енергія Новояворівськ" 

98,35 

94,10 

Усього по дебіторах 

96,13 

98,59 


 

 

 

Додаток 2.2.4 


Фактична оплата виробникам, що продають електричну енергію в ОРЕ у 2006 - 2007 роках,
тис. грн.

2006 рік 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Усього 

Відхилення у % до
поперед-
нього року 

Відсоток виплат від товарної продукції 

НАЕК "Енергоатом" 

735372 

737598 

760698 

634387 

604812 

568610 

618363 

770134 

685346 

778638 

753037 

779453 

8426449 

15,56 

98,8 % 

ТЕС  

1452622 

1405416 

1418186 

1070505 

1116607 

1081455 

1189117 

1167915 

1203219 

1369110 

1568043 

1712725 

15754919 

34,60 

98,8 % 

ГЕС 

42689 

61993 

33745 

86973 

108974 

99838 

71168 

63880 

74374 

88911 

85019 

82585 

900148 

81,80 

98,8 % 

ТЕЦ та ВЕС 

170769 

174086 

288654 

241858 

198851 

169918 

148411 

169297 

152862 

217205 

309197 

339491 

2580599 

81,35 

99,1 

Усього по
виробниках електроенергії у 2006 році 

2401451 

2379094 

2501283 

2033723 

2029245 

1919820 

2027059 

2171226 

2115801 

2453863 

2715295 

2914254 

27662115 

32,26 

98,80 


2007 рік 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Усього 

Відхилення у % до
поперед-
нього року 

Відсоток виплат від товарної продукції 

НАЕК "Енергоатом" 

882630 

887910 

931765 

874984 

813075 

750157 

821474 

840709 

768134 

813653 

717937 

837122 

9939549 

17,96 

100,00 

ТЕС 

1545191 

1507605 

1480246 

1462030 

1537675 

1552686 

1579615 

1607613 

1499257 

1846218 

2089574 

2344312 

20052020 

27,27 

100,00 

ГЕС 

86940 

73218 

101483 

89075 

86766 

65781 

101120 

100931 

96236 

87023 

109367 

93914 

1091854 

21,30 

100,00 

ТЕЦ та ВЕС 

394624 

393796 

387921 

275294 

216785 

214753 

238282 

227038 

196225 

286967 

426692 

516784 

3775158 

46,29 

100,00 

Усього по
виробниках електроенергії у 2007 році 

2909385 

2862528 

2901415 

2701383 

2654301 

2583376 

2740491 

2776291 

2559851 

3033860 

3343570 

3792132 

34858582 

26,02 

100,00 


 

 

 

Додаток 2.3.1 


Рівень збору коштів споживачів за електричну енергію в галузях економіки за 2006 - 2007 роки

 (в %)

Ліцензіати 

Разом 

Промисло-
вість 

Залізниця 

Сільські господарства 

Житлово-
комунальні господарства 

Орган. держ. бюджету 

Орган. місц. бюджету 

Населення 

Інші 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

ВАТ "АК Вінницяобленерго" 

103,4 

99,4 

99,7 

100,3 

0,0 

0,0 

103,8 

101,5 

144,5 

101,9 

101,8 

98,5 

100,5 

100,2 

95,5 

96,7 

100,1 

100,2 

ВАТ "Волиньобленерго" 

99,7 

101,1 

100,2 

102,0 

100,0 

100,0 

103,8 

102,7 

103,4 

103,8 

102,8 

96,5 

100,1 

100,0 

95,0 

99,4 

99,4 

100,5 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

101,2 

99,7 

100,3 

100,4 

99,7 

100,0 

100,6 

100,4 

129,5 

88,3 

100,0 

100,8 

99,4 

100,8 

91,1 

100,1 

100,2 

99,7 

ВАТ "Донецькобленерго" 

106,5 

94,8 

100,5 

100,9 

100,0 

100,1 

102,5 

102,9 

150,4 

93,3 

99,4 

101,9 

101,3 

101,0 

80,2 

83,2 

100,4 

100,7 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

106,4 

100,2 

100,9 

100,1 

100,0 

100,0 

100,6 

100,3 

163,0 

102,6 

105,2 

98,6 

100,3 

100,1 

95,6 

99,0 

99,0 

100,8 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

106,7 

98,9 

98,8 

103,2 

100,0 

100,0 

102,6 

103,1 

235,4 

95,7 

103,3 

98,0 

100,3 

103,0 

91,9 

95,5 

100,5 

99,5 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

98,0 

99,7 

96,8 

99,9 

99,3 

100,7 

102,1 

103,2 

122,3 

97,0 

101,5 

97,6 

101,7 

99,8 

96,1 

99,5 

96,6 

99,7 

АК "Київенерго" 

99,1 

100,5 

103,8 

103,2 

100,5 

99,7 

106,6 

107,8 

82,0 

87,0 

100,5 

102,1 

100,3 

100,9 

97,3 

98,2 

104,9 

105,2 

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" 

99,8 

98,6 

99,9 

98,9 

102,5 

92,4 

100,6 

101,1 

99,9 

103,7 

101,8 

99,9 

100,6 

99,9 

97,7 

95,8 

99,7 

98,0 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

101,8 

99,5 

97,8 

100,1 

100,0 

100,0 

100,1 

100,1 

128,1 

94,5 

100,3 

99,4 

99,9 

100,0 

98,9 

99,7 

99,4 

100,4 

ВАТ "Крименерго" 

96,0 

97,8 

101,7 

104,1 

97,1 

131,2 

111,5 

107,1 

110,1 

103,2 

102,6 

88,9 

101,4 

101,8 

75,7 

86,2 

104,5 

104,9 

ТОВ "Луганське енерг. об'єднання" 

96,2 

97,4 

100,8 

101,7 

102,1 

98,5 

100,0 

103,1 

78,1 

64,8 

100,3 

104,3 

99,5 

99,4 

82,3 

97,7 

99,1 

104,4 

ВАТ "Львівобленерго" 

105,4 

99,9 

99,5 

100,7 

100,6 

100,4 

100,8 

101,8 

143,2 

100,4 

101,3 

99,1 

100,6 

100,2 

101,4 

98,0 

99,7 

100,0 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

104,7 

100,9 

102,1 

101,8 

0,0 

34,6 

103,7 

104,6 

135,7 

97,6 

103,5 

92,8 

102,0 

103,3 

96,6 

100,3 

109,2 

103,0 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

100,1 

98,7 

100,0 

100,1 

100,0 

100,0 

101,5 

100,3 

116,2 

100,1 

104,1 

98,6 

101,1 

100,1 

91,1 

94,7 

100,4 

100,2 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

102,4 

101,0 

98,9 

101,1 

100,0 

100,0 

100,0 

100,1 

132,1 

102,5 

105,4 

99,9 

100,3 

100,2 

99,0 

100,4 

97,9 

101,0 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

99,5 

99,8 

100,0 

99,8 

101,5 

99,2 

101,1 

99,9 

103,5 

106,0 

99,4 

100,0 

100,1 

100,2 

97,1 

96,7 

97,7 

101,1 

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 

100,6 

99,5 

101,2 

100,0 

100,0 

96,7 

100,3 

100,1 

100,8 

102,9 

100,4 

101,8 

100,0 

100,0 

98,6 

95,4 

99,9 

99,8 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

109,7 

102,9 

101,9 

100,2 

100,0 

100,0 

104,4 

107,1 

144,9 

115,3 

103,6 

97,1 

101,3 

97,3 

93,4 

99,7 

103,0 

100,2 

ВАТ "Сумиобленерго" 

101,7 

100,1 

102,6 

100,6 

100,4 

98,8 

100,1 

100,9 

105,1 

97,5 

100,6 

100,2 

100,2 

99,8 

100,3 

100,0 

100,1 

100,1 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

102,2 

100,4 

101,9 

102,1 

101,0 

95,2 

103,4 

104,8 

121,7 

102,5 

104,5 

100,2 

100,6 

100,0 

95,8 

97,9 

100,0 

100,1 

АК "Харківобленерго" 

111,5 

99,6 

100,3 

98,3 

100,0 

100,0 

101,1 

101,4 

168,7 

100,9 

101,5 

99,8 

99,5 

100,2 

98,1 

98,8 

100,4 

99,8 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

98,2 

97,3 

100,8 

101,2 

100,0 

99,2 

107,3 

108,0 

126,3 

95,7 

100,4 

96,5 

100,5 

100,9 

82,1 

91,3 

99,8 

100,0 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

101,9 

99,7 

100,5 

100,3 

0,0 

0,0 

104,1 

103,4 

121,9 

97,9 

102,0 

97,1 

99,9 

100,9 

96,2 

98,9 

100,4 

99,4 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

102,7 

99,9 

102,5 

99,4 

0,0 

0,0 

102,0 

99,6 

120,4 

103,7 

103,1 

98,6 

101,6 

99,0 

98,0 

99,5 

100,9 

99,9 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

113,0 

98,5 

103,9 

99,4 

101,2 

92,5 

99,8 

99,4 

196,1 

101,4 

100,0 

98,4 

100,0 

98,9 

98,3 

96,9 

99,0 

98,4 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

99,5 

99,9 

100,2 

99,9 

100,0 

100,0 

101,0 

100,0 

100,2 

100,0 

100,2 

100,0 

100,0 

100,0 

96,0 

99,6 

100,1 

100,0 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

143,4 

0,0 

168,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17,8 

0,0 

91,7 

0,0 

99,2 

0,0 

114,4 

0,0 

114,5 

0,0 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

100,9 

95,9 

99,4 

92,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

99,3 

99,8 

97,2 

105,0 

101,3 

100,6 

104,1 

102,2 

105,6 

101,8 

ЗАТ "Східно-Кримська ЕК" 

104,3 

98,2 

104,0 

101,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

136,9 

100,0 

100,0 

152,2 

119,1 

100,0 

92,5 

94,7 

101,9 

103,3 

ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" 

107,2 

96,0 

103,0 

97,0 

0,0 

0,0 

107,7 

94,3 

107,0 

83,4 

102,0 

91,1 

94,9 

101,3 

97,4 

100,3 

121,2 

97,7 

ТОВ "Сервіс-Інвест" 

101,7 

100,6 

101,7 

100,8 

102,8 

97,4 

100,8 

101,4 

97,5 

98,0 

98,6 

91,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

101,5 

100,0 

ДП "Укренерговугілля" 

81,4 

89,1 

81,1 

89,1 

97,9 

108,4 

105,9 

107,6 

124,8 

84,4 

98,0 

106,3 

102,5 

98,7 

77,9 

79,5 

101,1 

101,5 

ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" 

74,6 

96,9 

75,1 

96,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

49,0 

69,7 

100,0 

101,3 

100,0 

100,0 

71,1 

100,4 

77,2 

97,2 

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 

86,5 

90,7 

95,2 

95,6 

0,0 

99,8 

0,0 

0,0 

35,6 

64,4 

102,1 

160,8 

102,6 

99,6 

82,0 

93,4 

99,3 

94,4 

ДТГО "Південно-Західна залізниця" 

99,7 

100,2 

0,0 

0,0 

99,8 

100,2 

100,0 

100,0 

99,9 

99,7 

101,4 

98,4 

99,6 

100,4 

97,6 

101,6 

99,4 

100,5 

Новояворівське КП "МЕМ" 

222,3 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

424,1 

0,0 

0,0 

0,0 

89,1 

0,0 

165,4 

0,0 

148,5 

0,0 

Разом 

100,4 

98,7 

98,2 

99,5 

100,0 

99,8 

102,2 

102,0 

125,4 

94,0 

101,6 

98,4 

100,7 

100,6 

91,5 

95,0 

100,9 

101,2 


 

Додаток 2.3.2 


Розрахунки за електричну енергію споживачів та енергопостачальних компаній у 2006 - 2007 роках за даними енергопостачальних компаній

  

Форма N 5-НКРЕ Розрахунки споживачів 

Форма N 7-НКРЕ Розрахунки енергопостачальних компаній 

Заборго-
ваність спожи-
вачів на 01.01.2006 

Вартість електро-
енергії 

Сплачено споживачами електроенергії 

Заборго-
ваність спожи-
вачів на 01.01.2007 

Приріст (+) / знижка (-) заборгованості  

Заборго-
ваність ЕК на 01.01.2007 

Вартість електро-
енергії 

Сплачено енергопостачальними компаніями 

Заборго-
ваність ЕК на 01.01.2007 

Приріст (+) / знижка (-) заборго-
ваності 

Всього 

в т. ч. за постановами КМУ 

Всього 

у т. ч. списання безна-
дійної заборго-
ваності 

Всього 

в т. ч. за постановами КМУ 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

ВАТ "АК Вінницяобленерго" 

100,1 

554,6 

551,4 

99,4 

35,0 

6,3 

95,6 

-4,5 

7,8 

386,8 

370,7 

372,3 

100,4 

0,0 

0,0 

385,2 

-1,6 

ВАТ "Волиньобленерго" 

32,4 

362,5 

366,3 

101,1 

0,0 

0,0 

28,2 

-4,2 

0,4 

49,1 

245,7 

249,2 

101,4 

0,0 

0,0 

45,5 

-3,5 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

1259,9 

8406,4 

8383,8 

99,7 

219,8 

2,6 

1270,2 

10,3 

12,4 

2134,6 

7653,8 

7705,8 

100,7 

23,9 

0,3 

2082,6 

-51,9 

ВАТ "Донецькобленерго" 

2062,7 

2905,1 

2754,5 

94,8 

36,4 

1,3 

1828,7 

-234,0 

384,6 

4201,6 

2285,1 

2134,3 

93,4 

5,7 

0,2 

4352,5 

150,8 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"* 

23,8 

612,9 

613,9 

100,2 

0,0 

0,0 

21,8 

-2,0 

1,0 

-0,4 

427,1 

427,0 

100,0 

0,0 

0,0 

-0,3 

0,1 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

245,4 

455,5 

450,7 

98,9 

0,1 

0,0 

240,8 

-4,6 

9,4 

281,0 

320,6 

318,7 

99,4 

0,0 

0,0 

282,8 

1,8 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

385,0 

3409,8 

3400,9 

99,7 

4,1 

0,1 

366,6 

-18,4 

27,2 

711,5 

3093,3 

3140,7 

101,5 

3,8 

0,1 

664,1 

-47,4 

АК "Київенерго" 

252,1 

2594,8 

2608,4 

100,5 

133,9 

5,2 

237,2 

-14,9 

1,2 

73,9 

2443,7 

2437,2 

99,7 

0,0 

0,0 

80,3 

6,5 

ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго"* 

38,2 

1360,5 

1341,9 

98,6 

60,7 

4,5 

56,5 

18,3 

0,0 

0,1 

1012,0 

1013,6 

100,2 

0,0 

0,0 

-1,5 

-1,6 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

40,8 

476,6 

474,2 

99,5 

0,0 

0,0 

42,8 

2,0 

0,3 

0,3 

279,9 

280,9 

100,3 

0,0 

0,0 

-0,7 

-1,0 

ВАТ "Крименерго" 

639,0 

1221,5 

1194,1 

97,8 

25,1 

2,1 

617,4 

-21,6 

49,0 

1049,8 

855,1 

857,7 

100,3 

2,1 

0,2 

1047,1 

-2,6 

ВАТ "Луганськобленерго" 

1092,1 

0,0 

7,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1085,1 

-7,0 

0,0 

1744,9 

0,0 

6,4 

0,0 

0,0 

0,0 

1738,5 

-6,4 

ТОВ "Луганське енергет. об'єднання" 

516,9 

2249,9 

2191,9 

97,4 

0,0 

0,0 

580,2 

63,3 

-5,3 

560,8 

1907,4 

1832,8 

96,1 

0,0 

0,0 

635,4 

74,6 

ВАТ "Львівобленерго" 

53,7 

1108,8 

1107,9 

99,9 

0,0 

0,0 

49,9 

-3,8 

4,7 

18,4 

814,9 

839,0 

103,0 

0,0 

0,0 

-5,8 

-24,1 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

135,4 

631,0 

636,8 

100,9 

0,0 

0,0 

100,6 

-34,8 

17,2 

546,9 

484,0 

493,5 

102,0 

0,0 

0,0 

537,5 

-9,5 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

194,0 

1553,6 

1532,6 

98,7 

0,7 

0,0 

205,3 

11,3 

9,7 

979,3 

1090,0 

1077,0 

98,8 

0,7 

0,1 

797,9 

-181,4 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

31,0 

922,0 

931,4 

101,0 

49,3 

5,3 

20,2 

-10,8 

1,4 

-37,4 

297,6 

298,1 

100,2 

0,0 

0,0 

-37,9 

-0,5 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 

32,7 

636,1 

634,5 

99,8 

0,0 

0,0 

31,8 

-0,9 

2,4 

-15,1 

348,7 

344,9 

98,9 

0,0 

0,0 

-11,3 

3,8 

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 

9,7 

590,3 

587,3 

99,5 

0,0 

0,0 

12,6 

2,9 

0,1 

1,4 

447,7 

449,7 

100,5 

0,0 

0,0 

-0,7 

-2,1 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"* 

39,7 

298,4 

307,1 

102,9 

0,0 

0,0 

30,4 

-9,3 

0,6 

0,2 

231,5 

231,9 

100,2 

0,0 

0,0 

-0,2 

-0,4 

ВАТ "Сумиобленерго" 

24,2 

500,7 

501,0 

100,1 

0,0 

0,0 

23,9 

-0,3 

0,0 

18,1 

337,9 

342,5 

101,4 

0,0 

0,0 

14,3 

-3,9 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

22,7 

320,3 

321,5 

100,4 

0,0 

0,0 

20,1 

-2,6 

1,4 

28,5 

202,6 

207,0 

102,2 

0,1 

0,0 

24,1 

-4,4 

АК "Харківобленерго" 

339,1 

1683,4 

1676,0 

99,6 

0,0 

0,0 

335,7 

-3,4 

10,8 

453,2 

1187,6 

1219,4 

102,7 

0,0 

0,0 

421,4 

-31,8 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

364,2 

663,2 

645,2 

97,3 

19,5 

2,9 

357,9 

-6,3 

24,3 

366,3 

461,6 

461,4 

100,0 

0,0 

0,0 

366,5 

0,2 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

60,1 

536,4 

534,7 

99,7 

0,0 

0,0 

52,0 

-8,1 

9,8 

110,3 

355,4 

363,2 

102,2 

0,0 

0,0 

102,5 

-7,8 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

48,0 

551,8 

551,1 

99,9 

0,2 

0,0 

39,4 

-8,6 

9,3 

128,0 

355,4 

365,1 

102,7 

0,2 

0,1 

118,3 

-9,7 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

185,1 

322,9 

318,0 

98,5 

0,0 

0,0 

190,0 

4,9 

0,0 

237,7 

238,2 

238,5 

100,1 

0,0 

0,0 

237,4 

-0,3 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

12,8 

499,0 

498,5 

99,9 

0,0 

0,0 

13,0 

0,2 

0,4 

4,5 

347,0 

349,7 

100,8 

0,0 

0,0 

1,9 

-2,7 

МДКП "Розділтеплокомуненерго" 

1,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,5 

0,0 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,0 

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 

94,3 

404,2 

387,5 

95,9 

0,9 

0,2 

111,1 

16,8 

0,0 

76,8 

332,0 

327,6 

98,7 

0,9 

0,3 

81,3 

4,4 

ЗАТ "Східно-Кримська ЕК" 

5,3 

5,4 

5,3 

98,5 

0,0 

0,0 

5,2 

-0,1 

0,2 

4,3 

3,1 

2,9 

92,5 

0,0 

0,0 

4,5 

0,2 

ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" 

2,8 

39,5 

37,9 

95,8 

0,0 

0,0 

4,4 

1,6 

0,1 

0,2 

36,6 

35,2 

96,2 

0,0 

0,0 

1,6 

1,4 

Новояворівське КП "МЕМ" 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,9 

-0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

ТОВ "Сервіс-Інвест"** 

-27,9 

2591,5 

2608,0 

100,6 

0,8 

0,0 

-44,3 

-16,4 

0,0 

-2,6 

2460,6 

2463,9 

100,1 

0,0 

0,0 

-5,9 

-3,4 

ДП "Укренерговугілля" 

1269,1 

2053,1 

1829,0 

89,1 

4,6 

0,2 

1018,9 

-250,2 

474,3 

1165,8 

1838,2 

1650,4 

89,8 

4,6 

0,3 

1353,6 

187,8 

ДТГО "Південно-Західна залізниця"* 

1,2 

524,0 

525,0 

100,2 

0,0 

0,0 

0,1 

-1,1 

0,0 

-5,4 

438,5 

437,2 

99,7 

0,0 

0,0 

-4,0 

1,4 

ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" 

0,7 

7,9 

7,7 

97,5 

0,0 

0,0 

1,0 

0,3 

0,0 

5,7 

9,3 

8,1 

86,8 

0,0 

0,0 

6,9 

1,2 

ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" 

1,4 

9,5 

8,6 

90,5 

0,0 

0,0 

2,3 

0,9 

0,0 

1,9 

7,3 

7,1 

97,3 

0,0 

0,0 

2,2 

0,2 

Разом 

9590,2 

41062,9 

40531,5 

98,7 

591,1 

1,4 

9055,2 

-535,0 

1054,7 

15281,1 

33220,1 

32989,8 

99,3 

42,0 

0,1 

15317,8 

36,7 


____________
* В оплату врахована сума авансового платежу.

 

Додаток 2.3.3 


Розрахунки споживачів електричної енергії та структура заборгованості в галузях економіки за 2002 - 2007 роки

Споживачі 

Рівень сплати за спожиту електроенергію 

Заборгованість споживачів за спожиту електроенергію 

Приріст (+), зниження (-) заборгованості 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

На 01.01.2003 

Питома вага 

На 01.01.2004 

Питома вага 

На 01.01.2005 

Питома вага 

На 01.01.2006 

Питома вага 

На 01.01.2007 

Питома вага 

На 01.01.2008 

Питома вага 

2005 

2006 

2007 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

Всього заборгованість, в т. ч. 

93,1 

94,5 

98,1 

99,4 

100,4 

98,7 

9558,9 

100,0 

10108,6 

100,0 

10417,3 

100,0 

10495,9 

100,0 

9578,4 

100,00 

9055,1 

100,00 

78,6 

-917,5 

-523,3 

Промисловість, в т. ч. 

98,0 

99,2 

99,5 

99,7 

98,2 

99,5 

3497,6 

36,6 

3502,3 

34,6 

3508,4 

33,7 

3504,9 

33,4 

3408,0 

35,58 

2648,5 

29,25 

-3,5 

-96,9 

-759,5 

вугільна 

89,8 

82,1 

86,1 

88,6 

86,3 

89,0 

1696,5 

17,7 

1837,7 

18,2 

2182,5 

21,0 

2376,0 

22,6 

2433,7 

25,41 

1814,9 

20,04 

193,5 

57,7 

-618,8 

металургійна 

98,7 

99,8 

101,6 

101,6 

99,5 

101,5 

722,6 

7,6 

734,1 

7,3 

619,9 

6,0 

514,2 

4,9 

467,6 

4,88 

408,2 

4,51 

-105,7 

-46,6 

-59,4 

Залізниця 

102,5 

101,6 

100,0 

100,1 

100,0 

99,8 

23,0 

0,2 

2,0 

0,0 

2,3 

0,0 

1,1 

0,0 

0,8 

0,01 

2,8 

0,03 

-1,2 

-0,3 

2,0 

Сільські господарства 

107,5 

107,1 

113,7 

107,1 

102,2 

102,0 

908,5 

9,5 

769,0 

7,6 

638,6 

6,1 

571,7 

5,4 

453,7 

4,74 

359,6 

3,97 

-66,9 

-118,0 

-94,1 

Житлокомунальні господарства,
в т. ч. 

72,0 

80,6 

89,5 

100,0 

125,4 

94,0 

2537,0 

26,5 

3060,2 

30,3 

3295,0 

31,6 

3268,6 

31,1 

2384,2 

24,89 

2572,9 

28,41 

-26,4 

-884,4 

188,7 

водоканал 

67,8 

78,0 

107,3 

96,3 

136,8 

83,8 

1429,3 

15,0 

1676,2 

16,6 

1757,2 

16,9 

1961,0 

18,7 

1338,4 

13,97 

1538,2 

16,99 

203,8 

-622,6 

199,8 

Організації д/бюджету 

92,0 

108,0 

99,7 

101,4 

101,6 

98,4 

148,8 

1,6 

93,7 

0,9 

90,0 

0,9 

78,9 

0,8 

56,9 

0,59 

70,6 

0,78 

-11,1 

-22,0 

13,7 

Організації м/бюджету 

102,8 

102,2 

101,6 

101,2 

100,7 

100,6 

54,2 

0,6 

42,0 

0,4 

33,7 

0,3 

27,7 

0,3 

15,4 

0,16 

8,9 

0,10 

-6,0 

-12,3 

-6,5 

Населення 

78,8 

84,4 

91,6 

94,2 

91,5 

95,0 

1954,0 

20,4 

2297,9 

22,7 

2529,5 

24,3 

2723,6 

25,9 

3006,0 

31,38 

3232,4 

35,70 

194,1 

282,4 

226,4 

Інші 

102,0 

100,0 

100,7 

99,9 

100,9 

101,2 

435,8 

4,6 

341,5 

3,4 

319,7 

3,1 

319,4 

3,0 

253,4 

2,65 

159,3 

1,76 

-0,3 

-66,0 

-94,0 


 

Додаток 2.3.4 


Структура заборгованості за спожиту електроенергію по категорія[ споживачів станом на 01.01.2008 року

 

 

Додаток 2.3.5 


Стан виконання завдань з погашення реструктуризованого боргу приватними енергокомпаніями станом на 01.01.2008 року

(Розпорядження КМУ від 18.10.2000 NN 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410)

  

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

ВАТ "Херсонобленерго" 

Разом по енергокомпаніям 

кошти, які належать до сплати 

сплачено 

кошти, які належать до сплати 

сплачено 

кошти, які належать до сплати 

сплачено 

кошти, які належать до сплати 

сплачено 

кошти, які належать до сплати 

сплачено 

кошти, які належать до сплати 

сплачено 

кошти, які належать до сплати 

сплачено 

Сума реструктуризованого боргу на дату укладання договору 

61,9 

87,8 

87,0 

51,6 

63,5 

405,3 

757,1 

Всього за 2003 рік 

10,3 

13,3 

14,6 

21,6 

14,5 

15,6 

8,6 

19,5 

10,6 

10,6 

67,5 

1,0 

126,2 

81,6 

Всього за 2004 рік 

20,6 

17,7 

29,3 

22,3 

29,0 

27,9 

17,2 

9,6 

21,2 

21,2 

135,1 

0,5 

252,4 

99,1 

Всього за 2005 рік 

20,6 

29,2 

29,3 

40,3 

29,0 

33,2 

17,2 

18,7 

21,2 

23,9 

135,1 

11,1 

252,4 

156,3 

Всього за 2006 рік 

10,3 

1,8 

14,6 

3,6 

14,5 

10,4 

8,6 

3,9 

10,6 

7,9 

67,6 

26,7 

126,2 

54,3 

Всього за 2007 рік 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

факт. 

1,6 

факт. 

1,6 

Разом 2003 - 2007 роки 

61,9 

61,9 

87,8 

87,8 

87,0 

87,1 

51,6 

51,7 

63,5 

63,6 

405,3 

40,9 

757,1 

392,7 

Залишок непогашеного реструктуризованого боргу 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

364,4 

364,4 


 

Додаток 2.3.6 


Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості енергокомпаній за 2001 - 2007 роки

Станом на 

Заборгованість споживачів перед енергопостачальними компаніями (ЕК) (форма 5*) 

Приріст/ зниження до попереднього періоду 

Заборгованість енергопостачальних компаній перед ДП "Енергоринок" (ДП "Е") (форма 7) 

Приріст/
зниження до попереднього періоду 

Дисбаланс (ст. 5 - ст. 2) 

Заборгованість ДП "Е" перед кредиторами (дані ДП "Е") 

Приріст/
зниження до попереднього періоду 

Дисбаланс (ст. 9 - ст. 5) 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

млн. грн. 

10 

11 

12 

01.01.2001 

6711 

  

  

9006 

2312 

34,5 

2295 

11301 

2588 

29,7 

2295 

01.01.2002 

8431 

1720 

25,6 

12264 

3258 

36,2 

3833 

14651 

3350 

29,6 

2387 

01.01.2003 

9559 

1128 

13,4 

14027 

1763 

14,4 

4468 

16180 

1529 

10,4 

2153 

01.01.2004 

10108 

549 

5,7 

15138 

1111 

7,9 

5030 

17293 

1113 

6,9 

2155 

01.01.2005 

10417 

309 

3,1 

15730 

592 

3,9 

5312 

18106 

813 

4,7 

2377 

01.01.2006 

10496 

79 

0,8 

15961 

232 

1,5 

5465 

18323 

217 

1,2 

2362 

01.01.2007 

9578 

-918 

-8,7 

15281 

-680 

-4,3 

5703 

17587 

-736 

-4,0 

2306 

01.01.2008 

9055 

-523 

-5,5 

15318 

37 

0,2 

6263 

16828 

-759 

-4,3 

1510 


____________
* Звітність за формою 5-НКРЕ (розрахунки споживачів) введена з 01.04.2001 постановою НКРЕ від 28.03.2001 N 287.

 

 

Додаток 2.5 


Динаміка збору коштів у вигляді цільової надбавки на теплову та електричну енергію за 2004 - 2007 роки

  

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

1780000000 

2130000000 

2800000000 

2800000000 

Розподіл коштів Спеціального фонду Державного бюджету України 

960000000 

2131000000 

2800000000 

2800000000 

Міністерство палива та енергетики України 

Всього 

600000000 

630000000 

652047000 

352047000 

Будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач, атомних електростанцій 

600000000 

600000000 

637047000 

352047000 

Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій 

30000000 

15000000 

Міністерство вугільної промисловості України 

Всього 

243000000 

1356500000 

2041500000 

2341500000 

Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 

20000000 

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості  

426656500 

446656500 

446656500 

Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) та торфу 

200000000 

909843500 

1394843500 

1286843500 

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань з повернення бюджетних позик 

200000000 

500000000 

Заходи та наукові розробки по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних установок вітчизняного виробництва з утилізації вугільного метану 

43000000 

108000000 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

Всього 

37000000 

45500000 

26453000 

26453000 

Надання кредитів на оплату екологічної броні 

37000000 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 

15900000 

15900000 

15900000 

Будівництво пускового комплексу "Вектор" 

29600000 

10553000 

10553000 

Міністерство промислової політики України 

Заходи по реалізації Комплексної програми з будівництва вітрових електростанцій 

80000000 

78000000 

80000000 

80000000 

Міністерство аграрної політики України 

Впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі 

10000000 

0 

0 

Національна академія наук України 

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 

0 

11000000 

0 

0 


 

Додаток 2.8.1 


Обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2006 - 2007 роках,
МВт·год.

  

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Всього 

2006 

739237 

690847 

794699 

694198 

901473 

844490 

814195 

894791 

968328 

928793 

1033856 

1129506 

10434412 

2007 

893938 

922878 

1111214 

934134 

828086 

643000 

733862 

732938 

585935 

605330 

589070 

621909 

9202294 


 

 

Додаток 2.8.2 


Динаміка ціни купівлі електроенергії з метою її експорту за межі України

Місяць 

2005 

2006 

Відхилення 2006 року від 2005 року 

2007 

Відхилення 2007 року від 2006 року 

  

грн./МВт.год. 

грн./МВт.год. 

грн./МВт.год. 

січень 

100,30 

138,94 

38,52 % 

206,97 

48,96 % 

лютий 

96,70 

139,09 

43,84 % 

210,73 

51,51 % 

березень 

97,03 

137,56 

41,77 % 

168,66 

22,61 % 

квітень 

96,40 

139,97 

45,19 % 

175,16 

25,15 % 

травень 

95,85 

137,11 

43,05 % 

176,18 

28,49 % 

червень 

94,08 

136,54 

45,12 % 

212,03 

55,29 % 

липень 

120,41 

138,72 

15,20 % 

220,95 

59,28 % 

серпень 

122,98 

146,17 

18,86 % 

224,37 

53,50 % 

вересень 

124,12 

147,74 

19,03 % 

204,56 

38,46 % 

жовтень 

124,37 

147,71 

18,76 % 

227,67 

54,14 % 

листопад 

124,97 

158,45 

26,79 % 

225,53 

42,34 % 

грудень 

124,72 

161,98 

29,87 % 

235,20 

45,20 % 

Рік 

106,19 

145,19 

36,72 % 

203,88 

40,43 % 


 

 

Додаток 2.9.1 


Перспективна модель Оптового ринку електроенергії України

 

 

Додаток 3.1.1 


Динаміка середнього тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС за 2006 - 2007 роки

(грн./МВт·год.)

  

  

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Рік 

Відхилення до
попереднього
року, % 

ВАТ "Дніпроенерго" 

2006 

176,2 

185,8 

205,2 

216,0 

209,7 

199,8 

187,0 

197,2 

222,8 

216,3 

203,8 

198,5 

200,2 

18,4 

2007 

210,5 

226,9 

236,8 

266,0 

258,0 

242,8 

238,5 

247,1 

230,0 

249,1 

251,8 

274,7 

245,3 

22,5 

ВАТ "ДЕК "Центренерго" 

2006 

199,8 

198,5 

203,4 

211,3 

209,3 

201,5 

189,3 

199,3 

232,0 

217,8 

206,4 

198,1 

204,4 

17,6 

2007 

207,5 

222,3 

232,3 

258,6 

243,3 

242,8 

235,5 

247,8 

241,8 

256,8 

257,0 

283,1 

246,3 

20,5 

ВАТ "Західенерго" 

2006 

215,1 

208,6 

226,2 

224,7 

221,6 

215,8 

202,6 

209,0 

234,0 

233,7 

230,8 

232,6 

221,2 

21,0 

2007 

242,6 

259,0 

259,7 

281,3 

275,7 

258,5 

255,9 

270,2 

252,2 

262,6 

253,3 

280,8 

262,7 

18,7 

ВАТ "Донбасенерго" 

2006 

196,0 

195,0 

201,4 

207,0 

193,7 

187,0 

183,3 

203,9 

231,3 

226,7 

215,3 

210,3 

204,7 

17,6 

2007 

203,7 

220,2 

238,8 

260,5 

252,5 

260,8 

247,9 

247,3 

225,7 

251,8 

224,5 

244,4 

237,8 

16,2 

ТОВ "Східенерго" 

2006 

205,7 

202,2 

206,7 

223,7 

215,1 

207,0 

194,0 

209,2 

241,0 

233,1 

209,1 

205,0 

211,6 

29,4 

2007 

218,1 

242,7 

254,1 

272,6 

268,2 

258,9 

251,2 

262,4 

230,2 

239,5 

228,1 

261,3 

247,7 

17,1 

ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" 

2006 

191,1 

182,8 

207,3 

207,7 

208,3 

207,0 

206,5 

226,9 

269,3 

234,7 

213,5 

203,4 

210,5 

29,3 

2007 

214,9 

240,3 

265,2 

279,4 

273,4 

268,4 

274,3 

307,5 

255,1 

265,1 

230,7 

278,6 

258,8 

23,0 

АЕК "Київенерго" 

2006 

9,7 

9,7 

194,3 

204,8 

207,1 

193,3 

180,2 

200,2 

216,9 

208,9 

198,4 

192,0 

198,6 

104,8 

2007 

208,0 

214,4 

225,9 

276,0 

226,0 

225,5 

248,5 

253,8 

216,7 

244,0 

230,8 

269,5 

236,1 

18,8 

Виробники електроенергії, які працюють за ціновими заявкам 

2006 

198,7 

198,1 

208,3 

216,8 

212,0 

203,9 

191,8 

204,1 

232,7 

225,0 

211,0 

206,6 

208,5 

21,0 

2007 

217,1 

234,7 

245,5 

270,2 

259,5 

251,5 

246,6 

257,1 

236,3 

250,9 

243,3 

271,3 

248,5 

19,2 


 

  

Додаток 3.1.2 


Структура тарифу продажу електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС у 2006 - 2007 роках

Назва показників 

2006 рік 

2007 рік 

Відхилення величин
складових тарифу 2007 року
від 2006 року 

величина
складових
тарифу 

питома
вага
у тарифі 

величина
складових
тарифу 

питома
вага
у тарифі 

величина
складових
тарифу 

питома
вага
у тарифі 

коп./кВт·год. 

коп./кВт·год. 

коп./кВт·год. 

Собівартість товарної продукції 

17,81 

86,00 

21,81 

87,77 

4,00 

1,77 

Паливо  

13,99 

67,55 

17,21 

69,26 

3,22 

1,70 

Умовно-постійні витрати 

3,83 

18,49 

4,60 

18,51 

0,77 

0,02 

Виробничі послуги 

0,44 

2,12 

0,49 

1,97 

0,05 

-0,15 

Сировина і допоміжні матеріали 

0,49 

2,37 

0,64 

2,58 

0,15 

0,21 

Енергія зі сторони 

0,06 

0,29 

0,07 

0,28 

0,01 

-0,01 

Витрати на оплату праці 

1,03 

4,97 

1,28 

5,15 

0,25 

0,18 

Відрахування на соціальні заходи 

0,37 

1,79 

0,47 

1,89 

0,10 

0,10 

Амортизаційні відрахування 

0,64 

3,09 

0,58 

2,33 

-0,06 

-0,76 

Інші витрати 

0,78 

3,77 

1,08 

4,35 

0,30 

0,58 

Прибуток з електроенергії 

2,73 

13,18 

2,96 

11,91 

0,23 

-1,27 

Цільова надбавка 

0,17 

0,82 

0,08 

0,32 

-0,09 

-0,50 

Тариф 

20,71 

  

24,85 

  

4,14 

  

Тариф без надбавки 

20,54 

  

24,77 

  

4,23 

  

Корисний відпуск електроенергії, тис. кВт·год.

71011227 

  

73484560 

  

2473333 

  

Товарна продукція, тис. грн.

14707420 

  

18263077 

  

3555657 

  

Рентабельність з цільовою надбавкою, % 

17,23 

  

14,35 

  

-2,88 

  

Рентабельність без цільової надбавки, % 

16,27 

  

13,97 

  

-2,30 

  


 

 

Додаток 3.1.3 


Динаміка середньорічного тарифу НАЕК "Енергоатом" за 2001 - 2007 роки

  

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

2004 

6,48 

6,48 

6,65 

6,88 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

2005 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

6,91 

7,24 

7,83 

8,00 

8,01 

8,01 

2006 

8,01 

8,01 

8,01 

8,01 

8,01 

8,01 

8,01 

8,88 

8,88 

8,88 

8,89 

8,90 

2007 

9,51 

9,51 

9,51 

9,51 

9,51 

9,51 

9,51 

9,51 

9,51 

9,51 

8,91 

9,02 


 

Середній тариф АЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2001 - 2007 роки

Рік 

Середній тариф,
коп./кВт·год. 

2001 

7,03 

2002 

6,74 

2003 

6,12 

2004 

6,81 

2005 

7,30 

2006 

8,38 

2007 

9,42 


 

 

Додаток 3.1.4 


Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електроенергії в ОРЕ за 2001 - 2007 роки 

(див. окремо в базі)